Znacaj hurmi

Muslimani se uglavnom iftare hurmama. Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ako neko od vas posti, neka se iftari hurmama. Ako ih nema onda sa vodom. Voda je zaista ?ista“.
Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, je uobi?avao raspostiti sa nekoliko hurmi, i to prije akšam namaza. Ako nije imao sazrele hurme, onda ih je mijenjao suhim grož?em. Kada ih uopšte nije bilo, onda je uobi?avao iftariti se sa nekoliko gutljaja vode.
Moderna nauka je dokazala da su hurme dio zdrave hrane. One sadrže še?er, masno?e, proteine i neke veoma važne vitamine. Zato je Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, naglasio njihovu vrijednost. Hurme su tako?er bogate prirodnim sastojcima. Savremena medicina pokazuje da one sprje?avaju abdomenalni kancer. One su dakako bolje od drugog vo?a ako se uzme u obzir njihov sastav.
One sadržre ulje, kalcijum, sumpor, gvož?e, potazijum, fosfor, magnezijum, mangan i bakar. Drugim rije?ima jedna hurma je minimum za jednu zdravu i balansiranu hranu. Arapi obi?no kombinuju hurmu sa mlijekom, jogurtom, hljebom, maslacem i ribom. Takva kombinacija zaista ?ini dovoljnju i ugodnu hranu za psihu i tijelo. Zbog važnosti i vrijednosti hurme i hurmine palme, hurma je u Kur’anu spomenuta ?ak dvadeset puta. Poslanik, a.s., je postovjetio dobrog muslimana sa hurminom palmom, rekavši: “Me?u dvrve?em postoji drvo sli?no muslimanu. Njegovo liš?e ne opada“.
Kada je ?asna Merjema, majka Isaova, a.s., bila trudna i imala trudni?ke bolove, hranila se hurmama. Hurma je definitivno “kruna slatkiša”, idealna hrana koja se lahko vari i za samo pola sahata nakon konzumiranja, umorno tijelo dobija novu snagu, a psiha mentalno rastere?enje. Razlog leži u tome što je manjak še?era u krvi glanvi faktor da ljudi osje?aju glad. Kada tijelo apsorbija sastojke hurmi, osje?aj gladi nestaje. Kada neko prekda post hurmama, uzimaju?i nakon toga drugu hranu, on ne može mnogo jesti.
Izgleda da prekidanje posta hurmama pomaže u izbjegavanju pretjeranog uzimanja hrane. Eksperimenti su tako?er pokazali da hurme sadrže neke stimulanse koji ja?aju miši?e uterusa u posljednjim mjesecima trudno?e. To pomaže širenju uterusa i smanjenju krvarenja u vrijeme poro?aja. Eksperti za hranu smatraju hurme najboljom hrnom za žene koje su na poro?aju i one koje su dojilje. Razlog tome je što hurme sadrže elemente koji pomažu smanjenju depresije kod majki i oboga?ivanju mlijeka što je potrebno da dijete bude zdravo i imuno na bolesti. Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, je naglasio važnost hurmi i njihov efekat u rastu fetusa.
On je tako?er rekao da se djeca daju majkama. Savremeni institut za hranu savjetuje da se djeci koja pate od prirodne nervoze ili hiperaktivnosti daju hurme. Prema nekim predajama, Poslanik, a.s., savjetuje uzimanje hurmi kao preparat za sr?ane probleme. Moderna nauka je tako?er dokazala da utjecaj hurmi preventivno djeluje na bolesti respiratornog sistema.
Žena Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem, Aiša, r.a., je preporu?ivala hurme onima koji pate od vrtoglavice. Sada je dobro poznato da pad nivoa še?era u krvi i slab krvni pritisak uzrokuju vrtoglavicu.
Tako?er se bilježi da je ona obi?avala jesti hurme sa krastavcima da bi popravila svoju tjelesnu težinu. Ona kaže: “Pokušavali su da me udebljaju daju?i mi sve. Ali ja se nisam popravila. Onda su me udebljali sa krastavcima i zrelim hurmama, i onda sam uspjela”. Aiša, r.a., je bila u pravu. Mi sada znamo da jedan kilogram hurmi sadrži blizu 3. 000 kalorija koje su dovoljne obezbijediti minimum dnevnih potražnji ?ovjeka koji je aktivan cio dan.
Hurme su bogate sa nekoliko vitamina i minerala. Hurme su tako?er važne za zdravlje o?iju. One ?uvaju vid. U ranim godinama islama hurme su služene muslimanskim ratnicima. Oni su ih nosili u specijalne torbe oka?ene na njivhovim ramenima. One su najbolji stimulans za miši?e i najbolja hrana za ratnike koji su htjeli u?estvovati u borbi.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obi?avao kombinovati hurme sa hljebom, a ponekad bi zrele datule miješao sa krastavcima, ili maslacem. On je obi?avao jesti razne vrste hurmi, ali je najviše volio vrstu zvanu adžva.
Hurma u brojevima

S obzirom na njihovu veliku medicinsku i hranljivu vrijednost, smatra se da su hurme najbolja hrana budu?nosti. Hurme sadrže visoki procenat karbohidrata (škroba) do 88%, masno?a 2,5-5%, bjelan?evina 2,3-5,6%, vitamina 6,4-11,5% i drugih vlakana. Meso hurme sadrži 0,2-5% ulja, dok je udio ulja u sjemenki 7,7-9,7%. Težina sjemenke iznosi 6,6-14,2% od ukupne težine hurme.

Hurme sadrže vitamine A, B1 i B2, kao i florin koji spre?ava propadanje zubi. Ostali minerali koji se nalaze u hurmama su: bor, kalcij, kobalt, bakar, željezo, magnezij, mangan, kalij, fosfor, natrij i cink. Osim toga, sjemenke sadrže aluminij, kadmij, hlorid, olovo i sumpor u razli?itim koli?inama. Selen, element za koji se vjeruje da spre?ava nastajanje raka i koji ima važnu imunološku funkciju, tako?er se nalazi u hurmama.

Zbog svih prethodno spomenutih osobina može se re?i da su hurme idealna hrana budu?nosti. U zadnjih 40 godina proizvodnja ovog vo?a se pove?ala triput, dok se svjetsko stanovništvo pove?alo dvaput, a to govori da proizvodnja ovog idealnog vo?a brzo napreduje.

I kona?no :

Dragi vjernici, ako se osje?ate slabo, ne oklijevajte da uzmete 7 hurmi ujutro kao što je to Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, preporu?io.

Sedam hurmi je teško oko 70 g i ako ih pojedete, vi ste zapravo pojeli 70 mg kalcija, što je veoma korisno za kosti, zglobove i živce, 35 mg fosfora koji je koristan za mozak i 7 mg željeza što ja?a organizam op?enito, a posebno srce. Hurme su tako?er prikladne za smanjenje tjelesne tezine i sadrže samo 0.25 mg masno?e. Zato ako patite od gojaznosti, onda je to pravo jelo za vas. Ovo Poslanikovo jelo reguliše i stimulira crijeva sa 10 mg hranljivih vlakana koje sadrži.

Vaznost hurmi

Važnost hurmi u svakodnevnoj ishrani se ogleda kroz hadise Vjerovjesnika, s.a.v.s., u kojima kaže: “Kuća u kojoj nema hurmi je kao kuća u kojoj nema (nikakve) hrane.” (Ahmed) “Stanovnici kuće u kojoj nema hurmi, osjetit će glad.” (Muslim) “Ukućani neće osjetiti glad dok god se kod njih nalaze hurme.” (Muslim)
Alejhisselam, s.a.v.s., također, veli: “Kada iftarite, započnite hurmom. Ako nemate hurmi, iftarite vodom, jer to čisti.” (Tirmizi) Najbolja vrsta hurmi su one sočne i svježe koje se nazivaju rutab. Imam Ahmed bilježi hadis od Enesa, r.a., koji kaže: “Vjerovjesnik, s.a.v.s., bi ujutro pojeo par sočnih rutab hurmi prije namaza, a ako ih ne bi bilo – onda bi uzeo obične hurme, a ako ni takvih nema – onda bi se napio par gutljaja vode.” (Ebu Davud)
Savremena medicina je nedavno ustanovila da hurme sadrže veliki broj važnih prehrambenih sastojaka koje jačaju imunitet i tijelu daju energiju. Hurme također sadrže veliku koncentraciju šećera, minerala i vitamina koji su lahki za probavu, te pospješuju tjelesnu energiju, toplotu i pokretljivost. Savremena medicina je ustvrdila da hurme predstavljaju glavnu ishranu iz koje čovjek crpi sve neophodne hranljive elemente potrebne za život.
S druge strane, hurme pored hrane predstavljaju i lijek. Hurme imaju djelotvorni učinak na stanje žene prilikom porođaja, jer pomažu jačanju mišića maternice i regulišu kontrakcije. To je samo jedna od tajni koja se krije u ajetu gdje Uzvišeni, dž.š., kaziva Merjemi: “Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe.” (Merjem, 25.)

Tags: , , ,

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam