Švicarski političar Daniel Streich

Švicarski političar Daniel Streich, koji je bio poznat po svojoj kampanji protiv gradnje minareta i džamija, je prešao na islam. Streich je naveo da je studirao islam, da bi što spremniji mogao ući u bitku protiv islama, ali mu je tim studiranjem islam prirastao za srce.

On je bio ključni član SVP, Švicarske narodne stranke, i prvi koji je počeo kampanju protiv izgradnje džamija i munara, koji je htio da se zatvore džamije u Švicarskoj. Vijest o njegovom prelasku na islam uznemirila je duhove u švicarskoj politici.

Daniel Streich želi sada da izgradi petu džamiju u Švicarskoj, kako bi se na taj način iskupio za svoju ranije klevetničku kampanju protiv islama.

Kajanje
Daniel Streich je iznenadio političku scenu Švicarske činjenicom da je izrazilo iskreno žaljenje zbog svoje kampanje, pa je čak prešao na islam. To je izazvalo ogromno čuđenje, jer je Streich sve učinio kako bi se islamofobija proširila i do najudaljenijih krajeva Švicarske.

Streich je naveo da je studirao islam, da bi što spremniji mogao ući u bitku protiv islama, ali mu je tim studiranjem islam prirastao za srce.U međuvremenu je izrazio žaljenje za svoje postupke, koji su doveli do zabrane gradnje minareta i džamija u Švicarskoj. Da bi se pomirio sam sa sobom i sa Bogom, on želi sada da izgradi još jednu džamiju u Švicarskoj, koja bi bila najljepša u Evropi. Za razliku od svojih prethodnih kampanja, on sada želi raditi na vjerskoj toleranciji i miroljubivoj saradnji.

Popularni Političar
Streich je bio ključni član Švicarske narodne stranke (SVP). On je uvijek igrao istaknutu ulogu u donošenju politike stranke. Njegova kampanja protiv izgradnje minareta imala je za cilj zadobijanje političke pažnje i interesa. On sada prestaje i sa svojim političkim radom za SVP. Osim toga, on ukazuje na to kako je kršćanski odgojen i često je odlazio u crkvu, ali nije mogao da pronađe istinu koju je sada u islamu uspio pronaći.

Streich je bio potpomognut iz Nizozemske, u prvom redu od političara Geerta Wildersa, koji je htio da ovakvu zabranu provede i u Nizozemskoj. Ali, da li je Wilders sada ponosan na ovaj novi izbor Daniela Streicha je upitno ..

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam