Zelena boja u Kur’anu: Boja radosti i sreće!

Riječ zelenilo je više puta spomenuta u Kur’anu prilikom opisa stanja stanovnika Dženneta i onog što ih okružuje: blagostanja i luskuza, sreće i zadovoljstva. Npr. Allah, subhanehu we te’ala, u Kur’anu kaže:

Oni će biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena ćilimima čarobnim i prekrasnim.“ (Ar-Rahman, 76)

Na njima će biti odijela od tanke zelene svile, i od teške svile, nakićeni narukvicama od srebra, i dat će im Gospodar njihov da piju čisto piće.“ (Al-Insan, 21)

Naslonjeni na posteljama čije će postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja nadohvat ruke će stajati.“ (Ar-Rahman, 54)

Mišljenje psihologa:

Dr. Ardtcham je utvrdio da boje imaju određen utjecaj na ljude. Da bi dokazao ovu tvrdnju izveo je niz eksperimenata koji pokazuju kako boje utječu na naše raspoloženje, na osjećaj hladnoće i topline, sreće ili tuge, kao i na našu ličnost i način na koji gledamo na život.
Danas se u bolnicama obraća pažnja na to kakvu ulogu boje igraju kad je u pitanju unutrašnjost čovjeka i traži stručno mišljenje o tome koje boje bi trebalo da budu zidovi i odjeća osoblja.

Eksperimenti su pokazali da žuta boja stimuliše nervni sistem. Narandžasta donosi sigurnost i smirenje,plava čini da ljudi osjećaju hladnoću, za razliku od crvene koja čini da osjećaju toplinu. Međutim, ispostavilo se da je boja radosti i sreće zelena boja i to ju je učinilo omiljenom bojom za hirurške sale i uniforme.

Ovdje ćemo spomenuti i eksperiment koji je sproveden u Londonu, na londonskom mostu zvanom “crni fratar” poznatom po mnogobrojnim samoubistvima koja su izvršena na njemu. Nakon što je njegova siva boja promijenjena u lijepu zelenu boju broj samoubistava se znatno smanjio.

Poznato je i to da zelena boja olakšava pogled zbog male površine vidljivosti pored srednjeg talasa dužine koji je kraći od onog kod crvene i duži od onog kod plave boje.

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam