Posts Tagged ‘darvinizam’

Naucno pobijanje darvinizma

Sunday, August 22nd, 2010
Iako je to doktrina koja datira još od vremena stare Gr?ke, teorija evolucije je
temeljito iznesena u XIX stolje?u. A najzna?ajniji momenat koji je teoriju uvrstio
u dnevni red nau?nih krugova je Porijeklo vrsta, knjiga Charlesa Darwina, objavl-
jena 1859. godine. Darwin se u ovoj knjizi usprotivio ?injenici da su razli?ite vrste
svaka ponaosob stvorene od strane Boga. Prema Darwinu, sve vrste poti?u od
jednog zajedni?kog pretka, a raznovrsnost vrsta nastala je postepenim izmjenama
u toku dugog perioda vremena. (more…)