Posts Tagged ‘Kur’an’

Ponavljanje rijeci

Sunday, August 22nd, 2010
Pored do sada iznesenih ?udotvornih karakteristika, Kur’an posjeduje i “matemati?ku mudžizu”. Jedan primjer ove mudžize je zajedni?ki broj ponavljanja odre?enih rije?i. Odre?ene rije?i koje su u izvjesnom me?usobnom odnosu na krajnje zbunjuju?i na?in se u Kur’anu ponavljaju u istom broju. Dolje su navedene rije?i ove vrste i broj njihovog ponavljanja: Izraz “sedam nebesa” se u Kur’anu spominje sedam puta. “Stvaranje nebesa (halku semavat)” tako?er se sedam puta ponavlja: