‘Biologija’

„A vi, biolozi, koji ste zarili prste u sav organski zivot i vi imate smjelosti da niječete postojanje izvora toga zivota, tj. Boga. Recite mi, prema vašim istrazivanjima, sa kojima se toliko hvalite, gdje je počeo zivot?“A on, kao i njegov učeni kolega astronom, „bezvjeran“, isto tako počinje –„Dakle, prije milijarde i milijarde godina, prvobitna materija u moru je počela proizvoditi protoplazmu iz koje je proizašla ziva ćelija, iz tog morskog mulja su protekle sve zive stvari. Drugim riječima, sav zivot je potekao iz mora, tj. iz vode!“
„A kad ste pronašli tu činjenicu da su sve zive stvari proizašle iz vode?“isti mu je odgovor, kao i njegovog kolege astronoma: „Nedavno“.
„Znači prije četrnaest stoljeća, nikakav učenjak, ni filozof, ni pjesnik, nikako ne bi mogao pogoditi ovo vaše otkriće, zar ne?“Naš biolog je isto tako odlučan kao i astronom. „Ne, nikako!“, reče. „E pa dobro, samo sada slušajte nepismenog sina pustinje“: „I da Mi od vode stvaramo sve zivo I zar nećete vjerovati?“ (Kur’an, 21:30)

 • Spisak tekstova unutar ove kategorije
    (Bez podkategorija)
 • Podkategorije
  • No categories
 • Otrov razvrata

  Saturday, April 6th, 2013

  Čovjek gledajući u ženu osjeća potrebu za njom. Tada se pokreće spolni hormon koji kola ljudskim tijelom i uzrokuje neke promjene kao što su: promjena rada srca, povećanje potencije, sužavanje srednjih i malih arterija, povećanje krvnog pritiska; dolazi do prostate, zatvara mokraćne kanale, a otvara kanale vode života i tako se pokrene sperma koja mijenja hemijski sastav krvi, da bi se na kraju završilo (more…)

  PUNA ZRELOST COVJEKA

  Wednesday, August 10th, 2011

  Kur’an iznosi da ljudska bica dostižu punu zrelost u 40-oj godini. Ovo je sasvim neobiecna tvrdnja. Cak i danas vecina ljudi vjeruje da se puna zrelost dostiže u pubertetu, a državni zakoni obièno tu granicu stavljaju izmeðu 18-te i 22-e godine.
  Ipak, gledano s naucne strane Kur’an je tacan, a savremeni zakoni nisu. Ako ovo analiziramo psihološki i fiziološki, naci cemo da “ukupna kolicina znanja u glavi jedne individue dostiže svoj vrhunac u 39-oj godini, a da poslije toga postepeno opada. (more…)

  NERVNI ZAVRŠECI I OSJECAJ BOLA

  Wednesday, August 10th, 2011

  Kur’an i senzorske karakteristike kože:
  “Uistinu! One koji ne vjeruju u ajete Naše: pržicemo ih vatrom. Kad god se ispeku kože njihove zamijenit cemo ih kožama drugim, da iskuse kaznu. Uistinu! Allah je Mocni, Mudri.” (Kur’an, 4:56)

  Ne tako davno se vjerovalo da je cijelo tijelo osjetljivo na bol i nije bilo poznato da u tijelu postoje posebni živci koji su receptori bola.
  Moderna nauka je utvrdila da postoji oko 15 centara za razlicite tipove nervnih senzacija. Medicinski strucnjaci su podijelili osjecaj bola u tri grupe: površinski, duboki i složeni. Površinski je specifican za dodir, bol i toplotu. (more…)

  Kako nastaje mlijeko?

  Wednesday, August 10th, 2011

  Vi imate pouku i u stoci: “Mi vam dajemo da iz utroba njenih mlijeko čisto pijete, koje nastaje od grizina u buragu i od krvi – ukusno onima koji ga piju. (16- An-Nahl, 66)

  Svi smo svjedoci kako koze, ovce i krave jedu travu. Pijući mlijeko, ili konzumirajući mliječne proizvode, puter, jogurt, sir i slično, u većini slučajeva mi uopće te nezaobilazne namirnice ne dovodimo u vezu sa travom koju jedu životinje koje nam ih daju. Međutim, ove životinje Uzvišeni Allah hrani travom i, preobražajem ove trave u njihovim tijelima, stvara mlijeko, jednu od temeljnih životnih namirnica.

  Oko 1000 godina nakon Muhammeda, a. s., William Harvey otkrio je cirkulaciju krvi. U vrijeme Vjerovjesnika nije se znalo da krv prenosi materije izdvojene iz hrane u mliječne žlijezde, koje prerađuju ovaj materijal i pretvaraju ga u mlijeko.
  Materijal koji životinja na početku uzima kao travu, u tijelu se pretvara u prerađenu hranu i krv, a poslije mliječne žlijezde iz toga formiraju rafinirani, ukusni i najsavršeniji proizvod na svijetu. Kur’an je tako upozorio na činjenice koje se u vrijeme kada je on objavljen nisu znale i uputio ljude da u tome sebi traže pouku.

  Materije nastale od svarene hrane, krv prenosi do svih organa, pa tako i do mliječnih žlijezda, koje proizvode mlijeko. Do ovog procesa dolazi zahvaljujući kontaktu krvi sa sadržajem crijeva na njegovom zidu. U crijevu se iz prerađene hrane upijaju potrebni sastojci i, nakon toga, ova hrana nastavlja svoj put kroz krv. Ova sazanja su postignuta otkrićima iz oblasti biologije, hemije i fiziologije probave, a bila su potpuno nepoznata u VII stoljeću, kada je živio naš Pejgamber.

  Komunikacija zivotinja

  Wednesday, August 10th, 2011

  I kad stigoše do mravlje doline, mravica reče: “O mravi, ulazite u stanove svoje…” (27- An-Naml, 18)

  Govoreći o počastima kojima je obdaren Sulejman, a. s., iz 16. ajeta sure ”An-Naml” saznajemo da je bio podučen i jeziku ptica. Iz nastavka iste sure razumije se da je Sulejman, a. s., znao i jezik mrava, a u 18. ajetu se daje primjer međusobnog komuniciranja mrava. Istraživanja života mrava pokazuju da oni posjeduju kompleksan i veoma dobro organiziran socijalni život i da, u skladu sa tom organizacijom, međusobno komuniciraju.

  U glavi minijaturnog mrava smješteno je oko 500.000 nervnih ćelija. Osim toga, veoma osjetljive antene i konstrukcija tijela koje luči mnoge hemijske materije, sredstva su koja mravi koriste prilikom komunikacije. Međusobnu komunikaciju mravi ostvaruju različitim metodama. Jedno od sredstava te komunikacije je i feromon, koji luče endoktrine žlijezde. Ovaj sekret na savršen način nadomješta riječi ili govor tijela koji koristi čovjek. Tako, uz pomoć ove supstance, mravi ponekad i organiziranije od čovjeka, vrše komunikaciju s pomoću koje se okupljaju, vrše pregrupisavanje, organiziraju odbranu i hrane se.

  Različite vrste mrava koriste različite žlijezde i one kod svake vrste mrava imaju različite funkcije. Ilustracije radi, ”dufour” žlijezde koriste se prilikom komandi za uzbunu i napad. Lučevine u ”sternal” žlijezdama koriste se prilikom seobe kolonije i pri gonjenju plijena. Svaki mrav ove lučevine koriste za određeni cilj, poput riječi koje koristi čovjek.

  Mimo izlučevina žlijezda, mravi uspostavljaju komunikaciju i putem zvuka. Ilustracije radi, zvučni signal, koji se proizvodi udaranjem tijela o tle, koristi se u kolonijama koje imaju drvena gnijezda. Mravi stolari se sporazumijevaju udarcima nalik sviranju bubnjeva. Članovi kolonije odgovaraju na pozive ne izazivajući pri tom nikakav nered i usmjeravaju se potrebnom cilju.
  U komunikaciji mrava naročito se ističu sljedeće tačke: oglašavanje alarma, obavještavanje o mjestu hrane, čišćenje, okupljanje, izmjena tečne hrane, upoznavanje…

  Kur’an je spomenuo oglašavanje uzbune među mravima, a to je jedna od najvažnijih sadržaja komunikacije ustanovljene prilikom istraživanja života mrava.

  ŽENKA MRAVA

  U citiranom ajetu spomenuta je ženka mrava i to je, kao što je to slučaj u primjerima komarca, pčele i pauka, jedan od fenomena Kur’ana. Mravlja kolonija pokazuje sličnosti sa zajednicom pčela. Jedini zadatak mrava mužjaka jeste oplodnja mlade kraljice, nakon čega ubrzo umire. Sve ostale poslove obavljaju mravi-radnici, odnosno ženke bez spolnih funkcija. Kolonije su, dakle, poput pčelinjih košnica, svijet u kome dominira majka i njene kćerke.

  Ako zamislimo da je o dolasku Sulejmanove, a. s., vojske izvijestio sakupljač hrane ili dežurni mrav, onda bi to trebala biti ženka, mrav-radnik. Ako, pak, zamislimo da je izvijestio najprivilegovaniji, najodabraniji član kolonijine kaste, to bi onda bila kraljica, a i ona je ženka.

  Smatra se da po glavi čovjeka ima preko 10 miliona mravi. To je dokaz kako je Allahu, dž. š., lahko stvarati; broj, veličina ne predstavljaju nikakav problem. Među svakom vrstom mrava prisutna je izuzetna organizacija. Posjeduju savršene i raznovrsne odlike, od mrava koji, poput krojača, sijeku listove, do pustinjskih mrava, mrava žetalica, koji se bave poljoprivredom. Zajednička strana mrava i svih ostalih živih bića jeste njihovo svjedočenje veličine Allahovog stvaranja i umjetnosti.

  To je Allahovo djelo; a pokažite Mi šta su drugi, mimo Njega, stvorili? Ništa! Mnogobošci su u pravoj zabludi. (31- Lukman, 11)

  KOMUNIKACIJA DELFINA I DRUGIH ŽIVOTINJA

  U Kur’anu je posebno skrenuta pozornost na komunikaciju mravi i ptica. Ova kur’anska upozorenja upućuju nas na istraživanje komunikacija svih životinja. Ilustracije radi, istraživanja sprovedena na slonovima iznose niz podataka o tome da slonovi uspostavljaju međusobnu komunikaciju čak i na veoma velikim udaljenostima.

  Na čelu liste životinjskih vrsta koja skreću najveću pozornost istraživača iz područja komunikacija dolaze delfini. Oni međusobno komuniciraju korišteći glasove poput zvižduka i kreštanja. Sonarnim sistemom, koji koriste, delfini odašilju zvukove određene frekvencije. Njihov sonarni sistem im omogućava prepoznavanje objekata u mračnim vodama, a služi i za očitavanje udaljenosti. Delfini koriste glas na frekvenciji od 0.25 kHz do 200 kHz. Dio visoke frekvencije u ovom razmaku koriste za određivanje mjesta, a niske frekvencije u komunikaciji i u orjentaciji. Mikrofonima postavljenim ispod mora, vještačkim barijerama koje su ljudi postavili ispred delfina, načinjeni su eksperimenti za ustanovljavanje komunikacije među delfinima. Rezultati ovih eksperimenata pokazali su da delfini međusobno komuniciraju, ali nije bilo moguće ustanoviti šta tačno znače zvukovi koje oni proizvode. (Možemo spomenuti eksperimente Dr. Drehera, Dr. Evansa i Dr. John C.Lillya.)
  Analizira li se bilo koji primjer iz živog svijeta, neizostavno se pojavljuje savršenstvo Allahovog kreiranja. To vide i prihvataju oči koje znaju vidjeti i srca koja znaju shvatati.

  Zašto oni po svijetu ne putuju pa da srca njihova shvate ono što trebaju shvatiti i da uši njihove čuju ono što trebaju čuti, ali, oči nisu slijepe, već srca u grudima.

  I Sulejman naslijedi Davuda i reče: “O ljudi, dato nam je da razumijemo ptičije glasove… (27- An-Naml, 16)

  Navodeći izuzetne odlike kojima je Uzvišeni Allah obdario Sulemana, a. s., u citiranom ajetu ističe se da ga je On podučio i govoru ptica. Na taj način nam Kur’an skreće pozornost na činjenicu da ptice međusobno komuniciraju, da njihovi glasovi i mimika nisu slučajni. Stoga, nećemo pogriješiti ukoliko kažemo da, svojim pokretima, i životinje uspostavljaju komunikaciju kao i ljudi. Ta komunikacija, nesumnjivo, nije razvijena kao komunikacija među ljudima, ali je velika zabluda tvrditi da među životinjama ne postoji komunikacija.
  Istraživanja života ptica, mrava, delfina i mnogih drugih životinja, dokazala su postojanje međusobne komunikacije.

  ZNAČENJA U ZVUKOVIMA KOJE PROIZVODE PTICE

  S obzirom da kroz primjer ptica, Kur’an govori o postojanju komunikacije među životinjama, mi ćemo se osvrnuti na istraživanja vezana upravo za ptice. Brazilski i američki naučnici su istraživali život kolibrija (jedna od najmanjih vrsta ptica na svijetu) i svoj tekst o tome objavili su u engleskom časopisu Nature (Priroda). Autor teksta, Maria Luisa Da Silva, ističe da svoj fond riječi kolibri naknadno formiraju. Dakle, prema ovoj tvrdnji, kolibri, poput ljudi, pričaju naučenim jezikom.

  Istraživanja vrana pokazala su da one proizvode posebne zvukove za uzbunu, posebne za okupljanje, a posebne kada su uznemirene. Naučnici, koji glasove vrana pretvaraju u grafičke sonograme, nastoje detaljnije odgonetnuti njihov govor.

  Bernd Heinrich, koji izradom sonograma istražuje govor životinja, iznosi poteškoće sa kojima se u ovom poslu susreće: ”Naša istraživanja su poput istraživanja svemiraca, koji dolaze sa drugog planeta i koji, putem sonograma, žele odgonetnuti govor čovjeka, koji riječi u vezi sa njegovim aktivnostima poput objedovanja, igre, ljubavi, ribolova, pretvaraju u sonogram. Mi kao da se nastojimo staviti u položaj bića koja dolaze sa drugih planeta i uspostaviti komunikaciju sa ostalim razumnim bićima.” Tako Bernd Heinrich, koji istražuje gavranove, iznosi zanimljivosti i poteškoće u odgonetanju govora životinja.

  Kako je različita komunikacija među različitim vrstama ptica, potrebno je odvojeno razmatrati zvukove koje proizvodi svaka ptica, a to je doista složen i obiman posao. Čovjek posjeduje govor tijela, u kome kimanje glave znači ”da”, pokreti ruku znače ”dođi ovamo” i sl. Uporedo sa činjenicom da je različita glasovna komunikacija među različitim ptičijim vrstama, sve ptičije vrste posjeduju zajednički govor tijela. Nasuprot poteškoći dešifriranja glasova koje proizvode ptice, govor tijela, koji je zajednički za mnoge ptičije vrste, lakši je za odgonetanje. Ilustracije radi, ptica koja lupka jezikom tako da on dođe u položaj naspram kljuna govori ”ja sam prijatelj, ne nanosim štetu”. Međutim, ptica koja kucka kljunom daje poruku da ona čuva neko mjesto i da se osjeća ugroženom. Theresa Jordan, koja saopćava otkrića opsežnog istraživanja o ovoj temi, pored navedenih primjera, daje i jednu dugu listu i iznosi kako čak samo jezik tijela ptica predstavlja pravi mali rječnik.

  Fiziologija ptica zanimljiva je koliko i njihova komunikacija, a njihovo umijeće da, ne zalutavši, pronađu cilj udaljen hiljadama kilometara, predstavlja sposobnost kojoj se divimo. Istraživaći života ptica u ovom biću će otkriti savršenstvo Allahovog stvaranja.

  Sve životinje koje po Zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete svjetovi su poput vas – u Knjizi Mi nismo ništa izostavili – i sakupit će se poslije pred Gospodarom svojim. (6- Al-An’am, 38)

  Seksualnost i brijanje

  Friday, September 10th, 2010

  Sve veći trend uklanjanja dlaka

  Obrijano međunožje bi trebalo biti ljepše, privlačnije. Istraživanje obavljeno u Australiji potvrdilo je da je odstranjivanje stidnih dlaka poboljšalo spolni život mnogim ženama. Dosta žena na zapadu donosi odluku da se potpuno riješi zaraslog međunožja, unatoč tome što ginekolozi to ne savjetuju. Gola međunožja ne zadaju glavobolju samo ginekolozima, nego i psiholozima koji se pitaju što žene navodi na to da svoja tijela žele što više približiti plastičnom bezspolnom idealu Barbike. Čini im se zabrinjavajuće što žene na sebi ne prihvaćaju prirodne znakove svoje zrelosti.

  Što o dlakama smatraju hirurzi?

  Medalja uvijek ima dvije strane. Kozmetički hirurzi se s tim ne slažu i kažu da su dlake samo smetnja koja nema nikakvu ulogu i ometa žene u tome da se u spolnosti istinski opuste i prepuste. Neki čak brane tezu da je odstranjivanje dlaka bolja terapija od bilo kakvih tableta i razgovora. Žene, koje si daju trajno odstraniti dlake, trebale bi samosvjesnije koračati svijetom, a time bi dakako bile uspješnije u traženju partnera (seksa).
  Pustimo znanstvenike neka se bore s različitim argumentima. Sigurno svaki od njihovih argumenata sadži zrnce istine. Bez obzira na njihove rezultate vi ste oni koji će na kraju odlučiti hoćete li ukloniti dlake na međunožju. Pri tome vam može pomoći široki izbor načina i proizvoda koji se razlikuju po svojoj učinkovitosti i stupnju boli što je uzrokuju.

  Jednom je jedan čovjek došao kod Poslanika s.a.w.s. i rekao, “Ja nemam (finansijske) mogućnosti da se oženim, pa sam zbog toga došao da se požalim na svoje samaštvo.” Poslanik mu je dao savjet kako da kontroliše svoj seksualni nagon i rekao, “Ostavi dlake svoga tijela i neprestano posti” (17). Pod izrazom “ostavi dlake svoga tijela” Poslanik s.a.w.s. je mislio na stidne dlake, kosmati pokrivač na grudima, itd.
  Ovaj hadis pokazuje da brijanje suvišnih dlaka povećava seksualnu želju. (Vjerovatno je zato šerijat preporučio skidanje suvišnih stidnih dlačica svakih četrdeset dana za muškarce, i svakih dvadeset dana za žene.) To znači da će se, ukoliko osoba ne brije svoje stidne dlačice, njen seksualni nagon smanjiti, i to će joj pomoći u apstinenciji. Imam Alija je rekao, “Kada god čovjeku izrastu stidne vlasi, njegov seksualni nagon se smanjuje” (18). Još nisam naišao ni na kakvu naučnu raspravu o odnosu između uklanjanja stidnih dlačica i seksualnog nagona, ali se nadam da će muslimanski učenjaci raditi na tome.

  Oživljavanje zamrzle zemlje

  Tuesday, August 24th, 2010

  Prevod i komentar kuranskih ajeta 22:5 i 41:39
  Allah uzvišeni u Kur’anu kaže: “I vidiš zemlju beživotnu, pa kad spustimo na nju vodu, ustreperi i uzbuja, i iznikne svaki par prekrasni.” (Kur’an, 22:5)

  “I od znakova Njegovih je što ti vidiš zemlju smirenu, pa kad na nju spustimo vodu, zatreperi i uzbuja. Uistinu, Onaj koji je oživljava, je Oživljavač mrtvih. Uistinu, On je nad svakom stvari Posjednik moći.” (Kur’an, 41:39)
  Ovaj ajet opisuje šta se događa sa suhim tlom kada na njega padne voda i pominje tri faze kroz koje prolazi dok se biljka ne pojavi iznad tla i ne dadne plodove. Šta savremena nauka kaže o fazama klijanja? (more…)

  Savršenstvo čovjeka

  Tuesday, August 24th, 2010
  Danas ljudski rod zivi u vremenu naucno-tehnoloskog napretka, a prije svega racunarske industrije. Zadivljujuce djeluje slusati o brzini i broju informacija koje posljednje generacije racunara obradjuju. Medjutim, nas cilj nisu racunari, vec autor tih zadivljujucih uredjaja – covjek. Mi zelimo nesto reci o gradji covjeka, stvorenja koje je uspjelo proizvesti komjutere kojima se divimo, kako bi razmislili o velicini i moci Onoga koji je samog covjeka stvorio. Velicina djela ukazuje na velicinu njegovog autora racunari kao ljudski proizvod ukazuju na velicinu ljudskog razuma, pameti i inteligiencije, koja ga uzdize visoko iznad svih ostalih stvorenja. Takodjer, sljedeci podaci o gradji i bioloskim procesima u ljudskom tijelu ukazuju na velicinu i moc Stvoritelja samog covjeka – Uzvisenog Allaha. (more…)

  Stvaranje u parovima

  Sunday, August 22nd, 2010
  “Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara spol: u onome što iz zemlje ni?e, u njima samim, i u onome što oni ne znaju!„ (Ya Sin, 36)
  Uporedo sa time što predstavlja protivvrijednost pojma “par”, muški i ženski spol u sebi sadržava i mnogo šire zna?enje, kako je to i u prethodnom ajetu istaknuto “…u onome što oni ne znaju”. Upravo se danas susre?emo sa jednim zna?enjem na koje je upozoreno u ajetu. Paul Dirac, engleski nau?nik koji je iznio tvrdnju da materija posjeduje svoju suprotnost, 1933. godine nagra?en je Nobelovom nagradom za oblast fizike. Ovo tkri?e, nazvano “Parite”, isti?e da materija ima svoju paricu nazvanu antimaterija. Antimaterija u sebi sadrži svojstva koja su suprotna svojstvima materije. Naprimjer, suprotno materiji, antimaterija je opremljena pozitivnim elektronima i negativnim protonima. Ova ?injenica je na slijede?i na?in opisana u jednom nau?nom djelu: (more…)

  Laz i grijeh

  Saturday, August 21st, 2010

  Islam kao vjera i uputa od Allaha, dž.š., predstavlja sveobuhvatan pogled na svijet i cjelovit životni sistem koji nije zapostavio nijedan segment ljudskog života a da nije odredio pravila i propise po kojima ?e se on urediti, odvijati i na najbolji na?in afirmirati. Da bismo govorili o odnosu islama prema nauci, pa prema tome i medicini, na samom po?etku osvrnut ?emo se na zna?aj koji islam pridaje razumu, toj blagodati kojom je samo ?ovjek odlikovan i uzdignut iznad svih stvorenja. Izme?u nebrojenih blagodati koje su date ?ovjeku, islam na poseban pijedestal stavlja blagodat uma i razuma, odnosno u?enja i prou?avanja nauke, prirodnih i društvenih znanosti, jer je to put do spoznaje Istine i suštine života. (more…)

  Nervni zavrsetci i osjecaj bola

  Saturday, August 21st, 2010

  Ne tako davno se vjerovalo da je cijelo tijelo osjetljivo na bol i nije bilo poznato da u tijelu postoje posebni živci koji su receptori bola.  Moderna nauka je utvrdila da postoji oko 15 centara za razli?ite tipove nervnih senzacija. Medicinski stru?njaci su podijelili osje?aj bola u tri grupe: površinski, duboki i složeni. Površinski je specifi?an za dodir, bol i toplotu. Što se ti?e dubokog osje?aja, on je karakteristi?an za miši?e i zglobove. Anatomija je pokazala da su nervni završeci za bol i toplotu vrlo bliski, i da su nervni završeci za bol obilato prisutni u koži. Tako je koža najvažniji dio ?ovje?ijeg tijela vezan za osje?aj bola, zbog postojanja brojnih nervnih završetaka. (more…)

  Mladici iz pecine

  Saturday, August 21st, 2010

  Skepti?ari su oduvijek pokušavali pobiti Kur’an ?asni i trudili su se dokazati da je on i ono što se u njemu nalazi u suprotnosti s naukom i ve? otkrivenim nau?nim ?injenicama, da je pun legendi i pri?a koje su daleko od istine i stvarnosti i nau?ne logike. Kao primjer i dokaz svojih tvrdnji navode kur’anske pri?e kao što je ona o mladi?ima iz pe?ine (sura Al-Kehf). (more…)

  Pcela

  Saturday, August 21st, 2010

  P?elinje tijelo, ?ija se dužina kre?e od 1-3 cm, ?ine tri dijela: glava, prsa i stomak. Najzadnji dio, stomak, duži je od ostalih dijelova i ?ine ga prstenasti segmenti. U ajetu se za p?elu u jednini isti?u ”stomaci”. To je, u originalnom tekstu ajeta, naglašeno u formulaciji ”butuniha”. ”Ha” na kraju rije?i ozna?ava jedninu ženskog roda. Da su se htjeli naglasiti stomaci za množinu ženskog roda, ta formulacija bi bila ”butunihinne”. Na taj na?in ajet upozorava i na gra?u p?elinjeg stomaka, koji je sastavljen iz dijelova, segmenata. Sa takvom strukturom stomaka, p?ela se kvalificira kao bi?e koje posjeduje ”stomake”. U unutarnjem dijelu ove stoma?ne strukture nalaze se, zapravo, dva stomaka; u jednom je medna vre?ica, a u drugom je želudac. Stomak p?ele proizvodi med i radi poput hemijske laboratorije. (more…)

  Krah darwinizma

  Saturday, August 21st, 2010

  Niko nikada nije proizveo neku vrstu mehanizmom prirodne selekcije. Naprimjer: u jednom krdu jelena, pod prijetnjom divljih životinja, prirodno je da ?e preživjeti oni koji brže tr?e. To je istina. Ali, bez obzira koliko dugo ovaj proces trajao, on ne?e tranformirati jelene u neku drugu živu vrstu. Ovi jeleni ?e uvijek ostati jeleni. (more…)

  Botanika

  Saturday, August 21st, 2010

  Što se ti?e botanike tek nedavno smo otkrili da ?ak i biljke imaju polove – muško i žensko! To ranije nismo znali. Baš svaka biljka ima razli?ite karakteristike muškog i ženskog! (more…)

  Cudo rijeci “Allah”

  Saturday, August 21st, 2010

  Vander Hoven, nizozemski psiholog, objavio je svoje novo otkri?e o utjecaju u?enja Kur’ana i ponavljanja rije?i “Allah” kako na pacijente, tako i na zdrave osobe.

  Danski profesor potvr?uje njegovo otkri?e uz pomo? studija i istraživanja koji su vršeni na velikome broju pacijenata u periodu od tri godine. Neki njegovi pacijenti bili su nemuslimani, do?im drugi nisu govorili arapski jezik te su obje ove grupe instruirane kako da pravilno izgovore rije? “Allah”. Rezultat bio je odli?an, naro?ito kod onih koji pate od od potištenosti i napetosti. (more…)

  Zacetak

  Saturday, August 21st, 2010

  Što se ti?e embriologije jedna grupa arapskih studenata je sakupila sav materijal u Kur`anu koji se bavi embriologijom, povode?i se za ajetom iz Kur `ana, u suri Furkan 25. ajet 59:

  „On je Milostivi i upitaj o Njemu onoga koji zna“.

  Tako su, dakle oni sakupili te ajete iz Kur`ana i predo?ili ih profesoru Keatmooru, prof. Keatmoor je predsjednik odjeljka za anatomiju na univerzitetu u torontu, u Kanadi.On je jedan od vode?ih svjetskih autoriteta na polju embriologije. (more…)

  Fiziologija

  Saturday, August 21st, 2010

  Ibn Nafis je 600 godina nakon objave Kur`ana opisao cirkulaciju krvi, a 1000 god. nakon objave Kur`ana , odnosno 400 nakon ibn Nafisa, Vilijem Harvi – on je postao poznat zapadnom svijetu!

  Hrana koju jedemo ide u želudac, iz želuca ide u crijeva a odatle ide u krvne sudove tih crijeva odakle dospija u cirkulaciju krvi.Pomo?u cirkulacije krvi, hranjivi sastojci dospijevaju do organa  uklju?uju?i i organe koji proizvode mlijeko.Kur`an govori o cirkulaciji krvi i o prozvodnji mlijeka u kratkoj re?enici u suri Nahl. 16 ajt 66 :

  „Vi imate pouku i u stoci: “Mi vam dajemo da iz utroba njenih mlijeko ?isto pijete, koje nastaje od grizina u buragu i od krvi – ukusno onima koji ga piju“.

  Tako?e u suri Mu`minun 23. ajet 21:

  „I stoka vam je pouka: Mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim, i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome hranite“.

  Kur `an u jednoj re?enici objašnjava cirkulaciju krvi i proizvodnju mlijeka, još prije 1400 godina!

  Mi smo zaista covjeka od uzorka zemlje stvorili …

  Saturday, August 21st, 2010

  Minijaturno ljudsko bi?e bilo je smješteno u glavi spermatozoida, a koje se kasnije razvija u utrobi majke, kao nova beba. Kasnije kada su otkrili da je jajna ?elija ve?a od spermatozoida, negirali su sami sebe pa su rekli da nije spermatozoid malo ljudsko bi?e, ve? je jajna ?elija malo ljudsko bi?e! Oboje su odgovorni baš kao što Kur’an kaže, oboje, i muška i ženska polna ?elija su odgovorni za ro?enje djeteta… (more…)

  Cudo znoja

  Saturday, August 21st, 2010

  Jedna od švicarskih farmaceutskih firmi po?ela je proizvodnju novog lijeka zvanog: “Kur’anski lijek” koji omogu?ava efikasno lije?enje slabog vida kod ljudi bez operativnog zahvata. Kako pišu novine Ar-Raya koje se objavljuju u Kataru: “Ovaj lijek, kojeg je sastavio egipatski doktor Abdul Basit Muhammed od lu?enja ljudske zlijezde znojenja, ima uspjeh u 99% slu?ajeva bez ikakvih nezeljenih posljedica. Kur’anski lijek je registriran u Evropi i SAD.” (more…)

  Nauka bez vjere je osakacena, a vjera bez nauke je slijepa

  Saturday, August 21st, 2010

  Želim vam  napomenuti da Kur’an nije nau?na enciklopedija, Kur’an je knjiga  ZNAKOVA ajeta! Postoji preko šest hiljada znakova,odnosno ajeta,od kojih njih preko hiljadu govori o nauci. Ima ljudi kojima je dovoljan jedan ajet. Nekim ljudima treba deset ajeta da bi prihvatili istinu. Nekima možda treba stotinu,a ima nekih ljudi … (more…)

  Stvaranje covjeka

  Saturday, August 21st, 2010
  Me?u onima koji su se našli iznena?eni je i Dr. Joe Leigh Simpson, šef katedre za akušerstvo i ginekologiju, i ujedno profesor molekularne i ljudske genetike na Medicinskom Fakultetu Baylor u Houstonu (Texas, USA).  Kada smo se prvi puta susreli s njim, profesor Simpson je insistirao na provjeravanju istinitosti navoda u Kur’anu i Sunnetu.  Mi smo, me?utim, uspjeli otkloniti njegovu sumnju.  Prezentovali smo mu tekst koji nactrno opisuje razvoj embrija.  Pokazali smo mu da nas Kur’an informiše o tome da nasljedne i hromosomske karakteristike novog bi?a nastaju tek nakon uspješnog spajanja spermatozoida i jajne ?elije.  Kao što znamo, ovi hromosomi sadrže sve budu?e karakteristike novog ljudskog bi?a kao što su boja o?iju, kože, kose itd. (more…)

  Otisci prstiju

  Friday, August 20th, 2010
  Allah s.v.t. u suri Kijame 3-4 kaže: “Zar covjek misli da kosti njegove necemo sakupiti ? Hocemo, Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih, ponovo.”
  Ako posmatrate neke dijelove kože, vidjecete grebene i brazde razmještene po odredjenoj mustri. Te izbocine se pojave u 13-oj sedmici intrauterinog života na jagodicama prstiju, a kasnije se prošire cijelom volarnom površinom šake i stopala. One se nikada ne mijenjaju, osim što mogu vremenom postati izraženije. Izgled tih šara je genetski odredjen. (more…)