ŠEKKUL KAMER – RASCJEPLJENJE MJESECA

KOMENTAR KUR’ANSKOG AJETA 54:1
U časnom Kur’anu nalazimo u suri Mjesec (El-Kamer) ajet koji glasi:
“Približio se čas i razdvojio se Mjesec” (Kur’an, 54:1)

Da li se Mjesec razdvojio iznad doline blizu Mekke prije hidžre Muhameda Poslanika a.s. ili objavljeni ajet u Kur’anu govori o budućem događaju, koji se očekuje pri kraju vremena?
Rječničko značenje pojedinih riječi ajeta je sasvim jasno. Međutim to nam mnogo ne pomaže, odnosno nije sporno značenje ajeta nego njegovo tumačenje. Uglavnom se tumačenja ovog ajeta svode na troje:
1. Da su Mjesec vidjeli razdvojenim u dolini Mekke Poslanik a.s., njegovi drugovi i neki od nevjernika,
2. Da poslaničko prošlo vrijeme (perfekt u ajetu) označava budućnost, te da će rascjepljenje Mjeseca biti znak približavanja Kijametskoga dana,
3. Da je Mjesec već rascjepljen, ali ne i razdvojen.

Opis događaja. Događaj se zbio na Mini u vremenu prije Poslanikove hidžre. Na mjesto gdje je sjedio Poslanik bili su sakupljeni i neki nevjernici. Oni su od Poslanika tražili nekakav znak. On je rekao: “Pogledajte u nebo !” Najednom se Mjesec raspolutio, jedan dio je otišao prema istoku a drugi prema zapadu, a brdo je bilo između. Kada su ovo čudo svi dobro vidjeli dvije polutke Mjeseca su se sastavile. Nevjernici su počeli govoriti da je Muhammed opčinio njih ili je opčinio Mjesec, ali samo čudo nisu poricali jer su ga vidjeli.
Astronomski podaci. Uz pretpstavku da se rascjepljenje dogodilo pet godina prije Hidžre (u 617. godini) raspolažemo slijedećim astronomskim podacima o pomračenjima Mjeseca u toj godini:
– Djelimično pomračenje Mjeseca koje se dogodilo 26. aprila 617. godine u 17:48 sati i koje je bilo djelimično vidljivo,
– Djelimično pomračenje Mjeseca koje se dogodilo 20. oktobra 617. godine u 03:09 sati i koje je bilo vidljivo.
Kako se ovdje radi o rascjepljenju Mjeseca, onda pomračenja ne igraju neku značajnu ulogu u ovom razmatranju, očito treba ići sa pretpostavkom da se Mjesec razdvojio kada je bio u uštapu, dakle pun Mjesec, a ne Mjesec koji je bio u prvoj ili zadnjoj četvrti ili mlađak.
Obzirom da nema preciznije vremenske odrednice ovog događaja, osim da je to bilo pet godina prije Hidžre, nije moguće doći do preciznijih podataka koji mjesec u godini je bio tada po redu i kada je bilo vrijeme njegovog uštapa.

PRVO TUMAČENJE (Da se Mjesec iznad Mekke razdvojio). Čudo rascjepljenja Mjeseca zabilježio je Imam Muhammed Ibn Ismail El-Buhari u svojoj knjizi Sahih El-Buhari. Većina njegovih hadisa govori o rascjepljenju Mjeseca na dva dijela. Jedan od njih, a prenosi ga Enes bin Malik, glasi: “Stanovnici Mekke su od Poslanika tražili da im pokaže čudo. Tako im je on pokazao rascjepljenje Mjeseca na dvije polovine, između kojih se dobro vidjelo brdo Hira.” Ovo čudo je zabilježio također Imam Ebul Husein Muslim Ibn el-Hadžadž u svojoj knjizi Sahihul Muslim, gdje preko Abdullaha Bin Mesuda kaže:
“Mjesec se racijepio na dvoje za života Allahovog Poslanika. Jedan dio Mjeseca zaklanjalo je brdo, a drugi je bio iznad brda te, je Allahov Poslanik rekao: ”Budite svjedoci ovome!”
U drugom hadisu, koji prenosi isti autoritet, postoji razlika u opisu događaja, a kaže se da je jedan od Mjesečevih dijelova bio iza brda, a da je drugi bio sa ove strane brda.
Hadis iz Sahih Muslima, a prenesen preko Enesa, glasi: “Stanovnici Mekke su tražili od Allahovog Poslanika da im pokaže čuda (znakove) pa im je on dva puta pokazao rascjepljenje Mjeseca.”
Ovo je jedini hadis koji govori o tome da se Mjesec razdvojio dva puta. Samo Allah zna istinu.
Šejh Ebu Ala Sajed El-Mevdudi u svom komentaru prvog ajeta sure El-Kamer piše: “U ovoj suri su mekkanski nevjernici upozoreni na svoju tvrdoglavost i upornost, s kojom nastupaju protiv Allahovog Poslanika.” Jedan zadivljujući fenomen rascjepljenja Mjeseca bio je očit znak istine da se proživljenje, o kojem im je Poslanik donosio radosne vijesti, može dogoditi i da je ono blizu. Velika sfera Mjeseca razdvojila se pred njihovim očima na dva udaljena dijela. Dijelovi su se razdvojili i razmakli toliko jedan od drugog da su gledaoci sa Zemlje jedan dio vidjeli iza brda, a drugi ispred brda. Zatim su se u jednom trenutku dijelovi spojili. Ovo je bio očit dokaz istine da univerzum nije niti vječan, niti besmrtan. Velike zvijezde i planete mogu se razdvojiti dezintegrisati, sudariti jedna sa drugom i sve što je opisano u Kur’anu, vezano za Sudnji dan može se dogoditi.
Materijalistički filozofi i njihovi imitatori koji pokušavaju da bace sjenu na Muhammedovo čudo rascjepljenja Mjeseca kažu: “Da je se rascjepljenje Mjeseca dogodilo, to bi znao sav svijet i događaj bi bio zapisan u svim istorijskim knjigama.”

Rascjepljenje Mjeseca demonstrirano je kao dokaz poslanstva. Ono se dogodilo trenutno pred grupom poricatelja u noći kada je narod spavao. U isto vrijeme bilo je prepreka koje su spriječile da drugi vide taj događaj , kao što je magla, oblaci, vremenske razlike u pojedinim dijelovima svijeta.Sem toga nauka je bila nerazvijena u to vrijeme tako da su istraživanja bila veoma limitirana. Ovo čudo zbog toga nije bilo usmjereno na to da ga vidi čitav svijet i da o njemu pričaju svi historičari.

Krajnja tvrdoglavost nevjernika bila je u to vrijeme jako izražena. Ipak kada je Kur’an najavio događaj rascjepljenja i kad se Mjesec rascjepio, niko od njih se nije usudio poreći taj događaj o kojem govori ajet mada su oni svi poricali i odbacivali čitav Kur’an. Da ovaj događaj nisu svjedočili nevjernici, oni bi odbacili ajet 54:1 i ovu priliku iskoristili protiv Poslanika a.s. Ni Poslanikova biografija niti istorijski izvještaji ne poriču ovaj događaj. Ono što je zabilježeno kao istorija jeste da ajet kaže da će oni reći da je to očita magija, ističući da su oni događaj zvali sihrom. Govorili su: “Ako su karavani sa drugih mjesta bili svjedoci događaju, onda je istina, a ako ne onda je magija.” Kada su karavani koji su stizali iz Jemena i drugih mjesta obavijestili nevjernike slijedećeg jutra da su oni bili svjedoci tom događaju, nevjernici su rekli: “Bože sačuvaj, magija Ebu Talibovog siročeta uticala je na nebesa!”

Jedan od prvih učenjaka kao što je Sad Addin At-Taftazani je rekao:”Događaj rascjepljenja Mjeseca je mutevatir isto kao isticanje vode između Poslanikovih prsta i napajanje čitave vojske, ili plakanje drvenog stuba na koji se Poslanik a.s. naslanjao dok je govorio hutbu.
Čuda su se događala da bi se dokazala tvrdnja poslanstva, da bi se poricatelji uvjerili, a ne da bi ih se prisililo da vjeruju. Ovo čudo je trebalo da ubijedi one koje su već čuli za poslanstvo Muhammedovo. Da bi se ono vidjelo iz drugih dijelova svijeta ili demonstriralo na nesumnjivo jasan način, to bi bilo suprotno mudrosti Stvoritelja i cilju ljudskog djelovanja u kosmosu. Da je mudri Stvoritelj, u skladu sa željama materijalističkih filozofa ostavio Mjesec u istom stanju nekoliko sati da bi to pokazao čitavom svijetu, i da su ovu činjenicu zabilježili svi historičari, to bi se tretiralo kao običan astronomski događaj koji ne bi bio vezan za poslanstvo Muhammeda a.s. i ne bi bio smatran dokazom poslanstva. Ili, to bi bilo jedno očito čudo koje bi prisililo ljude da vjeruju i lišilo ih slobodne volje. Kao posljedica ugalj i dijamanti (ili Ebu Džehl i Ebu Bekr) bili bi isti – cilj ljudskog bitisanja u univerzumu bio bi izgubljen. To je bio razlog što ovaj događaj nije bio pokazan čitavom svijetu i što nije zabilježen u svim knjigama istorije.

Obzirom da se događaj zbio trenutno i u vrijeme kad su ljudi spavali on naravno nije bio svugdje viđen. Čak i da su ga neki ljudi vidjeli oni ne bi vjerovali svojim očima; pa čak i kad bi vjerovali, takvi individualni izvještaji ne bi činili značajnu temu za istoričare.

Rascjepljenje Mjeseca nije bio proizvod slučaja niti se ono dogodilo kao rezultat prirodnog uzroka; uobičajeni prirodni zakoni se otuda ne mogu primjeniti na ovaj slučaj. Ustvari mudri Stvoritelj Sunca i Mjeseca je dao da se on dogodi kao dokaz poslanstva Njegovog Poslanika i da više svijetla baci na njegovo djelovanje.

Prema Mewdudiju, tradicionalisti i komentatori se slažu da se događaj zbio na Mini u Mekki pet godina prije Poslanikove hidžre u Medinu. Mjesec se razdvojio na dva različita dijela pred njihovim očima. Ta dva dijela su se razmakla jedan od drugog toliko da su gledaoci iz Mekke vidjeli jednu polovicu Mjeseca s jedne strane brda, a drugu sa druge strane. Zatim su se u jednom trenutku dvije polovine spojile. Ovo je bio očit dokaz istine da sistem univerzuma nije ni vječan ni besmrtan, on se mogao rastrojiti. Ovaj događaj pokazuje da se velike zvijezde i planete mogu rascijepiti, dezintegrisati, sudariti jedna s drugom, itd.

Kada se radi o pomračenju Mjeseca, danas milioni ljudi nisu svjesni toga, kada će pomračenje početi, kada će se Mjesec vratiti u svoj originalni sferni ili kružni oblik, uprkos tome što se tačni proračuni putem sferne geometrije o vremenu i trajanju pomračenja objavljuju u novinama.
RASCJEPLJENJE MJESECA IPAK VIĐENO NA MALIBARU ! Iako rascjepljenje Mjeseca nije zabilježeno u historijskim knjigama, u jednoj knjizi nalazimo trag. Priča o primanju Islama od strane maharađe Malibara generalno se pripisuje događaju rascjepljenja Mjeseca. Priča kaže da je maharađa ležao na svom krevetu na najvišem spratu palate. On je scenu rascjepljenja vidio, a kasnije je saznao da je poslanik Arabije pokazao ovo čudo svom narodu, pa je tako primio Islam.
DRUGO TUMAČENJE (Da će se rascjepljenje Mjeseca dogoditi u budućnosti). Većina biblijskih proročanstava, koje je objavio biblijski prorok Isaija zapisana su u Starom zavjetu u prošlom vremenu. Ovi biblijski tekstovi pokazuju da u svetim knjigama poslaničko prošlo vrijeme upravo pokazuje budućnost. Ima prevodilaca Kur’ana, kako muslimana, tako i nemuslimana koji smatraju da je rascjepljenje Mjeseca predznak Sudnjeg dana, a proklamacija u ajetu 54:1 da se ono dogodilo predstavlja jedno prethodno upozorenje na događaj, koji će sigurno naići.
Sudnji dan je blizu, ali ljudi odbijaju i zaboravljaju Objavu, kao što su činili narodi Nuha, Ada, Sem’uda, Luta i faraona. “Ima li iko da primi pouku”, pita Kur’an.
Evo nekoliko kur’anskih ajeta, koji pokazuju da Allah dž.š. nije Muhammedu a.s. slao čuda da bi mu pomogao da uspostavi vjeru:

“A sprječava Nas da pošaljemo znakove, jedino što su ih poricali raniji. I dali smo Semudu devu jasnim (znakom), pa su joj učinili zulm. A znakove smo slali samo (kao) zastrašivanje.”
(Kur’an, 17:59)

“Pa pošto im je došla Istina od Nas, rekoše: “Zašto (mu) nije dato slično šta je dato Musau?” Zar nisu nevjerovali u ono šta je dato Musau od ranije? Rekoše: “Sihra dva, međusobno pomažuća”, i rekoše: “Uistinu, mi smo u svako nevjernici.”
(Kur’an, 28:48)

Jusuf Ali u svom komentaru ajeta 54:1 piše: “Poslanikovo čudo Kur’ana je drugačije i ono je trajnije od blještavo bijele Musaove ruke i njegovog štapa.”

“I govore oni koji ne vjeruju: “Zašto mu se ne spusti znak od Gospodara njegovog?” Ti si samo opominjač, a svaki narod imao je vodiča.”
(Kur’an,13:7)

Da spomenemo još nekoliko ajeta, koje treba imati na umu:

“Allah je Taj koji je podigao nebesa bez stubova koje vidite, zatim se postavio na Arš. I potčinio je Sunce i Mjesec; svakoje plovi do roka određenog. Upravlja stvar; razlaže znakove, da biste vi u susret Gospodara svog bili sigurni.”
(Kur’an, 13:2)

“Sunce i Mjesec su po proračunu.”
(Kur’an, 55:5)

“Sunce – ne treba njemu da dostigne Mjesec, niti noći da pretekne dan. A sve u orbiti plovi.”
(Kur’an, 36:40)

U univerzumu vladaju precizni matematički zakoni koji svjedoče Allahovu mudrost i Njegove blagodati Njegovim stvorenjima, jer svi mi na račun te blagodati imamo toplotu i svjetlost, godišnja doba, promjene u atmosferi, od kojih život na našoj planeti ovisi.
Muhammed Asad, jedan od velikih islamskih učenjaka, o rascjepljenju Mjeseca kaže:”Većina komentatora u ovom ajetu vidi osvrt na fenomen koji je posvjedočilo nekoliko Poslanikovih drugova. Kao što je opisano od strane Poslanikovih ashaba, Mjesec se jedne noći pojavio razdvojen. Ma kakva bila priroda ovog fenomena, praktički je sigurno da se kur’anski ajet ne odnosi na to, nego na budući događaj, odnosno, pokazuje šta će se dogoditi, kada se približi Sudnji dan. (Kur’an često koristi prošlo vrijeme da bi označio budućnost, a posebno u poglavljima, koja govore o zadnjem danu i o danu proživljenja. Ova upotreba prošlog vremena ima cilj da naglasi garantovanost onoga što će se dogoditi). Tako Ragib sasvim opravdanim smatra da izraz “Mjesec se razdvojio” nosi u sebi kosmičku kataklizmu-kraj svijeta, koji će se dogoditi prije dana proživljenja. Kao što je spomenuto u Zamahšeriju, ovakvo tumačenje ima podršku nekih ranih komentatora Kur’ana.
TREĆE TUMAČENJE (da je Mjesec već rascjepljen). Pitanje koje se može nametnuti, jeste kako čitati prevedeni tekst, a da on bude u harmoniji sa datim objašnjenjem? Pogledajmo doslovni prijevod kur’anskog ajeta 54:1 od profesora Artura Arberija: “Primakao se čas: Mjesec je rascijepljen.”
Arberijev rad ima određenu reputaciju među muslimanskim i nemuslimanskim učenjacima, kao čisto akademski, objektivan i bez predrasuda.
U apologetskoj literaturi vezanoj za ovaj ajet ponegdje se mogu naći upravo ovakve tvrdnje da je Mjesec već rascijepljen, da su naučnici otkrili da na Mjesecu postoji linija podjele, itd.

Međutim, u vjerodostojnoj astronomskoj literaturi ne postoje takve tvrdnje niti otkrića, iako na Mjesecu kao što je to slučaj i sa Zemljom postoje rasjeline većih dimenzija, ali daleko od toga da se za njih može tvrditi da su upravo ono na što cilja citirani ajet rascjepljenja.
Ovdje svakako treba spomenuti još jedno tumačenje.
Neki smatraju da je ovaj ajet čisto metaforički izraz i da on znači to da je istina o dolasku Sudnjeg dana jasna kao Mjesec, što je teško uklopiti, pogotovo prihvatiti kao istinito tumačenje.

Ostaje nam da tragamo i razmišljamo, a Allah najbolje zna.

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam