Archive for October, 2022

Luda nauka

Sunday, October 9th, 2022

Nauka je stekla novo značenje u određenim muslimanskim krugovima. Kada su klasični muslimanski učenjaci izjavili da “ko god da ne zna astronomija ili anatomiju maneri u znanju Božje”, oni su naglašavali važnost naučnog duha u islamu i ohrabrivali potragu za empirijskim naukom. Ali danas, na značajan dio muslimana, nauka uključuje otkriće “naučnih čuda” u Kur’anu.

Kur’an sadrži mnogo stihova koji ukazuju na prirodu, a stalno traži od svojih čitalaca da odražavaju na čuda kosmosa. “Putovanje u cijeloj zemlji i pogledajte kako on donosi život” (29:20) je savjet koji često nalazimo u muslimanskom svetom tekstu. “Evo,” čitamo negde drugde “, u stvaranju nebesa i zemlje, i naizmjeničnoj noći i danu, postoje zaista znakovi za one koji imaju razumevanja. . . ” (3: 190).

Ali ovi ajeti nemaju određeni naučni sadržaj – jednostavno pozivaju vjernike da studiraju prirodu i razmišljaju o strašnoj raznolikosti i složenosti univerzuma. Naglasak u mnogim od ovih stihova, poput “sunce i mjeseca slijede tečajeve (tačno) izračunavaju; i zvijezde i drveće i prostiraju se u obožavanju; A nebesa koji je podigao visok, a on je postavio ravnotežu “(55: 5-7), na opštu je predvidivost fizičkih pojava.

Zahtijeva znatna mentalna gimnastika i izobličenja kako bi pronašli naučne činjenice ili teorije u ovim stihovima. Ipak, ova visina gluposti je globalna luda u muslimanskom društvima, kao i popularna literatura poznata kao Ijaz, ili “naučna čuda Kur’ana”. Islamske knjižare se oslanjuju ovom literaturom, televizijski propovjednici beskrajno razgovaraju o tome koliko različitih naučnih teorija može se naći u Kur’anu, a brojne web stranice su posvećene objašnjavanju pojave. Može se činiti kao da je ijaz literatura poduzela potpunu kontrolu nad muslimanskom maštom

“Skoro sve, od relativnosti, kvantne mehanike, teorije velikog pranja, crne rupe i pulsari, genetika, embriologija, moderna geologija, termodinamika, čak i laserske i vodonične ćelije”, kaže ” Profesor astrofizike na Američkom univerzitetu u Šardži. Budući da su muslimanski matematičari otkrili algebru (i vodili svijet u bezbroj polja znanja), neki od današnjih vjernika izgledaju u Kur’anu za jednadžbe da bi se donijeli vrijednost svemira ili ostalih zbunjujućih podviga .

Tendencija čitanja nauke u Kur’anu ima dugu istoriju. 1950-ih, na primjer, kada su se SAD i Sovjetski Savez takmičili da stavljaju čovjeka u svemir, pamfleti su se pojavili u Indiji i Pakistanu u kojim su Quranc stihovi na svemoćnu prirodu Božjeg Let se nikada ne bi dogodio. Međutim, za trenutnu manifestaciju Ijaza, moramo se zahvaliti piscima iz medresa Bliskog Istoka, već dva zapadna profesora – ni muškarac Musliman.

Počelo je 1976. godine, sa objavljivanjem Biblije, Kur’anu i naukom Maurice Bucaille, francuskog hirurga koji je služio Saudijskom monarhiju i stekao svoje osnovno znanje Kur’ana u Kraljevstvu. Ispitao je da ispituje “Svetih pisma u svetlu modernog znanja”, fokusirajući se na astronomiju, zemlju i životinjsko i povrće. Njegov je zaključak bio da “nemoguće je ne priznati postojanje naučnih grešaka u Bibliji”. Suprotno tome: “Kur’an definitivno nije sadržavao niti jedan prijedlog u varijanci s najprikladnijim utvrđenim modernim znanjem.” Mnogi muslimani su prihvatili Bukailleovu tezu kao dokaz božanskog porijekla Kur’ana.

Ijaz literatura dobila je dodatnu pojačanje gotovo desetljeća kasnije sa objavljivanjem papirnog vijeća ljudskog embriologije u Kur’anu i Hadisu Keith Moorea, kanadskog profesora anatomije koja je tada predavala u Saudijskoj Arabiji. Moore je prikazivao određene stihove iz Kur’ana sa kliničkim crtežima i opisima udžbenika. Na primjer, stih “Stvorili smo čovjeka iz kapljice pomiješane tečnosti” (76: 2), Moore je objasnjen kao što se odnosi na mješavinu male količine sperme sa oocitom i njenom folikularnom tekućinom

Bio je prilično izvođač i okupljao okupljanje na sedmom Saudijskom medicinskom sastanku, koji je održan 1982. godine u brani MAM. Pročitao je ajete: “Stvorili smo čovjeka iz suštine gline, a zatim smo ga postavili kao kap tekućine na sigurno mesto, a zatim smo napravili taj pad u privrženi obrazac i napravili oblik u grupu Meso, i napravili smo kvržicu u kosti, a mi smo te kosti obukli mesom, a mi smo ga učinili u druge oblike. . . ” (23: 12-14)

Moore je tada oblikovao “plastiku” da liči na embriju i 28 dana su dodali zube u nju. Ta masa, tvrdila je, bila je tačna kopija embriona, a njegovi tragove zuba nalikuju zametcima (kralješkom stupcu i muskulaturu). Prikazao je fotografije koje bi pokazali da su kosti počinju formirati u embyou u šest tjedana, a mišići im se pridaju. Do sedme sedmice kosti daju ljudski oblik embrijama; Uši i oči počinju formirati do četvrte sedmice i vidljivi su po šestoj. Sva ova dešavanja, Moore je tvrdio, tačno odgovarao Kuranskom opisu

I Bukuille i Moore su igrali na kompleksu inferiornosti utjecajnog Saudisa, sugerirajući da je Kur’an naučni traktat i dokaz da su muslimani bili moderni prije modernog svijeta i moderne nauke. Saudijska vlada sipala je milione u Ijaz literaturu. Uspostavljena je Komisija za naučne znakove u Kur’anu i Sunnah. Prva međunarodna konferencija o subjektu održana je u Islamabadu, 1987. Govorna Gorica je uključena u ilustriranoj studiji: ljudski razvoj kao što je opisano u Kur’anu i sunnahu. Polje od tada raste eksponencijalno.

Poweum, koji će uskoro objaviti knjigu o Ijazu literaturi, kaže da većina djeluje na naučnim čudama slijedi postavljeni obrazac. Oni počinju sa stihom Kur’ana i traže usklađenost između naučnih rezultata i Kuranske izjave. Na primjer, jedan bi počeo od stiha “tako zaista kunem se zvijezdama koje trče i skrivaju. . . ” (81: 15-16) i brzo izjavljuju da se odnosi na crne rupe ili uzimati stih “[zaklinjem se od] meseca u njenoj punoću; Da li ćete putovati sa pozornice do pozornice “(84: 18-19) i odlučite da se odnosi na svemirsko putovanje. I tako dalje. “Ono što znači da je alegorijalna i poetična se transformira u proizvode nauke”, kaže Poweum.

Ovih dana najveći propagator IJaZ literature je Harun Yahya (pravo ime Adnan Oktar), turski kreacionista. Objavio je rezultate pamfleta i knjiga koje su jako subvencionirane i prodaju vrlo jeftino. Najnovije, čuda Kur’ana, objašnjava stihove Kur’ana “na takav način da ne ostavljaju mjesta za sumnju ili upitnike”. Autor sugerira da je stih “poslali željezo u kojem se nalazi velika sila i koja ima mnogo koristi za čovječanstvo” (57:25) “značajno znanstveno čudo”, jer su “moderni astronomski nalazi otkrili da je gvožđe pronađeno u Naš svijet je došao iz divovskih zvijezda u svemiru “. Verse “Slava je njemu koja je stvorila sav par stvari koje zemlja proizvodi” (36:36) tvrdi se da predviđa antieksa.

Ali ovi nejednakosti nisu ograničeni na pukotine. “Čak i poštovani univerzitetski profesori vjeruju u ovu gluposti”, kaže Posudem. “Na mom sveučilištu, oko 70 posto profesora nauke pretplaćuje se na mišljenje da je Kur’an pun naučnih sadržaja, činjenica kao i teorije”. Zaista, mnogi cijenjeni naučnici doprinijeli su literaturi. Prime Među njima su geološki koncepti planina u Kur’anu (1991). Napisao egipatski naučnik Zaghloul El-Naggar, koji je predsjedavao geologijom na naftom kralju Fahd u Naftom i mineralima u Dhahranu, Saudijskoj Arabiji, u knjizi je prošla kroz brojna izdanja. Bilo je tako uspješno da je El-Naggar odustao da postane predsjedavajući Odbora za naučne pojmove u slavnom Kurskom, koji je uspostavio Vrhovno vijeće islamskih poslova u Kairu. Danas predaje “geologiju u Kur’anu” i CD-ovi njegovih razgovora rasprodaju se

Najnoviji tome na temu je računarski univerzum: naučno prikazivanje Svetog Kur’ana P a Wahid, bivši dekan Poljoprivredne fakultete na Kerala Poljoprivredno univerzitet. U knjizi razvija model nauke u Kur’anu i izjavi da objasni postojanje anđela (“inteligentni roboti u Allahovom kraljevstvu”), božanskom master planu i kako je Kur’an predvidio pojavu hemije i biologije. Ehsan Masood, koji piše na nauci u zemljama u razvoju prirode, prepričava kako je “jednom sreo bivšeg glavnog naučnika za ministarstvo odbrane koji mi je uzbuđeno rečila da bi koristio istraživački rad koji bi koristio matematiku da dokaže postojanje anđela”.

Sve svoje stvaranje

Temeljna poruka ovih knjiga je da su sva potrebna nauka koja vam trebaju u Kur’anu – nema potrebe da se ruke prljave u laboratoriji ili radite u okviru mainstream teorija. Ali postoji i otvorena poruka: Radovi poput onih WAHID-a i el-naggara su agresivno anti-evolucije. Mnogo više muslimanskih naučnika, kaže da su “naučnici po danu i kreacionisti po noći”.

Kreacionizam nije na svim prirodnim muslimanskom položaju. Početkom 10. stoljeća, Muhammad Al-Nakhshabi je napisao u knjizi prinosa: “Dok je čovjek izvukao iz živih bića, a oni su se izvukli iz biljaka, a oni zauzvrat iz kombiniranih supstanci.” U životu HAI-a do 12. stoljeća Andaluzijski filozof Ibn Tufayl snažno je naglašen evolucija. HAI se “spontano generira”, izlazi iz sluznice, razvija se kroz različite faze i otkriva snagu razloga da oblikuju njegov svijet i razumjeti svemir. Suprotno tome, kreacionizam je preuzeo u prošloj deceniji u muslimanskoj društvima – Turska, na primjer, došla je na primjer, odmah iza SAD-a, u nedavnom istraživanju 34 zemlje o prihvatanju evolucije.

Ijazova literatura ide u ruku s kreacionizmom, mada na masovoznim kreacionistim da su muslimanski kreacionisti snažno utjecali njihovi američki kršćanski kolege: “Isrijentiraju dvije grupe da je sudbina islama i hrišćanstva da radi zajedno na porazvoj evoluciji i da je ovaj savez Odgovor na sukob civilizacija. “

Yahyino je raskošno ilustrirani atlas kreacije navodno raspoređen. U Turskoj je anonimno pojavio u brojnim školama i bibliotekama. Prošle godine, poslano je neželjeno u škole širom Francuske, potaknuti ministarstvo obrazovanja da se zaniču zapremine. Atlas krivi sve, od nazizma do terorizma, na evoluciji. “Sadrži laž na laži na laži”, kaže Jean Staun, posjećivao predavač u filozofiji nauka u HEC školi menadžmenta u Parizu, koji je napravio posebnu studiju radova Harun Yahya. “Otiše vjere koju to treba podržavati.”

I možemo reći isto o svim literaturi, popularnim ili akademskim, koji će u Kur’anu nastupiti da otkrije “naučna čuda”.

Autor Ziauddin Sardar, objavljen u Newstatesman, 21. avgusta 2008. Obrada Dokazi

Weird Science

Sunday, October 9th, 2022

Science has acquired a new meaning in certain Muslim circles. When classical Muslim scholars declared that “whosoever does not know astronomy or anatomy is deficient in the knowledge of God”, they were emphasising the importance of the scientific spirit in Islam and encouraging the pursuit of empirical science. But today, to a significant section of Muslims, science includes the discovery of “scientific miracles” in the Quran.

The Quran does contain many verses that point towards nature, and constantly asks its readers to reflect on the wonders of the cosmos. “Travel throughout the earth and see how He brings life into being” (29:20) is a piece of advice we frequently find in the Muslim sacred text. “Behold,” we read elsewhere, “in the creation of the heavens and the earth, and the alternation of night and day, there are indeed signs for men of understanding . . .” (3:190).

But these verses do not have any specific scientific content – they simply urge believers to study nature and reflect on the awe-inspiring diversity and complexity of the universe. The emphasis in many of these verses, such as “The sun and the moon follow courses (exactly) computed; and the stars and the trees both prostrate in adoration; and the heavens He has raised high, and He has set up the balance” (55:5-7), is on the general predictability of physical phenomena.

It requires considerable mental gymnastics and distortions to find scientific facts or theories in these verses. Yet, this height of folly is a global craze in Muslim societies, as is a popular literature known as ijaz, or “scientific miracles of the Quran”. Islamic bookshops are littered with this literature, television preachers talk endlessly about how many different scientific theories can be found in the Quran, and numerous websites are devoted to explaining the phenomenon. It can seem as if ijaz literature has taken total control of the Muslim imagination.

“Almost everything, from relativity, quantum mechanics, Big Bang theory, black holes and pulsars, genetics, embryology, modern geology, thermodynamics, even the laser and hydrogen fuel cells, have been ‘found’ in the Quran,” says Nidhal Guessoum, professor of astrophysics at the American University of Sharjah. Whereas centuries ago, Muslim mathematicians discovered algebra (and led the world in countless fields of knowledge), some of today’s believers look to the Quran for equations to yield the value of the speed of light or the age of the universe, and other bewildering feats.

The tendency to read science in the Quran has a long history. In the 1950s, for example, when the US and the Soviet Union were competing to put a man in space, pamphlets appeared in India and Pakistan in which Quranic verses on the all-powerful nature of God were quoted to “prove” that manned space flight would never happen. However, for the current manifestation of ijaz, we need to thank not writers from the madrasas of the Middle East, but two western professors – neither man a Muslim.

It began in 1976, with the publication of The Bible, the Quran and Science by Maurice Bucaille, a French surgeon who had served the Saudi monarchy and acquired his basic knowledge of the Quran in the kingdom. He set out to examine “the holy scriptures in the light of modern knowledge”, focusing on astronomy, the earth, and the animal and vegetable kingdoms. His conclusion was that “it is impossible not to admit the existence of scientific errors in the Bible”. In contrast: “The Quran most definitely did not contain a single proposition at variance with the most firmly established modern knowledge.” Many Muslims embraced Bucaille’s thesis as proof of the divine origins of the Quran.

Ijaz literature received a further boost almost a decade later with the publication of the paper Highlights of Human Embryology in the Quran and the Hadith by Keith Moore, a Canadian professor of anatomy who was then teaching in Saudi Arabia. Moore illustrated certain verses from the Quran with clinical drawings and textbook descriptions. For example, the verse “We created man from a drop of mingled fluid” (76:2) is explained by Moore as referring to the mixture of a small quantity of sperm with the oocyte and its follicular fluid.

He was quite a performer, and stunned the gathering at the seventh Saudi Medical Meeting, held in 1982 in Dam mam. He read out the Quranic verses: “We have created man from the essence of clay, then We placed him as a drop of fluid in a safe place, then We made that drop into a clinging form, and made the form into a lump of flesh, and We made the lump into bones, and We clothed these bones with flesh, and We made him into other forms . . .” (23:12-14).

Moore then shaped some Plasticine to resemble an embryo at 28 days and dug his teeth into it. The chewed Plasticine, he claimed, was an exact copy of the embryo, with his teeth marks resembling the embryo’s somites (the vertebral column and musculature). He displayed photographs to show that bones begin to form in the embryo at six weeks, and muscles attach to them. By the seventh week, the bones give a human shape to the embryo; ears and eyes begin to form by the fourth week and are visible by the sixth. All these developments, Moore claimed, fit the Quranic description exactly.

Both Bucaille and Moore played on the inferiority complex of influential Saudis, suggesting that the Quran was a scientific treatise and proof that Muslims were modern long before the modern world and modern science. The Saudi government poured millions into ijaz literature. The Commission on Scientific Signs in the Quran and Sunnah was established. The first international conference on the subject was held in Islamabad, in 1987. Moore’s paper was included in an illustrated study: Human Development As Described in the Quran and Sunnah. The field has been growing exponentially ever since.

Guessoum, who is about to publish a book on ijaz literature, says that most works on scientific miracles follow a set pattern. They start with a verse of the Quran and look for concordance between scientific results and Quranic statements. For example, one would start from the verse “So verily I swear by the stars that run and hide . . .” (81:15-16) and quickly declare that it refers to black holes, or take the verse “[I swear by] the Moon in her fullness; that ye shall journey on from stage to stage” (84:18-19) and decide it refers to space travel. And so on. “What is meant to be allegorical and poetic is transformed into products of science,” Guessoum says.

These days, the biggest propagator of ijaz literature is Harun Yahya (real name Adnan Oktar), a Turkish creationist. He has published scores of pamphlets and books that are heavily subsidised and sold very cheaply. The latest, Miracles of the Quran, explains the verses of the Quran “in such a way as to leave no room for doubt or question marks”. The author suggests that the verse “We have sent down iron in which there lies great force and which has many uses for mankind” (57:25) is a “significant scientific miracle”, because “modern astronomical findings have disclosed that iron found in our world has come from the giant stars in outer space”. The verse “Glory be to Him Who created all the pair of things that the earth produces” (36:36) is claimed to predict anti-matter.

But these inanities are not limited to crackpots. “Even respected university professors believe this nonsense,” Guessoum says. “In my own university, around 70 per cent of science professors subscribe to the view that the Quran is full of scientific content, facts as well as theories.” Indeed, many respected scientists have contributed to the literature. Prime among these is The Geological Concepts of Mountains in the Quran (1991). Written by the Egyptian scientist Zaghloul el-Naggar, who held the chair of geology at King Fahd University of Petroleum and Minerals in Dhahran, Saudi Arabia, the book has gone through numerous editions. It was so successful that el-Naggar gave up teaching to become the chair of the Committee of Scientific Notions in the Glorious Quran, established by the Supreme Council of Islamic Affairs in Cairo. Today, he lectures on “geology in the Quran” and CDs of his talks sell out.

The latest tome on the subject is The Computer Universe: a Scientific Rendering of the Holy Quran by P A Wahid, the former dean of the Faculty of Agriculture at Kerala Agricultural University. In the book, he develops a model of science in the Quran and purports to explain the existence of angels (“intelligent robots in Allah’s kingdom”), the Divine Master Plan, and how the Quran predicted the advent of chemistry and biology. Ehsan Masood, who writes on science in developing countries for Nature, recounts how he “once met a former chief scientist to a defence ministry who told me excitedly he was refining a research paper that would use mathematics to prove the existence of angels”.

All their own creation

The underlying message of these books is that all the science you need is in the Quran – no need to get your hands dirty in a lab or work within mainstream theories. But there is an overt message, too: works such as those of Wahid and el-Naggar are aggressively anti-evolution. Many more Muslim scientists, says Guessoum, are “scientists by day and creationists by night”.

Creationism is not at all a natural Muslim position. In the early 10th century, Muhammad al-Nakhshabi wrote in The Book of the Yield: “While man has sprung from sentient creatures, these have sprung from plants, and these in turn from combined substances.” In Life of Hai by the 12th-century Andalusian philosopher ibn Tufayl, evolution is strongly emphasised. Hai is “spontaneously generated”, emerges from the slime, evolves through various stages and discovers the power of reason to shape his world and to understand the universe. In contrast, creationism has taken hold over the past decade in Muslim societies – Turkey, for example, came last, just behind the US, in a recent survey of 34 countries on public acceptance of evolution.

Ijaz literature goes hand in hand with creationism, though Masood says that Muslim creationists are strongly influenced by their American Christian counterparts: “The two groups genuinely believe that the destiny of Islam and Christianity is to work together to defeat evolution and that this alliance is the answer to the clash of civilisations.”

Yahya’s lavishly illustrated tome Atlas of Creation is widely distributed. In Turkey, it anonymously turned up in numerous schools and libraries. Last year, it was sent unsolicited to schools across France, prompting the education ministry to proscribe the volume. The Atlas blames everything, from Nazism to terrorism, on evolution. “It contains lie upon lie upon lie,” says Jean Staune, visiting lecturer in philosophy of sciences at the HEC School of Management in Paris, who has made a special study of Harun Yahya’s works. “It denigrates the faith which it purports to support.”

And we can say the same about all literature, popular or academic, that purports to discover “scientific miracles” in the Quran.

By Ziauddin Sardar, published in NewStatesman, August 21st 2008.

Nastanak čovjeka

Sunday, October 9th, 2022

Jedna grupa muslimanskih učenjaka, pod rukovodstvom poznatog šejha Abdul-Medžida ez-Zindanija, sakupila je sve informacije iz Kur’ana koji se tiču embriologije i drugih nauka, kao i iz autentičnog hadisa, a zatim ih prevela na engleski jezik. Povodili su se za kur’anskim ajetom: Zato pitajte sljedbenike Knjige ako ne znate vi! (El-Enbija, 7)

Sve informacije iz Kur’ana i vjerodostojnog hadisa su prikupljene, prevedene na engleski jezik, a zatim predočene profesoru Keit Muru, profesoru embriologije i šefu Odjeljka za anatomiju na Univerzitetu u Torontu u Kanadi. On danas važi za jednog od najvećih autoriteta na polju embriologije. Od njega je zatraženo da prokomentariše materijal koji su mu predočili. Nakon pažljivog analiziranja, prof. Mur je rekao da su informacije o embriologiji date u Kur’anu i vjerodostojnom hadisu savršeno podudarne sa najnovijim otkrićima iz oblasti embriologije, te da se ne kose sa njima ni na koji način. Dodao je da postoji nekoliko ajeta o kojima još ne može ništa reći – ni da su tačni niti da nisu, jer ni on sam nije došao do sličnih informacija, pa ih mora provjeriti. U vezi tih informacija još nije postojao nijedan naučni tekst niti studija.

Jedan od tih ajeta je sljedeći:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

Čitaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara, stvara čovjeka od zakvačka! (El-Alek, 1-2)

Arapska riječ alek, osim što može značiti ugrušak, također ima značenje nečega što se zakači – poput pijavice.

Dr. Keit Mur nije imao saznanja o tome da li se embrion u početnom stadijumu ponaša i izgleda kao pijavica. Da bi to provjerio, počeo je proučavati rane stadijume razvoja embriona pomoću vrlo moćnog mikroskopa, a dobijene slike je upoređivao se dijagramom pijavice. Bio je zaprepašten tolikom sličnošću. Na taj način je saznao nove činjenice na koje su ga podstakle informacije iz Kur’ana.

Dr. Keit Mur je odgovorio na oko osamdeset pitanja koja se tiču podataka o embrionu spomenutih u Kur’anu i hadisu. Svaka informacija data u Kur’anu i hadisu se u potpunosti slaže sa najnovijim naučnim saznanjima. Prof. Mur je rekao: “Da ste mi sva ova pitanja postavili prije samo 30 godina, ne bih vam uz naučne dokaze mogao odgovoriti ni na polovinu pitanja.”

Na Sedmoj Medicinskoj konferenciji u Dammamu, u Saudijskoj Arabiji, 1981. godine, dr. Mur je rekao: “Velika mi je čast što sam učestvovao u analiziranju kur’anskih ajeta koji govore o razvoju čovjeka. Sada mi je jasno da su ove informacije Muhammedu morale doći od Boga, Allaha, jer skoro sve spomenute informacije su mogle biti potvrđene jedino mnogo vjekova kasnije. To je meni dovoljan dokaz da je Muhammed bio Božji poslanik!”

Dr. Mur je još ranije napisao knjigu Razvoj čovjeka. Nakon saznanja novih informacija iz Kur’ana, napisao je treće, dopunjeno izdanje iste knjige. Te godine je njegova knjiga dobila nagradu za najbolju medicinsku knjigu jednog autora. Knjiga je prevedena na nekoliko svjetskih jezika, a i koristi se kao udžbenik na prvoj godini studija embriologije.

Dr. Džo Leig Simpson, načelnik Akušerskog i ginekološkog odjeljenja na Medicinskom fakultetu Bajlor u Hjustonu, SAD, izjavio je: “Ovi hadisi, Muhammedove izreke, nisu mogle biti analizirane sa stanovišta nauke u VII vijeku. Ne samo da religija (islam) i nauka nisu u konfliktu već se pokazalo da religija (islam) može predvoditi nauku nekim svojim tradicionalnim tekstovima. U Kur’anu postoje informacije koje su dokazane mnogo vjekova kasnije, dokazujući da je Kur’an Božija knjiga.”

izvor: mesihat.org

CIRKULACIJA KRVI I MLIJEKO

Sunday, October 9th, 2022

Šest stotina godina nakon objavljivanja Kur’ana, muslimanski naučnik Ibn Nafis je objasnio cirkulaciju krvi, a hiljadu godina nakon objave Kur’ana Vilijam Harvi je ovo objašnjenje prenio zapadnom svijetu. Ranije je bilo poznato da su crijeva digestivnog trakta zadužena za preradu hrane. Međutim, kur’anski ajet ih povezuje sa stvaranjem mlijeka. Da bismo mogli razumjeti taj kur’anski ajet, moramo najprije znati da hemijske reakcije počinju u crijevima, pa odatle supstance ekstraktovane iz hrane dospijevaju u krv kroz kompleksne procese. Krv te supstance prenosi do svih organa u tijelu, uključujući mliječne žlijezde, zadužene za proizvodnju mlijeka. Prostije rečeno, hranljive supstance dospijevaju u zidove tankog crijeva, odakle ih krv preuzima i prenosi do organa. Ovaj fiziološki aspekt moramo dobro razumjeti da bismo shvatili sljedeće kur’anske ajete:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِلشَّارِبِينَ

Vi imate pouku i u stoci: Mi vam dajemo da iz utroba njenih mlijeko čisto pijete, koje nastaje od grizina u buragu i od krvi – ukusno onima koji ga piju. (En-Nahl, 66)

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

I stoka vam je pouka: Mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim, i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome hranite. (El-Mu’minun, 21)

Opis proizvodnje mlijeka kod stoke, koji nam daje Knjiga stara preko 1400 godina, u potpunosti se slaže sa najnovijim saznanjima iz oblasti fiziologije.

izvor: mesihat.org