NERVNI ZAVRŠECI I OSJECAJ BOLA

Kur’an i senzorske karakteristike kože:
“Uistinu! One koji ne vjeruju u ajete Naše: pržicemo ih vatrom. Kad god se ispeku kože njihove zamijenit cemo ih kožama drugim, da iskuse kaznu. Uistinu! Allah je Mocni, Mudri.” (Kur’an, 4:56)

Ne tako davno se vjerovalo da je cijelo tijelo osjetljivo na bol i nije bilo poznato da u tijelu postoje posebni živci koji su receptori bola.
Moderna nauka je utvrdila da postoji oko 15 centara za razlicite tipove nervnih senzacija. Medicinski strucnjaci su podijelili osjecaj bola u tri grupe: površinski, duboki i složeni. Površinski je specifican za dodir, bol i toplotu. Što se tice dubokog osjecaja, on je karakteristican za mišice i zglobove. Anatomija je pokazala da su nervni završeci za bol i toplotu vrlo bliski, i da su nervni završeci za bol obilato prisutni u koži. Tako je koža najvažniji dio covjecijeg tijela vezan za osjecaj bola, zbog postojanja brojnih nervnih završetaka. Danas je specijalistima vrlo dobro poznato da duboke opekotine uništavaju nervne završetke, tako da osoba koja gori poslije toga ne osjeca nikakav bol. Kako je takva informacija mogla biti poznata u vrijeme Muhammeda a.s. kada se u to vrijeme Kur’anu pripisivalo ljudsko porijeklo? Kur’an izricito navodi da ce covjeku biti davana “nova koža” da bi iskusio bol, povezujuci na taj nacin gubitak kože sa gubitkom nervnih završetaka koji prenose intenzitet bola. O svemu ovome Kur’an nas informiše prije 1400 godina kada ljudi nisu znali ništa o dubokim i djelimicnim opeklinama i njihovom anastezijskom efektu.

Koža je centar osjetljivosti na opekotine. Tako, ako kožu vatra potpuno sagori, onda više nema osjetljivosti. Ovo je razlog što ce Allah nevjernike na Sudnjem danu kažnjavati tako što ce im s vremena na vrijeme mijenjati kože, kao što On, Uzvišeni i Slavljeni kaže u Kur’anu:
“On je samo Opomena svjetovima. A sigurno cete saznati vijest njegovu nakon (izvjesnog) vremena.”
(Kur’an, 38:87-88)

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam