Posts Tagged ‘san’

Namaska vremena i njihova povezanost s vitalnošću tijela

Sunday, June 29th, 2014

“….Reci: ..Kažite vi meni -ako bi Allah dao da vam noć potraje vječno, do Sudnjeg dana, koji bog bi vam, osim Allaha, svjetlo dao? Zar ne čujete?’ Reci: .. Kažite vi meni -ako bi Allah dao da vam dan potraje vječno, do Sudnjeg dana, koji bog bi vam, osim Allaha, noć dao da u njoj otpočinete? Zar ne vidite? Iz Milosti Svoje On vam je dao noć i dan; da se u njoj odmarate, a da iz dobara Njegovih privređujete i da zahvalni budete.'” (Kasas, 71 -73)  (more…)