Bernard So

“Uvijek sam visoko cijenio Muhammedovu vjeru zbog njene narocite vitalnosti. To je jedina religija koja, kako meni izgleda, posje­duje sposobnosti prilagodavanja promjenljivim fazama zivota i kao takva moze vaziti u svim periodima razvoja. Ja sam proucavao tog osobitog covjeka (Muhammeda), i po mom misljenju, iako nisam nikakav antikrist, njega treba nazvati Spasi­teljem covjecanstva. Ja vjerujem, kada bi danas jedan covjek kao sto je on, uspio uspostaviti vlast u modernom svijeru, on bi uspio rijesiti nje­gove probleme na nacin koji bi mu pribavio potrebni mir i srecu. Ja sam prorekao za Muhammedovu vjeru da bi ona mogla biti primIjena u buducoj Evropi kao sto se vec pocinje primati u danasnjoj.”

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam