POTRES OD KOJEG ĆE PROVRETI MORA

Kad se Zemlja jako potrese. (56- Al-Waqi’a, 4)

Sva kur’anska kazivanja u vezi dolaska trenutka kada će otpočeti Smak svijeta govore o tome da će se na Zemlji desiti veliki potres. U kur’anu se, isto tako, jasno govori da će taj potres biti veoma jak. U kur’anskim ajetima se ističe kako će ovaj potres, koji će planine u prah pretvoriti, izazvati veliku paniku kod ljudi. Stanje mora je ovako opisano:

I kada mora provriju. (81- At-Takwir, 6)

I kada se mora otvore. (82- Al-Infitar, 3)

I, doista, prilikom potresa, koji će planine u prah pretvoriti, iz Zemlje će na mnogo mjesta izbiti usijana lava. Magma koja izbije ispod mora, prouzročit će, zbog svoje prevelike toplote, vrenje morske vode. Sasvim je nemoguće da je, čak i ako je doživio potres, Muhammed, a. s., koji možda u svome životu nije vidio more, znao da bi prilikom jakog potresa lava mogla dovesti do ključanja mora. Od ljudi iz tog perioda ne možemo očekivati da znaju potencijal magmatskog sloja i da bi taj potencijal jednostavno mogao dovesti do ključanja morske vode.

I kada se divlje životinje saberu. (81- At-Takwir, 5)

Kur’an skreće pozornost na okupljanje divljih životinja u vrijeme velikog potresa kada nastupi Smak svijeta. Ponašanje životinja prilikom i poslije potresa i danas privlači pažnju naučnika. Prilikom jednog potresa ustanovljeno je da su se u zoološkom vrtu Seattle Woodland slonovi čudno ponašali, da su se gorile u kafezima bacale s mjesta na mjesto. Potresi i čudna reakcija životinja prilikom potresa su i dalje predmet istraživanja. Smatramo da će, nakon čitanja kur’anskog ajeta o ovom pitanju, biti korisno produbiti ova istraživanja.

I kada se Zemlja rastegne, i izbaci ono što je u njoj, i potpuno se isprazni. (84- Al-Inšiqaq, 3-4)

I u citiranim ajetima 84. kur’anske sure ”Al-Inšiqaq” upozorava se na izbacivanje vani onoga što Zemlja nosi u sebi, a to, isto tako, podržava tumačenja da će u vrijeme jakog kijametskog potresa magma izbijati na površinu u mnogim dijelovima Zemlje.
Uzvišeni Allah kur’anskim kazivanjima želi usmjeriti ljudske misli na najozbiljniji događaj koji će zadesiti Zemlju.
Razvoj nauke u modernom vremenu i sva relevantna naučna otkrića kazuju da Zemlju i cijeli svemir očekuje neizbiježni kraj, da će se, dakle, desiti Smak svijeta o kome govori Kur’an. Napokon, niko više ne može reći da će zvijezde vječno postojati, da će Sunce uvijek blistati, da nikada neće nestati ovog svemira i ove Zemlje.
Kur’an je to rekao u periodu u kome nije postojalo nikakvo naučno otkriće o ovom pitanju i opet je bio nepogrešiv. Inače, već postoje znakovi da će se u svemiru desiti opća kataklizma, isto kao što to Kur’an ističe:

Zar oni čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a već su predznaci njegovi tu? A šta će im koristiti opomena kad im on dođe? (47- Muhammed, 18)

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam