Stvaranje u parovima

“Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara spol: u onome što iz zemlje ni?e, u njima samim, i u onome što oni ne znaju!„ (Ya Sin, 36)
Uporedo sa time što predstavlja protivvrijednost pojma “par”, muški i ženski spol u sebi sadržava i mnogo šire zna?enje, kako je to i u prethodnom ajetu istaknuto “…u onome što oni ne znaju”. Upravo se danas susre?emo sa jednim zna?enjem na koje je upozoreno u ajetu. Paul Dirac, engleski nau?nik koji je iznio tvrdnju da materija posjeduje svoju suprotnost, 1933. godine nagra?en je Nobelovom nagradom za oblast fizike. Ovo tkri?e, nazvano “Parite”, isti?e da materija ima svoju paricu nazvanu antimaterija. Antimaterija u sebi sadrži svojstva koja su suprotna svojstvima materije. Naprimjer, suprotno materiji, antimaterija je opremljena pozitivnim elektronima i negativnim protonima. Ova ?injenica je na slijede?i na?in opisana u jednom nau?nom djelu:
…Svaki i najsitniji komadi? ima svoj – antikomadi? – koji je suprotno naelektrisan. Nestalni odnos nam pokazuje da se nastanak i nestanak onih parova obrazuje svugdje i uvijek u istom trenutku.8
Vrijeme je pojam koji je apsolutno vezan za onoga ko ga opaža. Dok isti vremenski period nekome izgleda dug, drugome može izgledati sasvim kratak. Da bi se odredila neka zajedni?ka vrijednost potrebni su izvori poput sata i kaledara, bez kojih bi bilo nemogu?e na?initi definitivnu pretpostavku po pitanju vremena.

“Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara spol: u onome što iz zemlje ni?e, u njima samim, i u onome što oni ne znaju!„ (Ya Sin, 36) Uporedo sa time što predstavlja protivvrijednost pojma “par”, muški i ženski spol u sebi sadržava i mnogo šire zna?enje, kako je to i u prethodnom ajetu istaknuto “…u onome što oni ne znaju”. Upravo se danas susre?emo sa jednim zna?enjem na koje je upozoreno u ajetu. Paul Dirac, engleski nau?nik koji je iznio tvrdnju da materija posjeduje svoju suprotnost, 1933. godine nagra?en je Nobelovom nagradom za oblast fizike. Ovo tkri?e, nazvano “Parite”, isti?e da materija ima svoju paricu nazvanu antimaterija. Antimaterija u sebi sadrži svojstva koja su suprotna svojstvima materije. Naprimjer, suprotno materiji, antimaterija je opremljena pozitivnim elektronima i negativnim protonima. Ova ?injenica je na slijede?i na?in opisana u jednom nau?nom djelu:…Svaki i najsitniji komadi? ima svoj – antikomadi? – koji je suprotno naelektrisan. Nestalni odnos nam pokazuje da se nastanak i nestanak onih parova obrazuje svugdje i uvijek u istom trenutku.

Vrijeme je pojam koji je apsolutno vezan za onoga ko ga opaža. Dok isti vremenski period nekome izgleda dug, drugome može izgledati sasvim kratak. Da bi se odredila neka zajedni?ka vrijednost potrebni su izvori poput sata i kaledara, bez kojih bi bilo nemogu?e na?initi definitivnu pretpostavku po pitanju vremena.

Tags: ,

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam