‘Meteorologija’

 • Spisak tekstova unutar ove kategorije
    (Bez podkategorija)
 • Podkategorije
  • No categories
 • Rjieka na dnu okeana

  Friday, August 2nd, 2013

  Sloj hidrogena sprijecava miješanje slatke i slane vode. Cak i Korito rijeke izgleda kao svako drugo, ima i lišća i oborenih stabala.

   “On je dvije vodene površine jednu pored druge ostavio – jedna je pitka i slatka, druga slana i gorka, a između njih je pregradu i nevidljivu branu postavio.”

  (Furkan : 53.)

  Islamski Indijana Jones

  Saturday, April 6th, 2013

  Burckhardt – također poznat kao Sheikh Ibrahim – koji je umro u dobi od 33 u 1817, bio je jedan od najvažnijih istraživača svojega vremena. 1812, on je otkrio ruševine drevnog grada Petre, koji je bio zaboravljen gotovo 1000 godina u pustinji Jordana. Umro od dizenterije u Kairu. Ukopan je na muslimanskom groblju u Bab el-Nasr-u.

   

  Nove činjenice o piramidama

  Monday, May 7th, 2012
  U skorašnjem znanstvenom otkriću navodi se sljedeće: francuski i američki znanstvenici tvrde da je ogromno kamenje, koje su faraoni koristili za izgradnju piramida, obična glina zagrijavana na visokim temperaturama.
  Hoće li piramide, koje su poznate kao jedno od Sedam svjetskih čuda, preživjeti u potpunosti? Da li su znanstvenici pronašli odgovor na zagonetku kako su piramide građene u drevnom Egiptu? Vjeruju li još uvijek neki ljudi da su džinni (2) graditelji tih piramida? Je li moguće povjerovati da su piramide u Egiptu izgradila bića iz svemira? Ove špekulacije raširile su se u javnosti i održale nekoliko stoljeća, ali novo otkriće znanstvenika iz Francuske i Amerike će promijeniti znanstveni stav zauvijek. Također, biće dato jednostavno znanstveno objašnjenje za tajnu izgradnje piramida, ali čudnije je što se ta misterija nalazi u Kur’anu zapisana još prije četrnaest stoljeća! Vjerovalo se da su faraoni klesali kamenje, ali pitanje je: Kako to da je svo kamenje u tolikoj mjeri istovjetno da između njih ne možete naći razliku? I gdje su alati i dlijeta koji su korišteni pri klesanju tog kamenja? Dosad nisu nađena? Ovo otkriće potvrđuje da su znanstvenici nisu bili u pravu kada su smatrali da su piramide građene od kamenja. Odgovor  najbliži logici i istini je izjava da je faraonska civilizacija sagrađena od gline! (more…)

  Zlatna sredina zemlje

  Tuesday, November 15th, 2011

  MORE NA VATRU NALOŽENO

  Wednesday, August 10th, 2011

  U suri Et-Tur Allah dž.š. izrice zakletvu:

  “We-l-bahri-l-mesdžur!” Prijevod ajeta glasi: “Tako mi mora na (vatru) naloženog.”
  Qur’an (52:6)

  Kljucna rijec u ovom ajetu jeste mesdžur, a ona može znaciti naložen (na vatru), potpaljen ili napunjen, nabujao (more). U ovom razmatranju opredjeljujemo se za prvo znacenje ove rijeci iz razloga koje cemo ovdje prezentirati. (more…)

  TAMA I UNUTARNJI TALASI U MORIMA

  Wednesday, August 10th, 2011

  Ili su kao tmine u dubokom moru koje prekrivaju talasi sve jedni iznad drugih, iznad kojih su oblaci, sve tmine jedna iznad drugih, prst se pred okom ne vidi – a onaj kome Allah ne da svjetlo neće svjetla ni imati. (24- An-Nur, 40)

  Izrada prve podmornice datira iz XVII stoljeću. Prvu podmornicu napravio je, 1620. godine, Cornelis Drebber. Nakon toga podmornice su se veoma brzo razvijale i 1954. godine napravljena je prva nuklearna podmornica. Danas, zahvaljujući savremenim podmornicama, možemo izučavati geografsku strukturu morskog dna i dubina, kao i život u moru. Do svih tih saznanja bilo je moguće doći uz pomoć tehničkih pomagala koja su proizvod industrije posljednjih stoljeća. Bez upotrebe ove tehnologije čovjek se ne može spustiti čak ni na dubinu od 50 m da bi istraživao.

  Kada se zaroni na dubinu od 200 metara, stiže se u vrlo mračno okruženje. Za dubinu od 1000 metara slobodno se može reći da predstavlja najmračnije mjesto na Zemlji. Na dubinama od preko 200 metara okruženje u potpunosti odgovara kur’anskom opisu prema kojem se ”prst pred okom ne vidi”. To je tačno; dubinama prostranih mora i okeana vlada potpuna tama. Kada je na površini čak i sunčano vrijeme, dubine od preko 200 metara su opet u tami.

  U periodu objavljivanja Kur’ana nije postojala spoznaja da su mora tako mračna. Kao što nas bez pomoći satelita Kur’an obavještava o činjenicama vezanim za svemir, tako nam isto otkriva tajne morskih dubina bez podmornica ili nekih drugih tehničkih pomagala. Kur’an, koji nudi informacije praktično o svemu, od kosmičkih daljina do morskih dubina, sam u sebi nudi dokaze svoga božanskog porijekla jer ne sadrži ni jednu jedinu grešku, niti pogrešnu informaciju.

  TALASI POSTOJE I U MORSKIM DUBINAMA

  Pogledamo li golim okom, vidjet ćemo talase na površini mora, ali ćemo pretpostaviti da se ispod površine nalazi mirna voda. Iz tog razloga, moguće je pogrešno shvatiti dio kur’anskog ajeta u kojem se spominju ”talasi sve jedan za drugim”. Gustoća mora u donjim dijelovima veća je od gustoće slojeva bližih površini. U moru, u kojem zbog ove razlike u gustoći razlikujemo slojeve, postoje i unutarnji valovi. Ovi valovi kreću se kao površinski valovi. Do otkrića unutarnjih valova došlo se 1900. godine. Ovi valovi, koji nastaju u moru, u skladu su sa kur’anskim ajetom u kojem su spomenuti ”talasi sve jedan za drugim”. Dok se na dnu prostranih mora nalazi mrkla tama, jedni iznad drugih smjenjuju se unutarnji valovi u ovoj tami i iznad njih površinski valovi.

  Ajet koji smo citirali na početku poglavlja skreće pozornost i na kretanje svjetlosti od tmine sa dna mora do površine. Svjetlosni zraci koji dopiru od Sunca, lome se udaranjem u oblake i tu dolazi do izvjesnog gubitka svjetlosti. Svjetlost koja dolazi do površine mora razlaže se prodiranjem u dubine, kao što se razlaže u svjetlosnom spektru. Prvi sloj zadržava žuti dio svjetlosti, a drugi sloj zeleni dio i to se tako nastavlja tako da u posljednjoj, sedmoj etapi nestane i plavog dijela svjetlosti. Na taj način, spuštanjem u morske dubine svjetlost se potpuno gubi. Svjetlost, koja se djelimično zadržava u oblacima, lomi u talasima i gubi u morskim slojevima, ne može osvijetliti tmine dna morskih dubina. Ne vide ni ribe u ovom dijelu mora. Međutim, mogu vidjeti ribe, koje svoju svjetlost same proizvode.

  Uzvišeni Allah, dž. š., u aktualnom ajetu Svoje poređenje ilustrira morskim tminama, talasima jednim iznad drugih. Sve rečeno ukazuje na činjenicu da ja Sveznajući Allah, dž. š., na čudesan način odabrao primjere koje iznosi u Kur’anu i da Njemu, kao Stvoritelju svega, nije skriveno ništa.

  Reci: “Objavljuje ih Onaj kome su poznate tajne nebesa i Zemlje; On mnogo prašta i samilostan je.” (25- Al-Furqan, 6)

  POTRES OD KOJEG ĆE PROVRETI MORA

  Wednesday, August 10th, 2011

  Kad se Zemlja jako potrese. (56- Al-Waqi’a, 4)

  Sva kur’anska kazivanja u vezi dolaska trenutka kada će otpočeti Smak svijeta govore o tome da će se na Zemlji desiti veliki potres. U kur’anu se, isto tako, jasno govori da će taj potres biti veoma jak. U kur’anskim ajetima se ističe kako će ovaj potres, koji će planine u prah pretvoriti, izazvati veliku paniku kod ljudi. Stanje mora je ovako opisano: (more…)

  NAUČNO POREĐENJE QUR’ANA I BIBLIJE

  Friday, June 10th, 2011

  Ako samo brzo pogledate Bibliju i Qur’an, možete uočiti nekoliko stvari koje izgledaju da su skoro iste, ali ako ih detaljnije analizirate, vidjećete da su kao „nebo i zemlja“. Samo koristeći istorijske detalje, veoma je teško za nekoga koji je slabo upoznat sa Hrišćanstvom ili Islamom, da uoči koja je knjiga ispravna, a koja ne. Međutim, ako poredite relevantne (odgovarajuće) dijelove i jedne i druge knjige sa naučnim znanjem, onda ćete sami uočiti istinu.

  1. STVARANJE UNIVERZUMA (SVEMIRA) ZA 6 DANA?
  Prema Bibliji, u prvoj knjizi Stvaranja, u poglavlju prvom, svemir je stvoren za 6 dana, pri čemu je svaki dan definisan kao period od 24 sata. Iako se i Qur’anu spominje da je svemir stvoren za 6 „ejjaam“, „ejjam“ je množina dana, u arapskom jeziku „ejjam“ znači 1) dani; ILI 2) duži vremenski period.

  Kada Qur’an kaže da svemir stvoren za 6 „ejjama“, onda se odnosi na stvaranje nebesa i zemlje za 6 dužih vremeskih perioda, i nauka nema prigovora ovome. Stvaranje svemira trajalo je nekoliko milijardi godina, što je pobilo Bibliju koja kaže da je svemir stvoren za 6 dana po 24 sata.

  2. SUNCE STVORENO POSLIJE DANA?
  Biblija kaže u poglavlju 1, stihovi 3-5, u knjizi Stvaranja da je fenomen dana i noća stvoren prvog dana stvaranja Univerzuma od strane Boga. Svjetlost koja cirkuliše u svemiru rezultat je kompleksnih reakcija zvijezda; ove zvijezde su stvorene, prema Bibliji (Stvaranje, 1:14-19) četvrtog dana! Nelogično je da je svjetlost (fenomena dana i noći) stvorena prvog dana, a uzrok svjetlosti je stvoren 3 dana kasnije. Šta više, postojanje dana i noći kao dijelova jednog dana je samo zamislivo poslije stvaranja Zemlje i njene rotacije oko Sunca. Nasuprot ovim stavovima Biblije, Qur’an ne daje nikakva netačna tvrđenja u vezi Stvaranja. Odavde je apsurdno reći da je Muhammed SAVS preuzeo neke dijelove o stvaranju svijeta (op: kao što neki nepravednici govore) iz Biblije, a da je sam izostavio ove nelogične i maštovite dijelove Biblije (op: tj. čovjek iz 7. vijeka nije mogao znati činjenice iz 20. vijeka pa da „probere “ od Biblije ono što je netačno, a ono što je tačno da „prebaci“ u Qur’an)

  3. STVARANJE SUNCA, ZEMLJE I MJESECA?
  Prema Bibliji, Knjiga Stvaranja, poglavlje 1, stihovi 9-13, Zemlja je stvorena 3. dana,a prema stihovima 14-19, Sunce i Mjesec su stvoreni 4. dana. Kao što znamo, Zemlja i Mjesec su nastali iz Sunca. (op: dijelova Sunca su se odvajali. Zatim ako bi ti dijelovi bili isuviše mali, oni bi se brzo hladili, i nastajale bi planete i njihovi sateliti.) Prema tome, stvaranje Sunca i Mjeseca poslije stvaranja Zemlje je sasvim suportno utvrđenoj ideji o formiranju sunčevog sistema

