Nastanak čovjeka

Jedna grupa muslimanskih učenjaka, pod rukovodstvom poznatog šejha Abdul-Medžida ez-Zindanija, sakupila je sve informacije iz Kur’ana koji se tiču embriologije i drugih nauka, kao i iz autentičnog hadisa, a zatim ih prevela na engleski jezik. Povodili su se za kur’anskim ajetom: Zato pitajte sljedbenike Knjige ako ne znate vi! (El-Enbija, 7)

Sve informacije iz Kur’ana i vjerodostojnog hadisa su prikupljene, prevedene na engleski jezik, a zatim predočene profesoru Keit Muru, profesoru embriologije i šefu Odjeljka za anatomiju na Univerzitetu u Torontu u Kanadi. On danas važi za jednog od najvećih autoriteta na polju embriologije. Od njega je zatraženo da prokomentariše materijal koji su mu predočili. Nakon pažljivog analiziranja, prof. Mur je rekao da su informacije o embriologiji date u Kur’anu i vjerodostojnom hadisu savršeno podudarne sa najnovijim otkrićima iz oblasti embriologije, te da se ne kose sa njima ni na koji način. Dodao je da postoji nekoliko ajeta o kojima još ne može ništa reći – ni da su tačni niti da nisu, jer ni on sam nije došao do sličnih informacija, pa ih mora provjeriti. U vezi tih informacija još nije postojao nijedan naučni tekst niti studija.

Jedan od tih ajeta je sljedeći:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

Čitaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara, stvara čovjeka od zakvačka! (El-Alek, 1-2)

Arapska riječ alek, osim što može značiti ugrušak, također ima značenje nečega što se zakači – poput pijavice.

Dr. Keit Mur nije imao saznanja o tome da li se embrion u početnom stadijumu ponaša i izgleda kao pijavica. Da bi to provjerio, počeo je proučavati rane stadijume razvoja embriona pomoću vrlo moćnog mikroskopa, a dobijene slike je upoređivao se dijagramom pijavice. Bio je zaprepašten tolikom sličnošću. Na taj način je saznao nove činjenice na koje su ga podstakle informacije iz Kur’ana.

Dr. Keit Mur je odgovorio na oko osamdeset pitanja koja se tiču podataka o embrionu spomenutih u Kur’anu i hadisu. Svaka informacija data u Kur’anu i hadisu se u potpunosti slaže sa najnovijim naučnim saznanjima. Prof. Mur je rekao: “Da ste mi sva ova pitanja postavili prije samo 30 godina, ne bih vam uz naučne dokaze mogao odgovoriti ni na polovinu pitanja.”

Na Sedmoj Medicinskoj konferenciji u Dammamu, u Saudijskoj Arabiji, 1981. godine, dr. Mur je rekao: “Velika mi je čast što sam učestvovao u analiziranju kur’anskih ajeta koji govore o razvoju čovjeka. Sada mi je jasno da su ove informacije Muhammedu morale doći od Boga, Allaha, jer skoro sve spomenute informacije su mogle biti potvrđene jedino mnogo vjekova kasnije. To je meni dovoljan dokaz da je Muhammed bio Božji poslanik!”

Dr. Mur je još ranije napisao knjigu Razvoj čovjeka. Nakon saznanja novih informacija iz Kur’ana, napisao je treće, dopunjeno izdanje iste knjige. Te godine je njegova knjiga dobila nagradu za najbolju medicinsku knjigu jednog autora. Knjiga je prevedena na nekoliko svjetskih jezika, a i koristi se kao udžbenik na prvoj godini studija embriologije.

Dr. Džo Leig Simpson, načelnik Akušerskog i ginekološkog odjeljenja na Medicinskom fakultetu Bajlor u Hjustonu, SAD, izjavio je: “Ovi hadisi, Muhammedove izreke, nisu mogle biti analizirane sa stanovišta nauke u VII vijeku. Ne samo da religija (islam) i nauka nisu u konfliktu već se pokazalo da religija (islam) može predvoditi nauku nekim svojim tradicionalnim tekstovima. U Kur’anu postoje informacije koje su dokazane mnogo vjekova kasnije, dokazujući da je Kur’an Božija knjiga.”

izvor: mesihat.org

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam