Odijevanje

Kada je psiholog Susan Fiske s timom istražitelja s Princeton Univerziteta izvršila MRI (magnetna rezonanca tijela, op. prev.), skeniranje mozga heteroseksualnih muškaraca kojima su predo?ene slike koje pokazuju oskudno odjevene i potpuno odjevene muškarce i žene, zaklju?ili su da muškarci bez ikakvog odstupanja reagiraju na oskudno odjevene žene. Što 1182 manje nose, to je vjerovatnije da ?e frontalni korteks (najvažniji dio mozga koji se odnosi na djelovanje samorazvojnih tehnika je prednji dio kore velikog mozga, tj. Frontalni korteks regulacija neuroendokrinih funkcija, ciklusa budnosti i spavanja, raspoloženja,apetita, seksualnog ponašanja, op. prev.) i gyrus temporalis medius (važan za vizuelnu percepciju, op. prev.) ‘‘proraditi’’.
Ova podru?ja mozga su povezana s izazivanjem erekcije, masturbacijom, i pozivaju na ‘‘hitno reagovanje’’. ‘‘To vam je tako kao da su odmah pomislili na to kako bi mogli imati spolni odnos’’, objasnila je Fiske tokom godišnjeg sastanka Ameri?ke asocijacije o napredovanju nauke, održanog u Chicagu, 12. – 16. februara ove godine. ‘‘Oni reagiraju na ove fotografije kao što ljudi reagiraju na objekte’’, izjavila je ona. Testovi pam?enja koji su sprovedeni na ispitanicima pokazali su da se ve?ina njih najbolje sje?ala fotografija žena u bikiniju (koje su im predstavljene samo tjelesno bez prikazivanja glave), iako su im fotografije predo?ene samo djeli? sekunde. Fiske i njezin tim su dalje ispitivali reakcije na neprijateljsko seksisti?ko ponašanje. Oni su utvrdili da oni koji su ocijenjeni kao znatno neprijateljski imali su manje aktivnosti na poljima mozga koji je povezan s obzirnoš?u prema mislima i osje?anjima druge osobe (fenomen poznat kao mentalizacija) dok su posmatrali izazovne slike žena u bikiniju. ‘‘Oni nisu razmišljali o njihovim intelektualnim sposobnostima’’, izjavila je Fiske.
Seksualno izazovne žene posmatraju se kao manje vrijedne osobe
Prema studiji, kada se muškar?eva mentalizaciona mreža zatvori, to zna?i da on seksualno izazovnu ženu vidi manje vrijednom osobom. Ovaj tip dehumanizacije ranije je rijetko promatran u laboratorijama, izjavila je Fiske, samo jednom ranije, prema nedavnom ?lanku u National Geographicu, kojinavodi studiju gdje su ljudima prikazivane fotografije besku?nika i narkomana. U slu?aju s oskudno odjevenim ženama, ipak, muškarci ne pokazuju ista osje?anja izbjegavanja kao što to rade s besku?nicima, koje društvo ?esto izbjegava. Umjesto toga, oni su poželjeli da gurnu, opipaju ili zgrabe objekat, sve u prvom licu izre?eno – to su rije?i koje su ispitani muškarci povezali sa slikama žena u kupa?im kostimima. Mina Cikara, s Princeton Univerziteta, koja je bila uklju?ena u sprovo?enje ispitivanja, dodala je da muškarci ne gledaju na isti na?in svoje supruge ili sestre kao što to rade s provokativnim slikama žena. Osim toga, muškarci su slike žena koje su bile u potpunosti obu?ene povezivali s rije?ima u tre?em licu, poput ona gura, ona pipa i ona grabi, koji prema Fiske impliciraju da muškarci potpuno obu?ene žene posmatraju kao one koje su dominantnije od njih, a ne kao objekte kojima se može manipulirati.
Više odje?e, više poštovanja
Prema Fiskeovoj, rezultati studije imaju veoma važne posljedice za žene, naro?ito na radnim mjestima, budu?i da posmatranje izazovnih slika žena kod muškarca uzrokuje kako ?e kasnije posmatrati i ophoditi se prema ženi. Studija o muškoj dominaciji, koju je sproveo profesor na Univerzitetu Lawrence, Peter Glick, tako?er je pokazala da stru?ne žene koje obla?e provokativnu odje?u na svojim radnim mjestima su od strane svojih saradnika okarakterisane kao manje kompetentne i manje inteligentne, naro?ito ako rade na višim pozicijama nadre?enih. Prema diversityjob.com, studija profesora Glicka predlaže da se ‘‘žene na višim pozicijama i na mjestima nadre?enihmoraju obla?iti skromnije i konzervativnije kako bi imale poštovanje svojih kolega’’. Nekoliko studija tako?er pokazuje vezu izme?u gledanja pornografije i nasilja nad ženama, uklju?uju?i silovanje i seksualno zlostavljanje. U ratovima u Bosni i Iraku, vojnici koji su po?inili svirepe zlo?ine i dehumanizovali drugu stranu ?esto su predstavljali redovne gledatelje pornografije, ili su ?ak gledali pornografiju s ciljem ‘‘duhovnog uzdizanja’’ za ubijanje. Fiske je uporedila rezultate svojestudije sa studijama koje prikazuju da gledanje televizije može u?initi bezosje?ajnim na posljedice nasilja. ‘‘Morate biti svjesni u?inka ovih slika na ljude’’, izjavila je Fiske Daily Princetonianu ‘‘One nisu neutralne. One imaju utjecaj na to kako ljudi misle o drugim ženama.’’
Hidžab – dostojanstvo i povjerenje
Uprkos dokazima koji pokazuju prednosti skromnog i tradicionalnog odijevanja, medijsko opisivanje hidžaba ?esto prikazuje muslimanku kao žrtvu ugnjetavanja, umnog kontroliranja i zlostavljanja. Karen Danielson, me?utim, tvrdi da joj nošenje hidžaba daje ujedno i dostojanstvo i povjerenje. Danielson, Amerikanka koja živi u Jordanu, nosi hidžab ve? više od 20 godina, a po?ela ga je nositi ubrzo nakon što se vratila islamu 1983. godine. ‘‘Kada hodam u javnosti, niko me ne gleda niti sudi o meni na osnovu moje seksualnosti ili odsustva istog, ili na osnovu toga kako privla?im ili ne privla?im muškarce’’, objasnila je ona. ‘‘Odre?ujem se na osnovu svog ponašanja i inteligencije, što i moje obla?enje podržava, ja sam smjerna u svojoj skromnoj odje?i. Na taj na?in osje?am damogu biti ono što jesam, jedinstveni pojedinacsa sopstvenimglasom’’, dodala jeSumeja Finnigan. ‘‘Ne prilago?avam se ve?inii onome šta ?e oni re?i i obla?iti, i zbog toga sam to ja, što je poprili?no osloba?aju?e.’’ Belkisa Mohammed, Amerikanka koja se vratila islamu 1979. godine, ima sli?ne stavove i ona kaže da hidžab promoviraskromnost, kako za ženu tako i za sve one oko nje. Mohammed koja živi u Saudijskoj Arabiji i pokriva i svoje lice pored ostatka tijela, kaže da njen na?in obla?enja ‘‘prouzrokuje da se drugi, naro?ito muškarci, ne osje?aju tako slobodnim da se upuštaju u nepotrebne razgovore’’.
Hidžab je sigurnost
‘‘Potpuno se osje?am sigurnijom dok nosim hidžab i obla?im se,uop?eno, skromno’’, izjavila je Cari Abudeyeh, druga Amerikanka koja živi u Jordanu i muslimanka je ve? 12 godina. ‘‘Osje?am da je to moja zaštita kako muškarci ne bi buljili u mene i pokazivali nepoštovanje prema meni i mojim granicama. To je prepreka za spre?avanje ili promjenu tog prvog instinktivnog pogleda kada vas muškarac pogleda i provjerava, a i posmatra ‘jeste li ?emu’, prepreka koja štiti od seksualnih osje?aja koje ne namjeravate da prouzro?ite kod njih ili ideja u njihovim glavama koje su zasnovane na provokativnom obla?enju.’’ Ona je ocijenila da je to ‘‘zaštita od ljudi da vam se ne približavaju na neprikladan na?in,pomažu?i u utjecaju na njihove odluke kako ?e stajati pored vas, razgovarati s vama, gledati u vas ili ?ak sprije?iti da vas dodiruju’’. Finnigan, koja je izLondona, upore?uje nošenje hidžaba, koje ona opisuje kao ‘‘?in poslušnosti Stvoritelju’’, koji ‘‘ženu ?ini sigurnijom kako u bukvalnom smislu tako i u duhovnom’’, s osje?anjima ranjivosti koje je iskusila prije prihvatanja islama i hidžaba 1999. godine. ‘‘Bilo je vremena kada sam željela da budem više pokrivena da bih mogla iza?i iz ku?e a da ne brinem o tome ko bi me mogao slijediti’’, izjavila je Finnigan. ‘‘Svake ve?eri bih se izlagala opasnosti i vra?ala bih se ku?i uvijek gledaju?i preko ramena u strahu da ?u biti napadnuta ili silovana. Uvijek ?e biti onih koji žele ili mogu napasti žene bez obzira na njihovo ponašanjeili stil obla?enja’’, priznaje Mohammed. Ipak, ona vidi muslimanski hidžab kao ‘‘dodatnu zaštitu u odbijanju mogu?ih fizi?kih pristupa’’. ‘‘Jedan od glavnih ciljeva hidžaba jeste zaštita žene od pogleda ljudi slabog morala i od onih koji se žele upuštati u protupravna svjetovna uživanja’’, izjavio je šejh Rijad el-Musejmiri, profesor na Univerzitetu El-Imran u Rijadu. ‘‘Muslimanka se razlikuje od bezbožnih žena, ona zaslužuje poštovanje.’’ Prema islamtoday. com, pojedini zapadnjaci pretpostavljaju da pokrivanje glave za ženu zna?i pokazivanje njenog pokoravanja muškarcu. ‘‘To nema nikave veze s istinom. Kur’an eksplicitno navodi da je razlog njenog takvog obla?enja da bi bila poštovana.Poruka koju žena daje obla?e?i se na ovakav na?in jeste: Poštuj me
zbog onoga što jesam. Ja nisam seksualni objekat.’’

Tags:

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam