POTEŠKOĆA UZDIZANJA U NEBO

…A onome koga želi u zabludi ostaviti – On srce njegovo stegne i umornim učini kao kad čini napor da na nebo uzleti… (6- Al-An’am, 125)

U ovom ajetu se osoba, koja iz određenih razloga osjeća umor i tegobu u srcu, uspoređuje sa osobom koja se uzdiže prema nebu i koja zbog toga osjeća tegobu u prsima. Danas nam je poznato da se penjući u visinu smanjuje atmosferski pritisak, dok krvni pritisak raste i što opterećuje srce i krvne sudove. Osim toga, smanjuje se količina kisika u zraku što prouzrokuje otežano disanje, a i u plućima se osjeća tegoba i naprezanje, što se povećava daljim uzdizanjem i na kraju se dolazi do tačke u kojoj je život nemoguć.

U vrijeme Vjerovjesnika nije bilo letjelica. Uzmemo li u obzir da je prvo mjerenje pritiska Toricelli ostvario 1643. godine, onda je nemoguće tvrditi da su u tom periodu ljudi nešto znali i o smanjenju pritiska. Osim toga, ne može se reći ni da su raspolagali nekim saznanjima o krvotoku i plućima. Može se reći da su se ljudi iz perioda Muhammeda, a. s., penjali na planine i da su se dijelom uvjerili o teškoći disanja na visini. Međutim, u ajetu se ne govori o osjećaju umora i tegobe u srcu kada se penje na planinu; govori se o situaciji koja nastaje uzdizanjem ka nebu. Formulacija ”uzdizanje ka nebu” obuhvata daleko veću razdaljinu od penjanja na planinu.

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam