‘Poslanici’

Poslanici (Arapski رسول -“Resul”) su, po učenju Islama, odabrani ljudi, koji su, po Božijem nalogu, ljudima donosili Božije savjete i upute o tome, kako trebaju proživjeti ovozemaljski život. Svi poslanici su ujedno bili i vjerovjesnici (Arapski نبی -“Nebij”). Razlika između Poslanika i Vjerovjesnika je u tome što je poslanicima došla Objava u vidu posebnog vjerozakona (Knjige) koju su bili dužni obznaniti ljudima, a vjerovjesnici su, po Božijem nalogu, obznanjivali i obnavljali prijašnje zakone (Objave)[1]. Prvi Poslanik je bio ujedno i prvi čovjek na Zemlji, a zvao se Adem a.s.

 • Spisak tekstova unutar ove kategorije
    (Bez podkategorija)
 • Podkategorije
  • No categories
 • STA BIBLIJA KAZE O MUHAMMEDU A.S.

  Friday, June 10th, 2011

  Ovo je tekst poznatog muslimanskog istraživača kršćanskih svetih spisa, Ahmeda Didata, koji govori o pomenu Muhammeda, alejhisselam, u Bibliji

  Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo!

  Tema večerašnjeg predavanja “Šta Biblija kaže o Muhammedu, s.a.v.s.”, bit će bez sumnje iznenađenje za mnoge od vas radi toga što je predavač musliman. Kako je došlo do toga da musliman tumači proročanstva iz jevrejskih i kršćanskih svetih knjiga?

  Kao mlad čovjek, prije trideset godina, ja sam odslušao religiozna predavanja kršćanskog teologa, izvjesnog Rev Hiten, u “Teatre Royal” (Kraljevsko pozorište, Durban, Južna Afrika):

  Izrael ili Kisindžer?

  Ovaj časni gospodin je tumačio biblijska proročanstva. Nastojao je dokazati da je kršćanska Biblija predskazala nastajanje Sovjetske Rusije i zadnje dane (Kijametski Dan). Uzgred rečeno, poslednje kršćansko otkriće kršćanske Biblije, za “Zvijer 666”, je doktor Henri Kisindžer (kršćanski egzegezisti daju progresivne brojčane vrijednosti sa šest, engleskom alfabetu i sabiraju kako bi dobili zbir 666; tj. A=6, B=12, C=18 itd. linearna progresija ide sa 6-ticama radi toga što je zvijer u Bibliji “666” – probajte to za dr. Kissinger). Kršćanski predavači su dovitljivi i neumorni u njihovim naporima da dokažu svoje tvrdnje. Predavanje Rev. Hitena su me navela da se zapitam ako Biblija predskazuje toliko stvari, ne isključujući čak ni “Izrael”, tada mora biti nešto kazano i o najvećem dobrotvoru čovječanstva, časnom Božijem poslaniku Muhammedu, s.a.v.s. (neka je na njega mir i spas).

  Kao mladić krenuo sam u potragu za odgovorom. Sretao sam sveštenike, jedne za drugim, prisustvovao njihovim predavanjima i pročitao sve do čega sam mogao doći, vezano za oblast biblijskih predskazivanja. Večeras ću vam govoriti o jednom dijalogu sa domineom (sveštenikom) Holandske refo rmisane crkve:
  Sretno trinaest

  Bio sam pozvan u Transvaal (jedna provincija u Južnoj Africi) da održim predavanje povodom jedne svečanosti. Znajući da je u toj pokrajini Republike, rasprostranjen jezik Afrikanera, pa čak i u mom narodu, osjećao sam da trebam bar površno ovladati ovim jezikom, kako bi se među ovim ljudima, bar malo, osjećao kao “kod kuće”. Otvorio sam telefonski imenik i počeo nazivati crkve u kojim se koristi jezik Afrikanera. Naznačio bih sveštenicima svoj interes za dijalog s njima, ali su svi odbili moju molbu s “uvjerljivim” isprikama. Broj 13 je bio moj sretni broj. Trinaesti poziv donese mi zadovoljstvo i olakšanje. Dominee Van Heerden je pristao da se sretnemo u njegovoj kući, u subotu poslije podne, na dan moga odlaska u Transvaal. Dočekao me je prijateljski na svojoj verandi. Kazao je da bi volio, ako nemam ništa protiv, da nam se u diskusiji pridruži njegov sedamdesetogodišnji punac, koji je iz Slobo dne države (Free state). Nisam imao ništa protiv toga. Nas trojica smo se smjestili u domineovu bibiloteku:
  Zašto ništa?

  Postavio sam pitanje: “Šta Biblija kaže o Muhammedu?” Bez oklijevanja je odgovorio: “Ništa”! Pitao sam: “Zašto ništa? U skladu sa vašom interpretacijom, Biblija ima tako mnogo toga da kaže o nastanku Sovjetske Rusije i o Kijametskim Danima, pa čak i o rimokatoličkom Papi?” Rekao je: “Da, ali o Muhammedu u njoj nema ništa!” Pitao sam ponovo: “Zašto ništa? Sigurno ovaj čovjek Muhammed, koji je odgovoran za stvaranje društva, rasprostranjenog širom svijeta i koje sačinjavaju milioni vjernika, koji na osnovu njegovog autoriteta vjeruju u:

  – čudotvorno rođenje Isusa (Isaa, a.s.)

  da je Isus Mesija (riječ “Mesija” dolazi i u arapskom i u hebrejskom od glagola “masaha” što znači: trljati, masirati, pomazati – religiozno značenje je “Onaj koji je pomazan” – sveštenici i kraljevi u starom Izraelu su bili pomazani pri postavljanju na njihove položaje)

  – da je oživljavao mrtve Božijom dozvolom, i da je liječio one koji su rođeni slijepi kao i leprozne (gubavce), sve s Božijom dozvolom.

  Sigurno ova knjiga mora nešto kazati o ovom velikom vođi, koji tako lijepo govori o Isusu i njegovoj majci Mariji (Merjemi)”? Stari čovjek iz Slobodne zemlje je odgovorio: “Sine moj, čitao sam Bibliju poslednjih pedeset godina, i da u njoj ima pomena o njemu, ja bih to znao”.

  Niko po imenu!

  Raspitivao sam se: “Po vama, zar nema na stotine proročanstava vezanih za pojavu Isusa, spomenutih u Starom zavjetu?” Sveštenik je uskliknuo: “Ne na stotine, nego na hiljade!” Ja rekoh: “Nemam namjeru prepirati se oko ‘hiljadu i jedno’ proročanstvo spomenuto u Starom zavjetu, vezano za dolazak Isusa jer ga je već sav muslimanski svijet prihvatio bez svjedočenja i jednog biblijskog proročanstva. Mi muslimani, prihvatili smo Isusa “de facto” tj. samo na osnovu Muhammedovog, s.a.v.s., autoriteta. A da nas u svijetu ima ne manje od jedne milijarde Mu hammedovih, s.a.v.s., sljedbenika; koji vole, uvažavaju i duboko poštuju ovog velikog Božijeg vjero vjesnika, Isusa Krista, bez potrebe da ih kršćani u to uvjeravaju biblijskom dijalektikom.

  Između “hiljada” proro čanstava o kojim govorimo, možete li mi reći samo jedno u kojem je Isus spomenut po imenu? Termin “Mesija”, preveden kao “Krist”, nije ime nego naziv (“Mesija”, prevedeno kao “Krist”, ne znači Bog; čak je neznabožac Kiru zvan “Krist” u Bibliji – vidi Isaija, 45:1).

  Postoji li i jedno proro čanstvo koje kaže da će Mesijino ime biti Isus; da će ime njegove majke biti Marija; da će se roditi u vrijeme vladavine kralja Heroda, itd. itd.? Ne! Nema takvih detalja! Pa kako onda zaključujete da se onih hiljadu proročanstava odnose na Isusa?!
  Šta je proročanstvo?

  Odgovorio je: “Vidite, proročanstvo su riječi-slike nečega što će se desiti u budućnosti. Kada se ta stvar stvarno pojavi, mi vidimo u ovim proročanstvima, živo ispunjenje onoga što je predskazano u prošlosti.” Ja sam rekao: “Ono što vi u stvari radite je, da rezonujete, zaklju čujete i sastavljate dva i dva”. On je rekao: “Da”. Rekao sam: “Ako je vama zadatak da hiljadu proročanstava opra vdate tvrdnjom o ispravnosti i originalnosti Isusa, zašto mi ne bismo prihvatili potpuno isti pristup i za Muhammeda, s.a.v.s. (Muhammed je spomenut po imenu u pjesmi od Solomona, 5:6. Hebrejska riječ koja je tamo korištena je “Mahammudim”. Zadnja slova “im” je množina od uvažavanja slave i veličine. Bez “im” ime bi bilo “Mahammud” prevedeno kao “sveukupno privlačan” u Autorizovanoj verziji Biblije ili “Hvaljeni” – “vrijedan hvale” tj. MUHAMMED.)”?!

  Sveštenik se složio s tim da je to fer prijedlog i razuman način pristupa problemu. Zamolio sam ga da otvori Ponovljeni zakon, poglavlje 18, stih 18, što je on i uradio. Izgovorio sam napamet ovaj stih na jeziku Afrikanera, radi toga što je bila moja namjera da malo vježbam jezik vladajuće klase Južne Afrike (ako se ova knjiga prevodi na bilo koji drugi jezik, molim da se afrikanske riječi promijene u lokalni dijalekat; i ne pokušavaj slobodni prijevod biblijskih navoda. Nabavi Bibliju na jeziku na koji se vrši prijevod i prepiši tačno kako se riječi javljaju u toj Bibliji.):

  “NI PROFEET SAL EK VIR HULLE VERWEK UIT DIE MIDDE VAN HULLE BROERS, SOOS JY IS, EN EK SAL MY WOORDE IN SY MOND LE, EN HY SY SAL AAN HULE SE ALLES WAT EK HOM BEVEEL”. (Ponovljeni zakon 18:18)

  Prijevod ovog stiha (sa engleskog) glasi:

  “Podignut ću im proroka između njihove braće, kao što si ti. Staviću Svoje riječi u njegova usta, da im kaže sve što im zapovijedim”.

  Vjerovjesnik sličan Mojsiju (Musau, a.s.)

  Nakon recitovanja ovog stiha na afrikanskom, izvinuo sam se zbog mog nesigurnog naglaska. Sveštenik me je uvjeravao da sam to uradio dobro. Raspitujem se: “Na koga se ovo proročanstvo odnosi”? Bez imalo oklijevanja, odgo vorio je: “Na Isusa!” Pitao sam: “Zašto Isus – njegovo ime ovdje nije spomenuto?” Sveštenik na to odgovara: “Pošto su proročanstva riječi-slike nečega što će se desiti u budućnosti, mi smatramo da ga riječi ovog stiha adekvatno opisuju. Vidite najvažnije riječi ovog proročanstva su ‘Soos jy is’ (likom na tebe) – kao što si ti – kao Mojsije, a Isus je kao Mojsije.” Ja pitam: “Na koji način je Isus bio sličan Mojsiju?” Odgovor je glasio: “Na prvom mjestu, Mojsije je bio JEVREJ, i Isus je bio, također, JEVREJ; drugo, Mojsije je bio PROROK, a Isus je bio, također, PROROK – radi toga je Isus sličan Mojsiju, a to je tačno ono što je Bog prorekao Mojsiju – ‘Soos jy is.’ ” Ja upitah: “Možete li zamisliti i jednu drugu sličnost između Mojsija i Isusa?” Sveštenik reče da on ne može smisliti ni jednu. Odgovorio sam: “Ako su ovo jedina dva kriterija za otkrivanje kandidata za ovo proročanstvo u ‘Ponovljeni zakon 18:18’; onda u tom slučaju, kriterij bi mogao odgovarati bilo kom od slijedećih biblijskih ličnosti poslije Mojsija; Samuel, Izaija, Ezekija, Danijel, Hosea, Joel, Malahija, Ivan Krstitelj itd. radi toga što su SVI JEVREJI I PROROCI. Zašto se to proročanstvo ne bi odnosilo na jednog od ovih proroka, i zašto samo na Isusa? Zašto pravimo od jednog ribu, a od drugog pticu?” Nije imao odgovor. Ja sam nastavio: “Vidite, moji zaključci su da je Isus najmanje sličan Mojsiju, a ako griješim, volio bih da me korigujete.”
  Tri razlike

  Tako u razgovoru rezonujemo zajedno:

  “Kao prvo; Isus nije sličan Mojsiju, radi toga, što, prema vama, Isus je bog, ali Mojsije nije bog; je li to tačno?” Odgovorio je: “Da”. Rekao sam: “Radi toga Isus nije sličan Mojsiju!”

  “Drugo; prema vama, Isus je umro za otkup ljudskih grijeha, ali Mojsije nije morao umrijeti radi grijehova svijeta. Je li to istina?” Ponovo je rekao: “Da.” Rekao sam: “Radi toga Isus nije sličan Mojsiju!”

  “Treće; prema vama, Isus je otišao u pakao na tri dana, a Mojsije nije morao tamo ići. Je li ovo tačno?” Odgovorio je nevoljno: “D-a-a”. Zaključio sam: “Radi toga Isus nije sličan Mojsiju! Ali – nastavio sam – ovo nisu pravi dokazi istine, dokučive istine; ovo su stvari uvjerenja. Prodiskutirajmo nešto veoma jednostavno, veoma lagano: Recimo nešto što i mala djeca, ako bi bili učesnici diskusije, ne bi imali problema da shvate, hoćemo li?”

  POSLANIK MUHAMMED A.S. U INDIJSKIM SVETIM KNJIGAMA

  Friday, June 10th, 2011

  Pundit Vedaprakash Upadhyay, Indijski profesor, u njegovoj knjizi, tvrdi da opis “Avator-a”,uzet iz indijskih svetih knjiga, odgovara Allahovom Poslaniku Mohammedu e. Nedavno je u Indiji objavljena knjiga, koja objelodanjuje ove činjenice. Autor ove knjige (Pundit Vedaprakash Upadhyay) je naučnik i poznati Indijski profesor. Knjiga se zove “Kalki Avatar“. Autor je Brahmin Indijac, Bengali porijekla. On je naučni istraživač u Allahabad Univerzitetu. Poslije nekoliko godina istraživanja, Pundit V.U. je objavio ovu knjigu, i ne manje od osam učenjaka (brahmina), su potvrdili i posvjedočili, da su njegova obrazloženja autentična. Prema njihovom vjerovanju Indijci očekuju “vođu” po imenu Kalki Avatar. Međutim, njegov opis izložen u indijskim svetim knjigama, ukazuje jedino na Allahovog Poslanika Muhammeda s.a.v.s
  Autor navodi sljedeće, jasne dokaze iz Veda i drugih svetih knjiga Hinduizma (indijske religije), kao dokaze svoje tvrdnje:

  1. U Puranas (indijska sveta knjiga) piše, da će Kalki Avatar biti poslednji Allahov poslanik u ovom svijetu. On će biti vođa za cijeli svijet i za sve ljude.
  2. Prema indijskoj religiji, Kalki Avatar će biti rođen na ostrvu i to u arapskom regionu.
  3. U indijskim knjigama, imena oca i majke Kalki Avatar su: VISHNUBHAGAT i SUMAANI. Ako ispitamo značenja ovih imena dolazimo do veoma interesantnih zaključaka. VISHNU (znaci BOG) + BHAGAT (znači ROB) = Rob Allahov ili ABDULLAH na arapskom, što je ime Poslanikovog e oca. SUMAANI (znači mir i smirenost) a AMINA (na arapskom) znači MIR i SMIRENA, što je je ime Poslanikove e majke.
  4. U indijskim religioznim knjigama je spomenuto da će glavna hrana Kalki Avatar biti hurme i masline, i da će on biti najpoštenija i najiskrenija osoba u regionu. Bez ikakve sumnje, Allahov Poslanik Muhammed e je bio poznat po tim, istim kvalitetima.
  5. Spomenuto je u Vedas (indijska sveta knjiga) da će rođenje Kalki Avatar biti u časnom i poznatom klanu (porodici). To odlično odgovara porodici Kurejš, kojoj je Poslanik pripadao.
  6. Bog će učiti Kalki Avatar, preko Njegovog kurira (anđela) u pećini. Allah je učio Poslanika Muhammeda e preko meleka Džibrila u pećini Hira.
  7. Bog će snabdjeti Kalki Avatar sa veoma brzim konjem, da ga jaše i obiđe cio svijet i sedam nebesa. Ukazuje na “burraq” (konj) i Mi’radž, noć u kojoj je Poslanik Muhammed putovao kroz sedam nebesa.
  8. Bog će pomoći Kalki Avatar sa Njegovom pomoći. Ovo je posebno dokazano u bici na Bedru (Allah je poslao meleke da pomognu vjernicima)
  9. Druga zapanjujuća činjenica o Kalki Avatar, je da će on biti rođen 12-og datuma u mjesecu. Znamo da je Poslanik Muhammed e rođen 12-og rebbi ul-evvela po hidžretskom kalendaru.
  10. Kalki Avatar bi trebao biti odličan jahač konja i mačevalac. Autor ovde podvlači Indijcima, da su dani konja i mačeva prošli i da je današnje vrijeme – vrijeme revolvera i raketa. Pa bi bilo smiješno, očekivati da Kalki Avatar bude odličan jahač i mačevalac.

  Šta je Hadis ?

  Tuesday, August 24th, 2010
  Hadis,riječ (arapski: حديث u arapskom jeziku znači vijest i govor uopće. Termin hadis je imenica u značenju (الأخبار) izvedena iz infinitiva druge vrste glagola (حـد ث). Tim terminom se označava svaki govor, saopćenje, novost, obavještenje, pričanje, prenošenje, izvještavanje itd. U hadiskoj nauci riječ hadis kao stručni izraz ima posebno značenje. Tamo hadis znači “ono što je Muhammed, s.a.v.s., rekao, uradio ili vidio da neko nešto čini, pa svojom šutnjom to odobrio i dotičnog ne opomenuo”. U hadis spadaju i one vijesti koje govore o Poslanikovim svojstvima tj. o tome kakav je Poslanik bio po svojim vanjskim i duševnim osobinama. (more…)

  Rekli su o Muhamedu s.a.w.s.

  Sunday, August 22nd, 2010

  Šta su drugi rekli o Božijem Poslaniku-Muhammedu a.s. (more…)

  Muhamed s.a.w.s. u Tori i Bibliji

  Saturday, August 21st, 2010

  U hebrejskoj verziji Tore još uvijek se koristi ime “Muhammed” bez ikakave dvosmislenosti. U pjesmi nad pjesmama, poglavlje 5, stih 16, piše: “Njegov govor je najprijatniji. On je veliki/slavni Muhammed, moj miljenik i moj prijatelj.” Hebrejska rije? jasno ukazuje na ime Muhammed, ali Jevreji i krš?ani to odbijaju priznati i insistiraju na tome da se ne radi o vlastitom imenu, nego o epitetu koji opisuje Poslanika, tvrde?i da to ime zna?i “najvoljeniji”. (more…)

  Isus (Isaa a.s.) u Islamu

  Saturday, August 21st, 2010

  Slava pripada samo Allahu. On je Gospodar svega što postoji. Neka je salavat i selam na posljednjeg Poslanka, vo?u pravovjernih i na njegovu porodicu, ashabe i one koji slijede njihov primjer dobro?instva do Dana Okupljanja.

  Prije nego po?nemo, navest ?u primjere nekoliko arapskih rije?i koje ?u upotrebljavati u današnjem predavanju:
  Allah-bukvalno zna?i Bog, Onaj koji je zaslužuje obožavanje; (more…)

  Najuticajniji ljudi naseg doba

  Saturday, August 21st, 2010

  Magazin “Tajm” je u svojoj novoj listi ocenio da su najuticajnije osobe ove godine u svetu Dalaj-lama, Vladimir Putin, Bred Pit i An?elina Žoli. Ovo rangiranje, me?utim, nije izazvalo nikakve promene i pomeranja na listi od 100 najuticajnijih osoba u istoriji koju je sa?inio i u novoj knjizi objavio kontroverzni ameri?ki profesor Majkl H. Hart. Prema ovom autoru prorok Muhamed, engleski plemi? Isak Njutn i osniva? temelja hriš?anske religije Isus Hrist zauzeli su prva tri mesta. (more…)

  Isus Hrist (Isa)

  Saturday, August 21st, 2010

  Prije nego po?nemo, navest ?u primjere nekoliko arapskih rije?i koje ?u upotrebljavati u današnjem predavanju:

  Allah-bukvalno zna?i Bog, Onaj koji je zaslužuje obožavanje;
  Kur’an- posljednja objava shodno muslimanskoj tradiciji, posljednja rije? Allahova.
  Sala Allahu ‘alejhi we sellem,s.a.w.s.- ?ut ?ete me da izgovaram ovu frazu nakon imena Poslanika, a to zna?i: neka su Allahov mir i blagoslov na njega. (more…)