Posts Tagged ‘med’

Med

Saturday, August 21st, 2010

Na polju medicine,?asni Kur’an u suri Nahl,poglavlje 16,ajet68-69.kaže:

” Iz utroba njihovih izlazi pi?e razli?itih boja koje je lijek ljudima.

Tek nedavno smo saznali da med nastaje u p?eli da je p?ela ta koja pravi med .Nekada to ljudi nisu znali.Danas znamo da med ima veliku hranjivu vrijednost, a osim toga ima i veliku znanstvenu vrijednost.Svaka osoba koja je alergni?na na polen neke biljke, uzima  med baš od te biljke, organizam po?inje da izgra?uje odbrambeni sistem protiv alergije.