Posts Tagged ‘kijamet’

Boravak u kaburu

Saturday, August 21st, 2010

Muslim bilježi od Zejd b. Sabita, radijallahu ‘anh, da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je prolazio na svome magarcu pored jednog od židova plemena Nedžar. Mi smo bili s njim. Odjednom, magarac se po?eo propinjati,skoro da ga je zbacio sa sebe. Ukazali su se kaburovi, šest ili pet ili ?etiri. (more…)

Opis Dzehennema i njegove strahote

Saturday, August 21st, 2010

Abdullah b. Umejr, rahimehullahu te’ala, bi govorio: „Kada bi se stanovnici Džehennema izveli iz džehennemske vatre i uveli u dunjalu?ku vatru, mirno bi spavali.“ Stanovnici Džehennema ?e imati odje?u od vatre: „Onima koji ne?e da vjeruju odjela ?e od vatre biti skrojena, a klju?ala voda bi?e na glave njihove sipana.“ (Prijevod zna?enja El-Hadždž, 19.) Košulje ?e im biti od katrana. Dakle, hrana, pi?e, odje?a, pa ?ak i postelja i pokriva?i, sve ?e im biti od vatre: „U Džehennemu ?e im ležaji i pokriva?i od vatre biti. Eto tako ?emo Mi nevjernike nagraditi.“ (Prijevod zna?enja El-E’araf, 41.) Gdje ?e pobje?i? Iznad njih vatra! Ispod njih vatra! Oko njih vatra, pa i na njima i u njima samima vatra… (more…)

Dzini u sluzbi ljudima

Saturday, August 21st, 2010

Nikako se ne smije povjerovati džinu kada optuži odre?enu osobu da je napravila sihr ili u?inila kakvo drugo zlo, jer šejtan želi da posije mržnju me?u ljudima. Njegovo svjedo?enje se ne prihvata zbog toga što je griješnik, što sura?uje sa sahirom i što se vijest prihvata samo od onog za koga znamo da je pouzdan i ?estit. Prihvatanje vijesti od džina uzrokuje brojne smutnje i nerede, uzrokuje sva?u i mržnju pa ?ak i razvod braka, a to je sve od velikih ciljeva šejtana. (more…)