Posts Tagged ‘mrav’

Botanika

Saturday, August 21st, 2010

Što se ti?e botanike tek nedavno smo otkrili da ?ak i biljke imaju polove – muško i žensko! To ranije nismo znali. Baš svaka biljka ima razli?ite karakteristike muškog i ženskog! (more…)