Tomas Karlajl

“Njegov (Muhammedov) dom bio je vrlo skroman, obicna hrana bila mu je hljeb i voda . ponekad se mjesecima nije nalozila vatra na njegovom ognjistu. O njemu s ponosom govore …
Dobar covjek, kako bih rekao, nesto je u njemu bolje od ma koje vrste privlacnosti, inace ga njegovi sirovi Arapi, koji su se pod njego­vim vodstvom borili 23 godine, ne bi toliko postovali. To su bili sirovi ljudi koji bi cesto zametali kavgu s divljom iskrenoscu, bez prave vrline i covjecnosti i niko ne bi mogao njima upravljati i komandovati. Nijed­nog vladara u njegovoj kraljevskoj odori ne bi oni tako slusali kao ovog covjeka koji je isao u ogrtacu koji je on sam napravio. Za tih dva­deset i tri godine iskusenja smatram da je trebalo biti pravi heroj.
Ti Arapi, covjek Muhammed i ono stoljece – nije li to sve kao jed­na iskra da je pala, iskra u jedan svijet ciji je pijesak izgledao crn i neza­pazen i gle, taj pijesak se pokazao kao barut koji je zasvijetlio visoko u nebo – od Delhija do Granade.”

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam