PUNA ZRELOST COVJEKA

Kur’an iznosi da ljudska bica dostižu punu zrelost u 40-oj godini. Ovo je sasvim neobiecna tvrdnja. Cak i danas vecina ljudi vjeruje da se puna zrelost dostiže u pubertetu, a državni zakoni obièno tu granicu stavljaju izmeðu 18-te i 22-e godine.
Ipak, gledano s naucne strane Kur’an je tacan, a savremeni zakoni nisu. Ako ovo analiziramo psihološki i fiziološki, naci cemo da “ukupna kolicina znanja u glavi jedne individue dostiže svoj vrhunac u 39-oj godini, a da poslije toga postepeno opada.

“A wassijetili smo covjeku prema roditeljima njegovim: dobro. Nosila ga je majka njegova prisilno i rodila ga prisilno; a nošenje njegovo i odbijanje njegovo od dojenja je trideset mjeseci; dok, kad dostigne zrelost svoju i dostigne cetrdeset godina …”
(Kur’an, 46:15)

Psihološki testovi pokazuju da se ukupna kolicina deponovanog znanja poveæava za prvih 39 godina života, dostižuæi vrhunac u ovo vrijeme. Dakle, prije nego što su raðeni ovi psihološki testovi, Kur’an je vec tu cinjenicu objelodanio u svome tekstu.
Pri razmatranju ovih ajeta Kur’ana treba imati u vidu cinjenicu da je Kur’an objavljen u vrijeme, kada su ljudi imali malo nauènog znanja i nisu imali opremu, kojom bi mogli doæi do tacnih opisa, sadržanih u gornjim ajetima.
Kako se nisu mogla naci alternativna objašnjenja, “objavljena” priroda gornjih ajeta postala je jasna. Kur’an je objava od Boga.

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam