Princ Charles: ”Slijedite put Islama radi spašavanja svijeta!”

Britanski princ Charles juče je pozvao svijet da slijedi ”duhovne principe” Islama kako bi se zaštitila prirodna okolina, piše londonski Daily Mail.
U govoru dugom sat vremena, nasljednik krune argumentirao je da je čovjekovo uništenje svijeta u suprotnosti za zapisima svih vjera – ali posebno onih Islama.

On je rekao da je trenutna ”podjela” između čovjeka i prirode uzrokovana ne samo industrijalizacijom, nego takođe i našim stavom prema prirodnoj okolini – koji je suprotan plodovima ”svetih tradicija”.

Charles, kršćanin koji prakticira svoju vjeru i koji će postati čelnik Crkve Engleske kada naslijedi tron, govorio je dublje o vlastitom proučavanju Kur’ana koji, kaže, govori svojim sljedbenicima da ”nema podjele između čovjeka i prirode” i kaže da uvijek moramo živjeti unutar granica naše prirodne okoline.

Princ je govorio publici učenjaka na Oksfordskom centru za islamske studije – koji nastoji ohrabriti bolje razumijevanje kulture i civilizacije te religije.

Njegov govor, koji je spajao vjeru sa njegovom omiljenom temom, prirodnom okolinom, obilježio je 25-tu godišnjicu navedene organizacije, čiji je on patron.

”Neugodna istina je da dijelimo ovu planetu sa ostatkom stvaranja iz jednog velikog razloga – a taj je, ne možemo postojati sami bez zamršeno izbalansirane mreže života oko nas.

Islam je oduvijek učio ovo i ignorirati ovu lekciju znači odgađati naš ugovor sa stvaranjem”, dodao je.

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam