Ramakrishna Rao

„Ličnost Muhammeda – najteže je prodrijeti u cijelu istinu o tome. Samo djelić od toga ja mogu dotaći. Kakva dramatičan slijed slikovitih predodžbi – Muhammed Božji Poslanik; Muhammed borac; Muhammed privrednik; Muhammed državnik; Muhammed govornik; Muhammed zaštitnik robova; Muhammed emancipator žena; Muhammed sudija; Muhammed sveti čovjek. U svim tim ulogama, u svim tim oblastima ljudskih aktivnosti, on je jednako junak.“

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam