Posts Tagged ‘nebo’

Nebeski svod

Sunday, August 22nd, 2010
Allah u Kur’anu na slijede?i na?in skre?e pažnju na jednu zanimljivu karakteristiku nebeskog svoda:
“I to što je nebeski svod osiguran Naše je djelo, a oni se ipak okre?u od znamenja koja su na njemu.„ (Al-Anbiya’, 32) Ova karakteristika nebeskog svoda je dokazana nau?nim istraživanjima XX stolje?a.
Atmosfera koja okružuje našu planetu ima krajnje presudnu ulogu u održanju života na Zemlji. Spaljivanjem uništava meteore raznih veli?ina koji se približavaju Zemlji i onemogu?ava da oni padnu na površinu Zemlje, ?ime bi nanijeli veliku štetu živim bi?ima. (more…)