  4. VEGETACIJA (BILJKE) STVORENE 3. DANA A SUNCE 4. DANA?
  Prema Bibliji, Knjiga Stvaranja, poglavlje 1, stihovi 11-13, vegetacija je stvorena 3. dana, dok je prema 14-19, Sunce stvoreno 4. dana. Kako je moguće da se vegetacija pojavila prije nego što je Sunce stvoreno, kako se to tvrdi u Bibliji? (op: za onu braću i sestre koji malo slabije barataju prirodnim naukama, ili su pak zaboravili: da bi biljke mogle sebi stvarati hranu – šećer glukozu – iz ugljen-dioksida, CO2, i kiseonika, O2, potrebna je energija Sunčeve svjetlosti)

  Da je poslanik Muhammed SAVS zaista autor Qur’ana i da je kopirao neke dijelove Biblije, kako je onda uspio da „zaobiđe“ fatalne greške koje Biblije sadrži? Qur’an ne sadrži nijednu jedinu činjenicu koja je suportna nauci.

  5. OBOJE, SUNCE I MJESE, EMITUJU (ZRAČE) SVJETLOST?
  Prema Bibliji, i Sunce i Mjesec, zrače svoju svjetlost. U Knjizi Stvaranja, poglavlje 1, stih 16, se kaže: „I načini Bog dva velika svjetlila – veće da vlada danom, manje da vlada noću – i zvijezde.“
  Međutim, nauka nam danas kaže, da mjesec nema svoje sopstveno svjetlo. To potvrđuje Qur’anski koncept da je svjetlost Mjeseca reflektovana (op: tj. Mjesečeva svjetlost je samo Sunčeva svjetlost koja se odbila od površine Mjeseca). Misliti da je poslanik Muhammed SAVS prije 1400 godina ispravio ove naučne greške u Bibliji, a onda to prepravljeno prepisao u Qur’an je nešto potpuno nezamislivo.

  6. ADEM (AS) JE ŽIVIO NA ZEMLJI PRIJE 5800 GODINA?
  Prema genealogiji Isusa Hrista u Bibliji, od Isusa preko Ibrahima (AS) do prvog čovjeka na Zemlji, tj. Adema AS prošlo je otprilike 5800 godina:
  Od Adema AS do Ibrahima AS ………1948
  Od Ibrahima AS do Isusa AS…………1800(otprilike)
  Od Isusa AS do danas………………….2000
  UKUPNO……………………………………58 00(zaokruženo)

  Još jedna činjenica stvara dodatnu konfuziju. Naime Jevrejski kalendar je sada otprilike u 5800. godini!

  Postoji više nego dovoljno dokaza iz arheologije i antropologije koji kažu da se prvo ljudsko biće na Zemlji pojavilo prije više desetina hiljada godina, a ne samo 5800, kao što Biblija kaže.
  Qur’an kaže da je Adem AS bio prvi čovjek, ali nije rekao kada se pojavio, za razliku od Biblije. Ono što je Biblije rekla sasvim je nekompatibilno sa modernom naukom

  7. NOJ – NUH AS I POTOP
  Biblijski opis potopa u stvaranju, poglavlje 6, 7 i 8 ukazuje da je potop bio univerzalan i da je uništio sve živo na Zemlji, izuzev onih koji su bili zajedno sa Nojem AS u lađi. Opis nam ukazuje da se potop desio 1656 godina poslije Adema AS odnosno 252 godine prije Ibrahima AS, u vrijeme kada je Noj AS imao 600 godina. Prema tome, potop se morao desiti negdje u 22. ili 21. vijeku prije nove ere.

  Ova priča o potopu, data u Bibliji, je suprotna sa naučnim činjenicama iz arheoloških izvora koji kaže da su 11. dinastija u Egiptu i 3. dinastija u Vavilonu postojali bez civilizacijskog prekida i bez uticaja ičega značajnog što bi se moglo desiti u 21. vijeku prije nove ere. Ovo pobija Bibliju da je cio svijet bio potopljen. Nasuprot Bibliji, Qur’anska prezentacija potopa i kazivanje o Nuhu AS nije u suprotnosti sa naukom ili arheologijom: 1) Qur’an ne daje nikakve podatke o tome kada je bio potop; 2) prema Qur’anu, potop nije bio univerzalni fenomen koji je uništio sve na Zemlji. Qur’an kaže da se potop odnosio samo na Nuhov AS narod.

  8. MUSA – MOJSIJE AS I FARAON EKSODUSA (PROGONA)
  Priča o Musau AS i Faraonu je veoma slična u Qur’anu i Bibliji. I jedna druga knjiga se slažu da se Faraon udavio kada je pokušao da prati Musaa AS. Međutim Qur’an daje još jednu, dodatnu informaciju u Suri Junus (10. poglavlje) u ajetu 92:

  Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe”, – ali mnogi ljudi su ravnodušni prema Našim poukama. (Prevod značenja Junus, 92)

  Dr Maurice Bucaille je nakon potpunog istraživanja dokazao da je faraon Ramzes II umro dok je Musa AS bio u Medjenu, premda je on prema Bibliji proganjao Israelćane. Merneptah, sin Ramzesa II, je u stvari bio taj faraon za vrijeme eksodusa. 1898. godine mumificirano tijelo Merneptaha je nađeno u Dolini Kraljeva. 1975. godine, dr Maurice Bucaille je sa drugim doktorima dobio dozvolu da istražiju Merneptahovu mumiju. Istraživanja su pokazivala da je Merneptah najvjerovatnije umro od davljenja ili od šoka koji je neposredno prethodio davljenju. Prema tome, Qur’anski ajet koji kaže da će Allah sačuvati njegovo tijelo kao znak, je ispunjen time što se sad mumija Merneptaha čuva u sobi Kraljevskih Mumija u Egipatskom Muzeju u Kairu.

  Ovaj ajet je pokrenuo dr Maurice-a Bucaille-a, koji je tada bio hrišćanin, da izučava Qur’an. Kasnije je napisao knjigu „Biblija, Qur’an i nauka“ i priznao je da autor Qur’ana ne može biti niko drugi nego sam Bog Uzvišeni. Nakon toga je primio Islam.

  DISANJE U VISINE

  Friday, June 10th, 2011

  Nakon što je covjek napravio razne letjelice i uspio se njima vinuti visoko na nebo, saznao je da na vecim visinama dolazi do smanjenja kiseonika i vazdušnog pritiska. Prilikom letenja u tim visinskim nivoima covjek u prsima osjeca pritisak i žestoku tegobu kao i poteškoce u disanju. O ovome nam Allah subhanehu ve te’ala prije nego je covjek bio u stanju da leti.

  Rekao je Allah subhanehu ve te’ala: “Onome koga Allah želi da uputi – On srce njegovo prema islamu raspoloži, a onome koga želi u zabludi da ostavi – On srce njegovo stegne i tegobnim ucini kao kad cini napor da na nebo uzleti…” En’am 125

  OTCJEPLJENJE ZEMLJE

  Friday, June 10th, 2011

  Naucnici su utvrdili da se Zemlja otcijepila od nebesa odnosno da je nastala nakon jake eksplozije u svemiru. Medu naucnicima došlo je do razilaženja po pitanju mjesta na kojem se Zemlja otcijepila od nebesa. Jedni kažu da je se Zemlja odvojila od Sunca, a drugi da se odvojila od neke druge zvijezde. Allah subhanehu ve te’ala je ovu istinu prenio ljudima prije XIV vijekova preko covjeka koji nije znao ni pisati niti citati.

  Kaže uzvišeni Allah: “Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi iskomadali, i da Mi iz vode sve živo stvaramo? Zar necete vjerovati?” Enbija’ 30

  Ovaj ajet otkriva još jednu istinu, a to je da voda predstavlja osnovu za postojanje života. Naime, neki naucnici su utvrdili da jedna vrsta bakterija može živjeti bez zraka, ali bez vode ne može živjeti. Allah subhanehu ve te’ala nam na tu cinjenicu ukazuje prije više od XIV vijekova.

  ŠEKKUL KAMER – RASCJEPLJENJE MJESECA

  Wednesday, April 20th, 2011

  KOMENTAR KUR’ANSKOG AJETA 54:1
  U časnom Kur’anu nalazimo u suri Mjesec (El-Kamer) ajet koji glasi:
  “Približio se čas i razdvojio se Mjesec” (Kur’an, 54:1)

  Da li se Mjesec razdvojio iznad doline blizu Mekke prije hidžre Muhameda Poslanika a.s. ili objavljeni ajet u Kur’anu govori o budućem događaju, koji se očekuje pri kraju vremena?
  Rječničko značenje pojedinih riječi ajeta je sasvim jasno. Međutim to nam mnogo ne pomaže, odnosno nije sporno značenje ajeta nego njegovo tumačenje. Uglavnom se tumačenja ovog ajeta svode na troje:
  1. Da su Mjesec vidjeli razdvojenim u dolini Mekke Poslanik a.s., njegovi drugovi i neki od nevjernika,
  2. Da poslaničko prošlo vrijeme (perfekt u ajetu) označava budućnost, te da će rascjepljenje Mjeseca biti znak približavanja Kijametskoga dana,
  3. Da je Mjesec već rascjepljen, ali ne i razdvojen.

  Opis događaja. Događaj se zbio na Mini u vremenu prije Poslanikove hidžre. Na mjesto gdje je sjedio Poslanik bili su sakupljeni i neki nevjernici. Oni su od Poslanika tražili nekakav znak. On je rekao: “Pogledajte u nebo !” Najednom se Mjesec raspolutio, jedan dio je otišao prema istoku a drugi prema zapadu, a brdo je bilo između. Kada su ovo čudo svi dobro vidjeli dvije polutke Mjeseca su se sastavile. Nevjernici su počeli govoriti da je Muhammed opčinio njih ili je opčinio Mjesec, ali samo čudo nisu poricali jer su ga vidjeli.
  Astronomski podaci. Uz pretpstavku da se rascjepljenje dogodilo pet godina prije Hidžre (u 617. godini) raspolažemo slijedećim astronomskim podacima o pomračenjima Mjeseca u toj godini:
  – Djelimično pomračenje Mjeseca koje se dogodilo 26. aprila 617. godine u 17:48 sati i koje je bilo djelimično vidljivo,
  – Djelimično pomračenje Mjeseca koje se dogodilo 20. oktobra 617. godine u 03:09 sati i koje je bilo vidljivo.
  Kako se ovdje radi o rascjepljenju Mjeseca, onda pomračenja ne igraju neku značajnu ulogu u ovom razmatranju, očito treba ići sa pretpostavkom da se Mjesec razdvojio kada je bio u uštapu, dakle pun Mjesec, a ne Mjesec koji je bio u prvoj ili zadnjoj četvrti ili mlađak.
  Obzirom da nema preciznije vremenske odrednice ovog događaja, osim da je to bilo pet godina prije Hidžre, nije moguće doći do preciznijih podataka koji mjesec u godini je bio tada po redu i kada je bilo vrijeme njegovog uštapa.

  PRVO TUMAČENJE (Da se Mjesec iznad Mekke razdvojio). Čudo rascjepljenja Mjeseca zabilježio je Imam Muhammed Ibn Ismail El-Buhari u svojoj knjizi Sahih El-Buhari. Većina njegovih hadisa govori o rascjepljenju Mjeseca na dva dijela. Jedan od njih, a prenosi ga Enes bin Malik, glasi: “Stanovnici Mekke su od Poslanika tražili da im pokaže čudo. Tako im je on pokazao rascjepljenje Mjeseca na dvije polovine, između kojih se dobro vidjelo brdo Hira.” Ovo čudo je zabilježio također Imam Ebul Husein Muslim Ibn el-Hadžadž u svojoj knjizi Sahihul Muslim, gdje preko Abdullaha Bin Mesuda kaže:
  “Mjesec se racijepio na dvoje za života Allahovog Poslanika. Jedan dio Mjeseca zaklanjalo je brdo, a drugi je bio iznad brda te, je Allahov Poslanik rekao: ”Budite svjedoci ovome!”
  U drugom hadisu, koji prenosi isti autoritet, postoji razlika u opisu događaja, a kaže se da je jedan od Mjesečevih dijelova bio iza brda, a da je drugi bio sa ove strane brda.
  Hadis iz Sahih Muslima, a prenesen preko Enesa, glasi: “Stanovnici Mekke su tražili od Allahovog Poslanika da im pokaže čuda (znakove) pa im je on dva puta pokazao rascjepljenje Mjeseca.”
  Ovo je jedini hadis koji govori o tome da se Mjesec razdvojio dva puta. Samo Allah zna istinu.
  Šejh Ebu Ala Sajed El-Mevdudi u svom komentaru prvog ajeta sure El-Kamer piše: “U ovoj suri su mekkanski nevjernici upozoreni na svoju tvrdoglavost i upornost, s kojom nastupaju protiv Allahovog Poslanika.” Jedan zadivljujući fenomen rascjepljenja Mjeseca bio je očit znak istine da se proživljenje, o kojem im je Poslanik donosio radosne vijesti, može dogoditi i da je ono blizu. Velika sfera Mjeseca razdvojila se pred njihovim očima na dva udaljena dijela. Dijelovi su se razdvojili i razmakli toliko jedan od drugog da su gledaoci sa Zemlje jedan dio vidjeli iza brda, a drugi ispred brda. Zatim su se u jednom trenutku dijelovi spojili. Ovo je bio očit dokaz istine da univerzum nije niti vječan, niti besmrtan. Velike zvijezde i planete mogu se razdvojiti dezintegrisati, sudariti jedna sa drugom i sve što je opisano u Kur’anu, vezano za Sudnji dan može se dogoditi.
  Materijalistički filozofi i njihovi imitatori koji pokušavaju da bace sjenu na Muhammedovo čudo rascjepljenja Mjeseca kažu: “Da je se rascjepljenje Mjeseca dogodilo, to bi znao sav svijet i događaj bi bio zapisan u svim istorijskim knjigama.”

  Rascjepljenje Mjeseca demonstrirano je kao dokaz poslanstva. Ono se dogodilo trenutno pred grupom poricatelja u noći kada je narod spavao. U isto vrijeme bilo je prepreka koje su spriječile da drugi vide taj događaj , kao što je magla, oblaci, vremenske razlike u pojedinim dijelovima svijeta.Sem toga nauka je bila nerazvijena u to vrijeme tako da su istraživanja bila veoma limitirana. Ovo čudo zbog toga nije bilo usmjereno na to da ga vidi čitav svijet i da o njemu pričaju svi historičari.

  Krajnja tvrdoglavost nevjernika bila je u to vrijeme jako izražena. Ipak kada je Kur’an najavio događaj rascjepljenja i kad se Mjesec rascjepio, niko od njih se nije usudio poreći taj događaj o kojem govori ajet mada su oni svi poricali i odbacivali čitav Kur’an. Da ovaj događaj nisu svjedočili nevjernici, oni bi odbacili ajet 54:1 i ovu priliku iskoristili protiv Poslanika a.s. Ni Poslanikova biografija niti istorijski izvještaji ne poriču ovaj događaj. Ono što je zabilježeno kao istorija jeste da ajet kaže da će oni reći da je to očita magija, ističući da su oni događaj zvali sihrom. Govorili su: “Ako su karavani sa drugih mjesta bili svjedoci događaju, onda je istina, a ako ne onda je magija.” Kada su karavani koji su stizali iz Jemena i drugih mjesta obavijestili nevjernike slijedećeg jutra da su oni bili svjedoci tom događaju, nevjernici su rekli: “Bože sačuvaj, magija Ebu Talibovog siročeta uticala je na nebesa!”

  Jedan od prvih učenjaka kao što je Sad Addin At-Taftazani je rekao:”Događaj rascjepljenja Mjeseca je mutevatir isto kao isticanje vode između Poslanikovih prsta i napajanje čitave vojske, ili plakanje drvenog stuba na koji se Poslanik a.s. naslanjao dok je govorio hutbu.
  Čuda su se događala da bi se dokazala tvrdnja poslanstva, da bi se poricatelji uvjerili, a ne da bi ih se prisililo da vjeruju. Ovo čudo je trebalo da ubijedi one koje su već čuli za poslanstvo Muhammedovo. Da bi se ono vidjelo iz drugih dijelova svijeta ili demonstriralo na nesumnjivo jasan način, to bi bilo suprotno mudrosti Stvoritelja i cilju ljudskog djelovanja u kosmosu. Da je mudri Stvoritelj, u skladu sa željama materijalističkih filozofa ostavio Mjesec u istom stanju nekoliko sati da bi to pokazao čitavom svijetu, i da su ovu činjenicu zabilježili svi historičari, to bi se tretiralo kao običan astronomski događaj koji ne bi bio vezan za poslanstvo Muhammeda a.s. i ne bi bio smatran dokazom poslanstva. Ili, to bi bilo jedno očito čudo koje bi prisililo ljude da vjeruju i lišilo ih slobodne volje. Kao posljedica ugalj i dijamanti (ili Ebu Džehl i Ebu Bekr) bili bi isti – cilj ljudskog bitisanja u univerzumu bio bi izgubljen. To je bio razlog što ovaj događaj nije bio pokazan čitavom svijetu i što nije zabilježen u svim knjigama istorije.

  Obzirom da se događaj zbio trenutno i u vrijeme kad su ljudi spavali on naravno nije bio svugdje viđen. Čak i da su ga neki ljudi vidjeli oni ne bi vjerovali svojim očima; pa čak i kad bi vjerovali, takvi individualni izvještaji ne bi činili značajnu temu za istoričare.

  Rascjepljenje Mjeseca nije bio proizvod slučaja niti se ono dogodilo kao rezultat prirodnog uzroka; uobičajeni prirodni zakoni se otuda ne mogu primjeniti na ovaj slučaj. Ustvari mudri Stvoritelj Sunca i Mjeseca je dao da se on dogodi kao dokaz poslanstva Njegovog Poslanika i da više svijetla baci na njegovo djelovanje.

  Prema Mewdudiju, tradicionalisti i komentatori se slažu da se događaj zbio na Mini u Mekki pet godina prije Poslanikove hidžre u Medinu. Mjesec se razdvojio na dva različita dijela pred njihovim očima. Ta dva dijela su se razmakla jedan od drugog toliko da su gledaoci iz Mekke vidjeli jednu polovicu Mjeseca s jedne strane brda, a drugu sa druge strane. Zatim su se u jednom trenutku dvije polovine spojile. Ovo je bio očit dokaz istine da sistem univerzuma nije ni vječan ni besmrtan, on se mogao rastrojiti. Ovaj događaj pokazuje da se velike zvijezde i planete mogu rascijepiti, dezintegrisati, sudariti jedna s drugom, itd.

  Kada se radi o pomračenju Mjeseca, danas milioni ljudi nisu svjesni toga, kada će pomračenje početi, kada će se Mjesec vratiti u svoj originalni sferni ili kružni oblik, uprkos tome što se tačni proračuni putem sferne geometrije o vremenu i trajanju pomračenja objavljuju u novinama.
  RASCJEPLJENJE MJESECA IPAK VIĐENO NA MALIBARU ! Iako rascjepljenje Mjeseca nije zabilježeno u historijskim knjigama, u jednoj knjizi nalazimo trag. Priča o primanju Islama od strane maharađe Malibara generalno se pripisuje događaju rascjepljenja Mjeseca. Priča kaže da je maharađa ležao na svom krevetu na najvišem spratu palate. On je scenu rascjepljenja vidio, a kasnije je saznao da je poslanik Arabije pokazao ovo čudo svom narodu, pa je tako primio Islam.
  DRUGO TUMAČENJE (Da će se rascjepljenje Mjeseca dogoditi u budućnosti). Većina biblijskih proročanstava, koje je objavio biblijski prorok Isaija zapisana su u Starom zavjetu u prošlom vremenu. Ovi biblijski tekstovi pokazuju da u svetim knjigama poslaničko prošlo vrijeme upravo pokazuje budućnost. Ima prevodilaca Kur’ana, kako muslimana, tako i nemuslimana koji smatraju da je rascjepljenje Mjeseca predznak Sudnjeg dana, a proklamacija u ajetu 54:1 da se ono dogodilo predstavlja jedno prethodno upozorenje na događaj, koji će sigurno naići.
  Sudnji dan je blizu, ali ljudi odbijaju i zaboravljaju Objavu, kao što su činili narodi Nuha, Ada, Sem’uda, Luta i faraona. “Ima li iko da primi pouku”, pita Kur’an.
  Evo nekoliko kur’anskih ajeta, koji pokazuju da Allah dž.š. nije Muhammedu a.s. slao čuda da bi mu pomogao da uspostavi vjeru:

  “A sprječava Nas da pošaljemo znakove, jedino što su ih poricali raniji. I dali smo Semudu devu jasnim (znakom), pa su joj učinili zulm. A znakove smo slali samo (kao) zastrašivanje.”
  (Kur’an, 17:59)

  “Pa pošto im je došla Istina od Nas, rekoše: “Zašto (mu) nije dato slično šta je dato Musau?” Zar nisu nevjerovali u ono šta je dato Musau od ranije? Rekoše: “Sihra dva, međusobno pomažuća”, i rekoše: “Uistinu, mi smo u svako nevjernici.”
  (Kur’an, 28:48)

  Jusuf Ali u svom komentaru ajeta 54:1 piše: “Poslanikovo čudo Kur’ana je drugačije i ono je trajnije od blještavo bijele Musaove ruke i njegovog štapa.”

  “I govore oni koji ne vjeruju: “Zašto mu se ne spusti znak od Gospodara njegovog?” Ti si samo opominjač, a svaki narod imao je vodiča.”
  (Kur’an,13:7)

  Da spomenemo još nekoliko ajeta, koje treba imati na umu:

  “Allah je Taj koji je podigao nebesa bez stubova koje vidite, zatim se postavio na Arš. I potčinio je Sunce i Mjesec; svakoje plovi do roka određenog. Upravlja stvar; razlaže znakove, da biste vi u susret Gospodara svog bili sigurni.”
  (Kur’an, 13:2)

  “Sunce i Mjesec su po proračunu.”
  (Kur’an, 55:5)

  “Sunce – ne treba njemu da dostigne Mjesec, niti noći da pretekne dan. A sve u orbiti plovi.”
  (Kur’an, 36:40)

  U univerzumu vladaju precizni matematički zakoni koji svjedoče Allahovu mudrost i Njegove blagodati Njegovim stvorenjima, jer svi mi na račun te blagodati imamo toplotu i svjetlost, godišnja doba, promjene u atmosferi, od kojih život na našoj planeti ovisi.
  Muhammed Asad, jedan od velikih islamskih učenjaka, o rascjepljenju Mjeseca kaže:”Većina komentatora u ovom ajetu vidi osvrt na fenomen koji je posvjedočilo nekoliko Poslanikovih drugova. Kao što je opisano od strane Poslanikovih ashaba, Mjesec se jedne noći pojavio razdvojen. Ma kakva bila priroda ovog fenomena, praktički je sigurno da se kur’anski ajet ne odnosi na to, nego na budući događaj, odnosno, pokazuje šta će se dogoditi, kada se približi Sudnji dan. (Kur’an često koristi prošlo vrijeme da bi označio budućnost, a posebno u poglavljima, koja govore o zadnjem danu i o danu proživljenja. Ova upotreba prošlog vremena ima cilj da naglasi garantovanost onoga što će se dogoditi). Tako Ragib sasvim opravdanim smatra da izraz “Mjesec se razdvojio” nosi u sebi kosmičku kataklizmu-kraj svijeta, koji će se dogoditi prije dana proživljenja. Kao što je spomenuto u Zamahšeriju, ovakvo tumačenje ima podršku nekih ranih komentatora Kur’ana.
  TREĆE TUMAČENJE (da je Mjesec već rascjepljen). Pitanje koje se može nametnuti, jeste kako čitati prevedeni tekst, a da on bude u harmoniji sa datim objašnjenjem? Pogledajmo doslovni prijevod kur’anskog ajeta 54:1 od profesora Artura Arberija: “Primakao se čas: Mjesec je rascijepljen.”
  Arberijev rad ima određenu reputaciju među muslimanskim i nemuslimanskim učenjacima, kao čisto akademski, objektivan i bez predrasuda.
  U apologetskoj literaturi vezanoj za ovaj ajet ponegdje se mogu naći upravo ovakve tvrdnje da je Mjesec već rascijepljen, da su naučnici otkrili da na Mjesecu postoji linija podjele, itd.

  Međutim, u vjerodostojnoj astronomskoj literaturi ne postoje takve tvrdnje niti otkrića, iako na Mjesecu kao što je to slučaj i sa Zemljom postoje rasjeline većih dimenzija, ali daleko od toga da se za njih može tvrditi da su upravo ono na što cilja citirani ajet rascjepljenja.
  Ovdje svakako treba spomenuti još jedno tumačenje.
  Neki smatraju da je ovaj ajet čisto metaforički izraz i da on znači to da je istina o dolasku Sudnjeg dana jasna kao Mjesec, što je teško uklopiti, pogotovo prihvatiti kao istinito tumačenje.

  Ostaje nam da tragamo i razmišljamo, a Allah najbolje zna.

  MORE NA VATRU NALOŽENO – RASPUKLA ZEMLJA

  Wednesday, April 20th, 2011

  U suri Et-Tur (Kur’an, 52:6) Allah, dž.š, izriče zakletvu:

  “We-l-bahri-l-mesdžur” što znači

  “Tako mi mora na vatru naloženog.”

  Ključna riječ u ovom ajetu jeste mesdžur, što može značiti naložen (na vatru), potpaljen ili napunjen, nabujao (more). U ovom razmatranju opredjeljujemo se za prvo značenje ove riječi a razloge ćemo prezentirati u tekstu. Jezgro planete Zemlje veoma je vruće i izloženo je visokim pritiscima. Izvan tog područja nalazi se užareni žilavo-tečni materijal na kojem pliva Zemljina kora, debljine između 5 i 70 kilometara. U usporedbi sa zemljinom kuglom, nije deblja od ljuske jabuke. Taj užareni žilavo-tečni materijal ispod litosfere (čvrste Zemljine kore) zove se astenosfera i debeo je više stotina kilometara. Od jezgre Zemlje toplota se transferira prema njenim vanjskim slojevima. Užarena magma kôla ispod Zemljine kore potaknuta bržom rotacijom jezgre od vanjskog sloja Zemlje, te zagrijava dna mora i okeana, često probijajući podmorje kroz raspukline u zemljinoj kori i izlivajući se po morskom dnu.

  Gore citirani ajet veoma slikovito opisuje stanje kakvo jest: užarena masa astenosfere je vatra, a mora i okeani iznad te vatre njoj su izloženi (na nju naloženi). Kad su se naučnici spustili u more da prouče srednjookeanske grebene, ustanovili su da su oni sačinjeni od vulkanskih stijena. Takođe su pronašli da postoji mreža rasjelina koje presijecaju planetu, a iz kojih izbija magma, pri temperaturama koje prelaze 1000 stepeni C što je rezultat toga što su mora i okeani stvarno izloženi vatri (užarenoj astenosferi). Ovo je činjenica, koja je našem znanju postala dostupna tek u kasnim šezdesetim godinama dvadesetog vijeka. Ranija tumačenja Voda i vatra nepomirljive su, voda gasi vatru, a vatra tjera vodu da isparava, tako da je nemoguće na jednom mjestu imati i vatru i vodu. Zbog toga su rani komentatori Kur’ana u prvom redu smatrali da se citirani ajet vjerovatno odnosi na ahiret, zadnji dan, jer postoji ajet koji kaže: “Weiza-l-biharu sudždžiret”, što znači: “Kad mora budu zapaljena”. Ali, kontekst zakletve u suri “Et-Tur” u vezi je sa stanjem kakvo je sada. Odmah treba reći da se to ne može odnositi na ahiret, nego na postojeću situaciju. Oni su, zatim, počeli tragati za drugim značenjem riječi mesdžur, drugačijim od onoga “naložiti na vatru”. Ta riječ je “sedždžere” , a ona može značiti “mela we keffa” (napunjeno vodom bez prelaska na kopno). Ovo je djelimično tačno, jer imamo mnogo primjera u historiji naše planete, kada su mora zahvatala više kopna nego danas. Takođe znamo da je maksimalna količina svježe vode uskladištena u formi ledenih kapa na polovima Zemlje, kao i na vrhovima visokih planina.

  Ovoj ogromnoj količini svježe vode ne treba više od 4 do 5 stepeni C da se istopi, a 4 do 5 stepeni C ne predstavlja ništa značajno u klimatskim promjenama planete. Ako bi se te ledene kape istopile, nivo vode mora i okeana mogao bi se podići za 100 metara, a to bi bilo dovoljno da potopi većinu današnjih civilizacija koje leže blizu morskih obala. Komentatori su zato kazali da značenje “el-bahri-l-mesdžur” nije “mora naložena” , nego “more vodom napunjeno, koje ne prelazi na kopno”. Interesantno je spomenuti da bosanski prevodioci, uglavnom na isti način prevode ovaj ajet, u smislu napunjenosti mora vodom. (“Tako mi mora napunjenog”). Takav prijevod teško je održiv zbog proste logike, jer ako postoji more to znači da u njemu mora biti voda. More ne može biti prazno! Ako je more prazno, onda ono ne postoji! Obavezni smo dakle o značenju ovoga ajeta razmišljati na posve drugačiji način, način u čijem će argumentiranju glavni oslonac biti saznanja o građi naše planete i procesima koji se odvijaju ispod njene površine.

  Mjesec

  Wednesday, August 25th, 2010

  Koristeći NASAin Spitzer Space Telescope, koji gleda u svemir infracrvenim “očima”, astronomi su proračunali da su objekti poput našeg Mjeseca vrlo rijetki u svemiru. “Kada se mjesec formira iz jake kolizije, prašina bi trebala biti svuda.”, kaže Nadya Gorlova sa Univerziteta Florida, vodeća autorica istraživanja objavljenog u Astrophysical Journal. “Da postoji mnogo mjeseci u fazi formiranja, vidjeli bi to u blizini mnogih zvijezda, ali to nije slučaj.” (more…)

  Mora koja se dodiruju

  Tuesday, August 24th, 2010

  Specifičnost mora, koja je od strane istraživača otkrivena u skoroj prošlosti, u Kur´anu se ističe na slijedeći način: ˝Pustio je dva mora da se dodiruju, između njih je pregrada i oni se ne miješaju.˝ (Ar-Rahman, 19-20)
  Ova, Kur´anom saopćena, karakteristika mora – da se međusobno dodiruju, a da se njihove vode apsolutno ne miješaju – u nedavnoj prošlosti otkrivena je od strane okeanografa. (more…)

  Oživljavanje zamrzle zemlje

  Tuesday, August 24th, 2010

  Prevod i komentar kuranskih ajeta 22:5 i 41:39
  Allah uzvišeni u Kur’anu kaže: “I vidiš zemlju beživotnu, pa kad spustimo na nju vodu, ustreperi i uzbuja, i iznikne svaki par prekrasni.” (Kur’an, 22:5)

  “I od znakova Njegovih je što ti vidiš zemlju smirenu, pa kad na nju spustimo vodu, zatreperi i uzbuja. Uistinu, Onaj koji je oživljava, je Oživljavač mrtvih. Uistinu, On je nad svakom stvari Posjednik moći.” (Kur’an, 41:39)
  Ovaj ajet opisuje šta se događa sa suhim tlom kada na njega padne voda i pominje tri faze kroz koje prolazi dok se biljka ne pojavi iznad tla i ne dadne plodove. Šta savremena nauka kaže o fazama klijanja? (more…)

  Sužavanje zemlje

  Tuesday, August 24th, 2010

  U jednom ajetu se govori da Allah zemlju sužava po pograničnim oblastima. U to vrijeme nije bilo moguce ustanoviti o čemu se u ovom ajetu govori, ali danas je jasno da se misli na podizanje nivoa mora, tj na globalno otopljavanje i sužavanje kopna: (more…)

  EDNA – Dno svijeta

  Sunday, August 22nd, 2010
  U tre?em ajetu poglavlja Ar-Rum isti?e se da ?e Bizantinci biti poraženi na najnižem mjestu na svijetu. Ova ?injenica je sadržana u formulaciji “edn-el-erd”, koju su mnogi komentatori Kur’ana prevodili kao “blisko ili susjedno mjesto”. Me?utim, ovaj prijevod nije prava protuvrijednost originalne formulacije, nego figurativni komentar. Rije? “Edna”, koja zna?i “najdonji, najniži, najdublji…”, izvedenica je od glagola “dena”. A, rije? “erd” zna?i svijet. Cjelokupna formulacija “edn-el-erd” dolazi u zna?enju “najnižeg mjesta na svijetu”. (more…)

  Nemiješanje mora

  Sunday, August 22nd, 2010
  Specifi?nost mora, koja je od strane istraživa?a otkrivena u skoroj prošlosti, u Kur’anu se isti?e na slijede?i na?in: “Pustio je dva mora da se dodiruju, izmedu njih je pregrada i oni se ne miješaju.„ (Ar-Rahman, 19-20) Ova, Kur’anom saop?ena, karakteristika mora – da se me?usobno dodiruju, a da se njihove vode apsolutno ne miješaju – u nedavnoj prošlosti otkrivena je od strane okeanografa. Ustanovljeno je da se, zbog prisutnosti jedne fizi?ke snage, nazvane “površinski napon”, vode susjednih mora ne miješaju. Površinski napon, koji proizlazi iz razli?ite gustine mora, gotovo poput zida spre?ava me?usobno miješanje voda. (more…)

  Nebeski svod

  Sunday, August 22nd, 2010
  Allah u Kur’anu na slijede?i na?in skre?e pažnju na jednu zanimljivu karakteristiku nebeskog svoda:
  “I to što je nebeski svod osiguran Naše je djelo, a oni se ipak okre?u od znamenja koja su na njemu.„ (Al-Anbiya’, 32) Ova karakteristika nebeskog svoda je dokazana nau?nim istraživanjima XX stolje?a.
  Atmosfera koja okružuje našu planetu ima krajnje presudnu ulogu u održanju života na Zemlji. Spaljivanjem uništava meteore raznih veli?ina koji se približavaju Zemlji i onemogu?ava da oni padnu na površinu Zemlje, ?ime bi nanijeli veliku štetu živim bi?ima. (more…)

  Planine

  Sunday, August 22nd, 2010

  U Kur’anu se skre?e paznja na zna?ajnu geološku funkciju planina: “Mi smo po Zemlji nepomi?ne planine razmjestili da ih ona ne potresa …” (Al-Anbiya’ 31)More…
  Ako obratimo paznju, uo?it ?emo da se u ajetu isti?e da planine imaju jednu osobinu – spre?avanja potresanja na Zemlji. Ova ?injenica, koja, u trenutku objavljivanja Kur’ana, nije bila poznata nijednom ?ovjeku, ustanovljena je modernim geološkim pronalascima. Prema geološkim nalazima, planine nastaju kao rezultat pomjeranja i sudaranja velikih slojeva koji ?ine Zemljinu koru. (more…)

  Zemljotresi

  Saturday, August 21st, 2010

  Arapska rije? ”zilzal” zna?i ”zemljotres, potres”. Gornji ajeti citirani su iz sure ”Az-Zilzal”. Op?eprihvatljivo i ispravno mišljenje je da ova sura govori o zemljotresu koji ?e se desiti u ?asu Smaka svijeta, ali mi ?emo ih prokomentirati u jednom širem smislu i pokušati povezati sa zemljotresima op?enito. (more…)

  Nauka bez vjere je osakacena, a vjera bez nauke je slijepa

  Saturday, August 21st, 2010

  Želim vam  napomenuti da Kur’an nije nau?na enciklopedija, Kur’an je knjiga  ZNAKOVA ajeta! Postoji preko šest hiljada znakova,odnosno ajeta,od kojih njih preko hiljadu govori o nauci. Ima ljudi kojima je dovoljan jedan ajet. Nekim ljudima treba deset ajeta da bi prihvatili istinu. Nekima možda treba stotinu,a ima nekih ljudi … (more…)