POSLANIK MUHAMMED A.S. U INDIJSKIM SVETIM KNJIGAMA

Pundit Vedaprakash Upadhyay, Indijski profesor, u njegovoj knjizi, tvrdi da opis “Avator-a”,uzet iz indijskih svetih knjiga, odgovara Allahovom Poslaniku Mohammedu e. Nedavno je u Indiji objavljena knjiga, koja objelodanjuje ove činjenice. Autor ove knjige (Pundit Vedaprakash Upadhyay) je naučnik i poznati Indijski profesor. Knjiga se zove “Kalki Avatar“. Autor je Brahmin Indijac, Bengali porijekla. On je naučni istraživač u Allahabad Univerzitetu. Poslije nekoliko godina istraživanja, Pundit V.U. je objavio ovu knjigu, i ne manje od osam učenjaka (brahmina), su potvrdili i posvjedočili, da su njegova obrazloženja autentična. Prema njihovom vjerovanju Indijci očekuju “vođu” po imenu Kalki Avatar. Međutim, njegov opis izložen u indijskim svetim knjigama, ukazuje jedino na Allahovog Poslanika Muhammeda s.a.v.s
Autor navodi sljedeće, jasne dokaze iz Veda i drugih svetih knjiga Hinduizma (indijske religije), kao dokaze svoje tvrdnje:

1. U Puranas (indijska sveta knjiga) piše, da će Kalki Avatar biti poslednji Allahov poslanik u ovom svijetu. On će biti vođa za cijeli svijet i za sve ljude.
2. Prema indijskoj religiji, Kalki Avatar će biti rođen na ostrvu i to u arapskom regionu.
3. U indijskim knjigama, imena oca i majke Kalki Avatar su: VISHNUBHAGAT i SUMAANI. Ako ispitamo značenja ovih imena dolazimo do veoma interesantnih zaključaka. VISHNU (znaci BOG) + BHAGAT (znači ROB) = Rob Allahov ili ABDULLAH na arapskom, što je ime Poslanikovog e oca. SUMAANI (znači mir i smirenost) a AMINA (na arapskom) znači MIR i SMIRENA, što je je ime Poslanikove e majke.
4. U indijskim religioznim knjigama je spomenuto da će glavna hrana Kalki Avatar biti hurme i masline, i da će on biti najpoštenija i najiskrenija osoba u regionu. Bez ikakve sumnje, Allahov Poslanik Muhammed e je bio poznat po tim, istim kvalitetima.
5. Spomenuto je u Vedas (indijska sveta knjiga) da će rođenje Kalki Avatar biti u časnom i poznatom klanu (porodici). To odlično odgovara porodici Kurejš, kojoj je Poslanik pripadao.
6. Bog će učiti Kalki Avatar, preko Njegovog kurira (anđela) u pećini. Allah je učio Poslanika Muhammeda e preko meleka Džibrila u pećini Hira.
7. Bog će snabdjeti Kalki Avatar sa veoma brzim konjem, da ga jaše i obiđe cio svijet i sedam nebesa. Ukazuje na “burraq” (konj) i Mi’radž, noć u kojoj je Poslanik Muhammed putovao kroz sedam nebesa.
8. Bog će pomoći Kalki Avatar sa Njegovom pomoći. Ovo je posebno dokazano u bici na Bedru (Allah je poslao meleke da pomognu vjernicima)
9. Druga zapanjujuća činjenica o Kalki Avatar, je da će on biti rođen 12-og datuma u mjesecu. Znamo da je Poslanik Muhammed e rođen 12-og rebbi ul-evvela po hidžretskom kalendaru.
10. Kalki Avatar bi trebao biti odličan jahač konja i mačevalac. Autor ovde podvlači Indijcima, da su dani konja i mačeva prošli i da je današnje vrijeme – vrijeme revolvera i raketa. Pa bi bilo smiješno, očekivati da Kalki Avatar bude odličan jahač i mačevalac.

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam