Veliki prasak

“Vi, ljudi od nauke, koji se bavite astronomijom, koji prou?avate naš svemir kroz vaše jake teleskope, kao da istrazujete neki predmet na dlanu vaše ruke; recite mi kako je postao svijet?” Ovaj u?enjak, iako nema duhovnog zapazanja, ipak velikodušno ho?e da nas pou?i i spremno odgovara. On kaze: “Prije milijarde i milijarde godina naš svijet je bio jedan komad materije i onda je došlo do ‘velike eksplozije’ u jezgri te ogromne mase materije i veliki komadi materije po?eše letjeti na sve strane. Od te ‘velike eksplozije’ je postao naš sun?ani sistem kao i galaksije i pošto u svemiru nije bilo otpora toj prapo?etnoj pokretnoj sili koja je nastala od te prve eksplozije, zvijezde i planete plivaju u svojim putanjama. Naš svijet (svemir) se pove?ava. Galaksije se sve brze i brze udaljavaju od nas i, kad dostignu brzinu svjetlosti, mi ih ne?emo više biti u stanju vidjeti. Moramo napraviti sve ve?e i bolje teleskope što prije, da bismo prou?avali te vidike, ina?e zakasnit ?emo na voz”.

“Kad ste otkrili ovu bajku?” – upitasmo ga.”Ne, to nisu bajke, nego su to nau?ne ?injenice!”,re?e naš prijatelj. “U redu je, prihvatam te vaše podatke, ali kada ste zaista došli do tih ?injenica?” “Nedavno!”, re?e on. U historiji ?ovjeka, pedeset godina je “nedavno”.

“Jedan nepismeni Arap u pustinji prije 1400 godina nije mogao znati za teoriju ‘velike eksplozije’ i ‘pove?anje svemira, zar ne?> – upitasmo ga. “Ne, nikako!” – odgovori on hvalisavo.”E, pa evo onda, slušajte šta on re?e po Bozijoj uputi”:

“Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i zemlja bili jedna cjelina pa smo ih Mi raskomadali? .”

(Kur’an, 21:30)

“I Njegovo (Allahovo) su djelo i no? i dan i sunce i mjesec sva (nebeska tijela) plove, svako po svojoj putanji.” (Kur’an, 21:33)

“Zar ne vidite da su ove rije?i naro?ito upu?ene i odnose se na VAS, u?enjake, zemljopisce, astronome, koji, nakon što ste otkrili ove zapanjuju?e pronalaske i predali ih ?ovje?anstvu još uvijek ostajete toliko ‘slijepi’ i ‘ne vidite’ Tvorca svemira?””Sa našim naukama i enciklopedijama, mi ?esto zaboravljamo BOZANSTVO u ovim laboratorijama”, kaze Thomas Carlyle. “Kako je ikako mogu?e da bi jedn goni? deva u pusinji mogao biti u stanju da sabere ‘vaše ?injenice’ prije 1400 godina, osim ako ih nije dobio od samog Stvoritelja ‘velike eksplozije’?”

“A vi, biolozi, koji ste zarili prste u sav organski zivot i vi imate smjelosti da nije?ete postojanje izvora toga zivota, tj. Boga. Recite mi, prema vašim istrazivanjima, sa kojima se toliko hvalite, gdje je po?eo zivot?”A on, kao i njegov u?eni kolega astronom, “bezvjeran”, isto tako po?inje -“Dakle, prije milijarde i milijarde godina, prvobitna materija u moru je po?ela proizvoditi protoplazmu iz koje je proizašla ziva ?elija, iz tog morskog mulja su protekle sve zive stvari. Drugim rije?ima, sav zivot je potekao iz mora, tj. iz vode!”

“A kad ste pronašli tu ?injenicu da su sve zive stvari proizašle iz vode?”isti mu je odgovor, kao i njegovog kolege astronoma: “Nedavno”.

“Zna?i prije ?etrnaest stolje?a, nikakav u?enjak, ni filozof, ni pjesnik, nikako ne bi mogao pogoditi ovo vaše otkri?e, zar ne?”Naš biolog je isto tako odlu?an kao i astronom. “Ne, nikako!”, re?e. “E pa dobro, samo sada slušajte nepismenog sina pustinje”:

“I da Mi od vode stvaramo sve zivo I zar ne?ete vjerovati?”

(Kur’an, 21:30)

A trebate imati na umu da su ove rije?i Svemogu?eg, Sveznaju?eg Stvoritelja Svijet (Svemira) upu?ene Vama, u?enjacima, kao odgovor vašem današnjem skepticizmu, a pravo zna?enje tih rije?i je bilo neshvatljivo stanovnicima pustinje prije ?etrnaest stolje?a. Allah se obra?a Vama, u?enjacima, pa kako da Vi ne vjerujete u Boga? Barem Vi ne biste smjeli nijekati Njegovo postojanje, ali Vi ste baš ti što to ?inite! Šta je Vama? ?ak i botani?ari, zoolozi i fizi?ari, koji, usprkos njihove izvanredne pronicljivosti u stvarima prirode, ne?e da priznaju Tvorca. Kako nam oni onda mogu objasniti ove kur’anske rije?i: “Neka je hvaljen Onaj (Svemogu?i Bog) koji u svemu stvara par u onome što iz zemlje ni?e (biljni svijet) i u njima samima (?ovjek i zivotinjski svijet) i u onome što oni ne znaju (kao u fizici). (Kur’an, 36:36)

Ajeti iz ove Bozije Knjige razumiju se sami po sebi. Oni koji prou?avaju Kur’an vide nepogrješivi Boziji prst u svakom novom pronalasku koji ?ovjek otkrije. To su bili “Znakovi”, “?uda” od Njegovog Milostivog Boga, Dobro?initelja, da bi otklonio sumnju ?ovjeka i potkrijepio njegovu vjeru.

” . To su zaista pouke za one koji znaju.” (Kur’an, 30:22)

Kakva ironija! Upravo su “u?enjaci” ?esto ti koji su nepokorni i naduveni ponosom zbog njihovog bogatog znanja u pogledu materijalnih stvari. Oni nemaju prave i iskrene poniznosti koju bi ?ovjek trebao da ima, ako posjeduje pravo i istinsko znanje.

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam