Posts Tagged ‘Muhamed’

Najuticajniji ljudi naseg doba

Saturday, August 21st, 2010

Magazin “Tajm” je u svojoj novoj listi ocenio da su najuticajnije osobe ove godine u svetu Dalaj-lama, Vladimir Putin, Bred Pit i An?elina Žoli. Ovo rangiranje, me?utim, nije izazvalo nikakve promene i pomeranja na listi od 100 najuticajnijih osoba u istoriji koju je sa?inio i u novoj knjizi objavio kontroverzni ameri?ki profesor Majkl H. Hart. Prema ovom autoru prorok Muhamed, engleski plemi? Isak Njutn i osniva? temelja hriš?anske religije Isus Hrist zauzeli su prva tri mesta. (more…)