‘Embriologija’

 • Spisak tekstova unutar ove kategorije
    (Bez podkategorija)
 • Podkategorije
  • No categories
 • Korist iddeta (obavezni poslijebračni priček)

  Saturday, April 6th, 2013

  Posljednja nauča  istraživanja na polju medicine, koja su uradili američki eksperti, potvrđuju nadnaravnost i istinitost kur’anskih ajeta koji govore o i Američki naučnici su otkrili da u organizmu žene postoji posebna vrsta bijelih krvnih ćelija koje u sebi imaju tzv. genetsku memoriju.

  Naime, žena nakon smrti muža mora (more…)

  FORMIRANJE GONADA

  Wednesday, August 10th, 2011

  5. “Pa neka pogleda covjek od cega je stvoren!
  6. Stvoren je od tekuæine brizgajuæe,
  7. Izlazi izmeðu kicme i rebara!
  8. Uistinu! On je za povratak njegov kadar,

  9. Na Dan ispitivanja tajni.”
  (Kur’an, 86:5-9)

  Gonada je muška ili ženska spolna žlijezda koja proizvodi rasplodne æelije (gamete). Kod muškaraca su to testisi, a kod žena ovariji.

  Gornji kur’anski ajet eksplicitno tvrdi da ljudski gonadi poticu izmeðu kicme i rebara. Danas je veoma dobro poznato embriolozima da se gonadi prvo pojavljuju u zoni buduæih slabina – bedara. Genitalni nabori se prvo pojavljuju u cetvrtoj sedmici razvoja embrija. Jednom formirani gonadi diferenciraju se u ženske i muške gonade u sedmoj i osmoj sedmici. Nakon toga kod njih pocinje proces razlaza. Ženski gonadi (ovariji) se zaustavljaju u karlici, dok se muški gonadi nastavljaju spuštati, da bi konacno stigli u testise izvan tijela.

  Ne samo da je porijeklo gonada na mjestu koje Kur’an opisuje, nego cak i u fazi punoljetnosti ostaje veza sa nervima, krvnim sudovima i limfnim žlijezdama sa zonom koju Kur’an opisuje kao “izmeðu kicme i rebara” a koja je ustvari mjesto porijekla tecnosti koja se izbaci.

  Oni koji insistiraju na tome da je Muhammed a.s. napisao Kur’an, pripisuju mu ustvari više znanja, nego što je ijedan covjek mogao imati u vrijeme objave Kur’ana.

  STVARANJE ČOVJEKA OD ZEMLJE I VODE

  Wednesday, August 10th, 2011

  Mi čovjeka od biti zemlje stvaramo. (23- Al-Mu’minun, 12)

  Koji sve savršeno stvara, koji je prvog čovjeka stvorio od blata. (32- As-Sadžda, 7)

  Jedan od dokaza Njegovih je to što vas od zemlje stvara… (30-Ar-Rum, 20)

  On od vode stvara ljude i čini da su rod po krvi i po tazbini. Gospodar tvoj je kadar sve. (25- Al-Furqan, 54)

  U Kur’anu je rečeno da je čovjek stvoren od zemlje i vode. Kur’an to ponekad odvojeno naglašava, a ponekad kaže da je čovjek stvoren od blata; naglašava, dakle, da je, stvoren od jedinjenja vode i zemlje. (more…)

  Stvaranje od smjese

  Wednesday, August 10th, 2011

  Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi. (76- Ad-Dahr, 2)

  Zahvaljujući pronalasku i usavršavanju mikroskopa, ostvarila se mogućnost detaljne analize mnogih organa i materija u ljudskom tijelu. Pomoću ovih analiza postalo je jasno da je sperma smjesa različitih materija, koje se proizvode u različitim dijelovima ljudskog tijela. Sperma ili sjemena tekućina je sinteza materija, a formira se kada iz muških spolnih žlijezda spermiji ulaze u sustav kanalića gdje se miješaju s lučevinama niza žlijezda stvarajući tekućinu. Načini li se detaljna analiza sjemene tekućine, ustanovit će se da je ova tekućina nastala od niza različitih komponenti kao što su limunska kiselina, prostoglondini, flavini, askorbinska kiselina, ergotionein, fruktoza, fosforilkolin, holesterol, fosfolipidi, fibrinolizin, cink, fosfatna kiselina, spermiji itd. (more…)

  Zakaceni embrion

  Wednesday, August 10th, 2011

  Zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavljamo, pa onda kap sjemena učinimo zakvačkom (‘alaq)… (23- Al-Mu’minun, 13-14)

  Riječ koju smo u prijevodu naveli kao ”zakvačak” jeste arapska riječ ”’alaq”. Osnovno značenje ove riječi je ”nešto što visi”.
  U periodu života našeg Vjerovjesnika nije postojala embriologija kao naučna grana.

  (more…)

  Bozanska knjiga 6/9 Embriologija

  Thursday, December 23rd, 2010

  Sve je u leđima

  Tuesday, December 14th, 2010

  Muški orgazam započinje u kičmi. Signal za ejakulaciju je rezultat mišićne kontrakcije u kičmi i karlici. Ovo daje sasvim novo značenje rečenici “baš si beskičmenjak”.

  (more…)

  Naucno pobijanje darvinizma

  Sunday, August 22nd, 2010
  Iako je to doktrina koja datira još od vremena stare Gr?ke, teorija evolucije je
  temeljito iznesena u XIX stolje?u. A najzna?ajniji momenat koji je teoriju uvrstio
  u dnevni red nau?nih krugova je Porijeklo vrsta, knjiga Charlesa Darwina, objavl-
  jena 1859. godine. Darwin se u ovoj knjizi usprotivio ?injenici da su razli?ite vrste
  svaka ponaosob stvorene od strane Boga. Prema Darwinu, sve vrste poti?u od
  jednog zajedni?kog pretka, a raznovrsnost vrsta nastala je postepenim izmjenama
  u toku dugog perioda vremena. (more…)

  Zacetak

  Saturday, August 21st, 2010

  Što se ti?e embriologije jedna grupa arapskih studenata je sakupila sav materijal u Kur`anu koji se bavi embriologijom, povode?i se za ajetom iz Kur `ana, u suri Furkan 25. ajet 59:

  „On je Milostivi i upitaj o Njemu onoga koji zna“.

  Tako su, dakle oni sakupili te ajete iz Kur`ana i predo?ili ih profesoru Keatmooru, prof. Keatmoor je predsjednik odjeljka za anatomiju na univerzitetu u torontu, u Kanadi.On je jedan od vode?ih svjetskih autoriteta na polju embriologije. (more…)