Osobine Poslanika (4)

Osim odjeće, Allahov Poslanik, s.a.v.s., nosio je i još neke predmete kojima bi se krasio u svakodnevnom životu, dok je neke nosio samo u neobičnim i hitnim slučajevima. Enes ibn Malik, r.a., kazuje: ”Prsten Allahovog Poslanika, s.a.v.s., bio je od srebra, a njegov kamen iz Abesinije.” On, r.a., također prenosi i kaže: ”Na prstenu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pisalo je Muhammedun resulullah – Muhammed, Allahov poslanik.”

A u drugoj predaji pripovijeda: ”Kada su po naredbi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., napisana pisma caru Perzije, Bizantije i Abesinije, rečeno mu je: ‘Carevi ne primaju pisma bez pečata.’ Tada mu je napravljen prsten od srebra na kojem je bilo ugravirano: Muhammedun resulullah.”
Enes, r.a., takoðer pripovijeda: ”Allahov Poslanik, s.a.v.s., skinuo bi prsten kada bi ulazio na mjesta gdje se obavlja nužda.”
A Abdullah ibn Omer, r.a., kazuje: ”Allahov Poslanik, s.a.v.s., nosio je srebrni prsten, zatim ga je naslijedio Ebu Bekr, r.a., pa Omer, r.a. Kada ga je naslijedio Osman, r.a., spao mu je sa ruke u bunar Eris. Na prstenu je pisalo: Muhammedun resulullah – Muhammed, Allahov poslanik.”
A o bontonu nošenja prstena, govori nam sljedeća predaja:
Alija ibn Ebi Talib, r.a., pripovijeda: ”Allahov Poslanik, s.a.v.s., nosio je prsten na desnoj ruci.”
Poznato je da je Poslanik, s.a.v.s., u svim lijepim i čistim stvarima volio i preferirao desnu stranu, a nošenje prstena je ukras i lijepa stvar, mada je u Poslanikovom, s.a.v.s., slučaju prsten imao i svoju glavnu funkciju, a to je pečaćenje i verifikacija dokumenata i pisama koje izdaje islamska država na čelu sa Poslanikom, s.a.v.s.
A Abdullah ibn Omer, r.a., kazuje: ”Allahov Poslanik, s.a.v.s., prvo je nosio zlatni prsten, pa su i drugi ljudi počeli nositi prstenove od zlata. Tada je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ‘Više ga nikada neću nositi na ruci!’,  i bacio je prsten, pa su i drugi ljudi bacili svoje prstenove.”
Od ukrasa koje je imao Poslanik, s.a.v.s., jeste i onaj na njegovoj sablji za koji Enes ibn Malik, r.a., kaže: ”Balčak drške na sablji Allahovog Poslanika, s.a.v.s., bio je od srebra”, tj. dio na sablji koji razdvaja sječivo od drške, koji je malo izbočen i često malo povijen, bio je od srebra.
Od opreme koju je imao Poslanik, s.a.v.s., jeste i ratni oklop, pancirne košulje sačinjene od sitnih i gusto zbijenih gvozdenih halki kako nam prenosi tečić Allahovog Poslanika, s.a.v.s., Zubejr ibn Avvam koji kaže: ”Na dan bitke na Uhudu, Allahov Poslanik, s.a.v.s., stavio je dva oklopa, tj. dvije pancirne košulje, jednu preko druge, i kada je pokušao da se popne na jednu stijenu, nije mogao. Tada se Talha, r.a., sageo, a Poslanik, s.a.v.s., se oslonivši na njega uspeo na stijenu. Tada sam ga čuo kako kaže: ‘Talha je zaslužio Džennet.”’
Osim pancirnih košulja i ratnog oklopa, Poslanik, s.a.v.s., nosio je u bitkama i još jedan dio svoje opreme, a to je kaciga koja je kao i pancir bila sačinjena od sitnih i gusto zbijenih gvozdenih halki koja bi se nosila na glavi ispod ili preko turbana ili nekog drugog prekrivača za glavu kako nam to prenosi Enes ibn Malik, r.a., i kaže: ”Kada je, na dan osloboðenja Mekke, Allahov Poslanik, s.a.v.s., ulazio u Mekku, na glavi je imao kacigu.”
A za isti događaj Džabir, r.a.,  kazuje: ”Allahov Poslanik, s.a.v.s., ušao je u Mekku na dan njenog osloboðenja a na glavi je nosio crni turban (saruk).”
Abdullah ibn Omer, r.a., kazuje: ”Kada bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., pravio turban, pustio bi jedan kraj da pada između plećki.” Svi navedeni primjeri o opremi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako i kada ju je koristio, pouka su njegovom ummetu i sljedbenicima koji se na njega, s.a.v.s., ugledaju. Tako prsten za muslimana treba da bude od srebra, u tome se ne smije pretjerivati, dok je zlato dozvoljeno muslimankama, a zabranjeno muškarcima.
Prsten treba da se nosi na desnoj ruci, a u nekim predajama se navodi da je Poslanik, s.a.v.s., prsten nosio na malom prstu, a kada se ulazi u nečista mjesta ili nužnik potrebno je skinuti onaj nakit na kome se nalazi Allahovo, dž.š., ime.Također, u otežavajućim okolnostima taj dio nakita na kome se nalazi Allahovo ime treba stisnuti u desnu ruku, jer je Allahov Poslanik, s.a.v.s., imao običaj, kako je to spomenuto u nekim hadisima, kada bi u posebnim uvjetima odlazio u nužnik, dio prstena na kojem je ugravirano Allahovo ime okrenuti prema unutrašnjosti šake i tako ga je zatvarao stisnuvši šaku.

A što se tiče ratne opreme, Poslanik, s.a.v.s., poučava svoj ummet da je zaštita života i zdravlja veoma bitan faktor za uspjeh u borbi, i da se korištenje pancira i svih drugih sredstava zaštite uopće ne kosi sa hrabrošću i junaštvom, niti se kosi sa vjerom jednog muslimana.

Poučava svakog muslimana i muslimanku da treba da preduzmu sve potrebne mjere kako bi što potpunije obavili svoj zadatak, a to je i on svojim primjerom najbolje i pokazao.
Osobine poslanika (1)
Osobine poslanika (2)
Osobine poslanika (3)
Osobine poslanika (4)
Osobine poslanika (5)
Osobine poslanika (6)
Osobine poslanika (7)
Osobine poslanika (8)