Zakaceni embrion

Zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavljamo, pa onda kap sjemena učinimo zakvačkom (‘alaq)… (23- Al-Mu’minun, 13-14)

Riječ koju smo u prijevodu naveli kao ”zakvačak” jeste arapska riječ ”’alaq”. Osnovno značenje ove riječi je ”nešto što visi”.
U periodu života našeg Vjerovjesnika nije postojala embriologija kao naučna grana.

Zbog toga nisu postojali ni termini u vezi embriologije. Najslikovitijim riječima tog vremena, Kur’an objašnjava stanje embrija i etape kroz koje prolazi. Zigot, koji je jedna minijaturna kapljica ubačena u maternicu, ”kači se” za zid maternice. Eto, objašnjavajući ovaj slučaj ”kačanja” ili ”prijanjanja”, Kur’an nam govori o jednoj fazi kroz koju prolazimo u toku našeg nastanka, koja nije bila poznata u doba kada je on objavljivan. Iz tog razloga, prevoditi riječ ”’alaq” kao ”embrion”, što je izvan njenog temeljnog značenja, nije podesno i zbog toga što prijevod neće biti u dovoljnom skladu sa originalom, a i sa aspekta nepreciznog iznošenja poruke ajeta. S obzirom da u vrijeme kada je živio Muhammed, a. s., nije postojala embriološka terminologija, neće biti ispravni prijevodi u kojima bi se koristila posebna riječ za embrion. Prevesti kao ”ugrušak” je isto tako u suprotnosti sa temeljnim značenjem riječi i upozorenjem ajeta. Zbog odlike ljepljivosti, krvni ugrušak se smatrao podesnim kao prijevod, čak se možete uvjeriti i u činjenicu da se u većini rječnika ova sintagma navodi kao jedno od sporednih značenja ove riječi. Jasno je da su oni koji nisu uspijevali shvatiti značenje ajeta u prijevod uvrštavali svoje razumijevanje.

Zbog toga što se stotinama godina nakon objave Kur’ana nije znalo da u majčinoj utrobi prolazimo kroz etapu kada smo ”zakačeni” za maternicu, riječi ”’alaq” se nastojalo dati značenje izvan njenog temeljnog značenja. Međutim, razvojem embriologije ustanovljeno je da mi u maternici doista prolazimo kroz jednu fazu koja je sasvim u skladu sa temeljnim značenjem riječi ‘alaq.

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam