Posts Tagged ‘covjek’

Zacetak

Saturday, August 21st, 2010

Što se ti?e embriologije jedna grupa arapskih studenata je sakupila sav materijal u Kur`anu koji se bavi embriologijom, povode?i se za ajetom iz Kur `ana, u suri Furkan 25. ajet 59:

„On je Milostivi i upitaj o Njemu onoga koji zna“.

Tako su, dakle oni sakupili te ajete iz Kur`ana i predo?ili ih profesoru Keatmooru, prof. Keatmoor je predsjednik odjeljka za anatomiju na univerzitetu u torontu, u Kanadi.On je jedan od vode?ih svjetskih autoriteta na polju embriologije. (more…)