CIRKULACIJA KRVI I MLIJEKO

Šest stotina godina nakon objavljivanja Kur’ana, muslimanski naučnik Ibn Nafis je objasnio cirkulaciju krvi, a hiljadu godina nakon objave Kur’ana Vilijam Harvi je ovo objašnjenje prenio zapadnom svijetu. Ranije je bilo poznato da su crijeva digestivnog trakta zadužena za preradu hrane. Međutim, kur’anski ajet ih povezuje sa stvaranjem mlijeka. Da bismo mogli razumjeti taj kur’anski ajet, moramo najprije znati da hemijske reakcije počinju u crijevima, pa odatle supstance ekstraktovane iz hrane dospijevaju u krv kroz kompleksne procese. Krv te supstance prenosi do svih organa u tijelu, uključujući mliječne žlijezde, zadužene za proizvodnju mlijeka. Prostije rečeno, hranljive supstance dospijevaju u zidove tankog crijeva, odakle ih krv preuzima i prenosi do organa. Ovaj fiziološki aspekt moramo dobro razumjeti da bismo shvatili sljedeće kur’anske ajete:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِلشَّارِبِينَ

Vi imate pouku i u stoci: Mi vam dajemo da iz utroba njenih mlijeko čisto pijete, koje nastaje od grizina u buragu i od krvi – ukusno onima koji ga piju. (En-Nahl, 66)

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

I stoka vam je pouka: Mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim, i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome hranite. (El-Mu’minun, 21)

Opis proizvodnje mlijeka kod stoke, koji nam daje Knjiga stara preko 1400 godina, u potpunosti se slaže sa najnovijim saznanjima iz oblasti fiziologije.

izvor: mesihat.org

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam