Posts Tagged ‘galaksije’

Orbite

Sunday, August 22nd, 2010
Kada se u Kur’anu spominje Sunce i Mjesec, isti?e se, tako?er, da oni, svaki pojedina?no, plove po svojim orbitama:
“I no? i dan Njegovo su djelo, i Sunce i Mjesec, i svi oni nebeskim svodom plove.„ (Al-Anbiya’, 33)
?injenica da Sunce ne posjeduje stati?an položaj, da ono plovi po jednoj odre?enoj orbiti, u drugom ajetu saop?ava se na slijede?i na?in: (more…)