Mora koja se dodiruju

Specifičnost mora, koja je od strane istraživača otkrivena u skoroj prošlosti, u Kur´anu se ističe na slijedeći način: ˝Pustio je dva mora da se dodiruju, između njih je pregrada i oni se ne miješaju.˝ (Ar-Rahman, 19-20)
Ova, Kur´anom saopćena, karakteristika mora – da se međusobno dodiruju, a da se njihove vode apsolutno ne miješaju – u nedavnoj prošlosti otkrivena je od strane okeanografa. Ustanovljeno je da se, zbog prisutnosti jedne fizičke snage, nazvane ˝površinski napon˝, vode susjednih mora ne miješaju. Površinski napon, koji proizlazi iz različite gustine mora, gotovo poput zida sprečava međusobno miješanje voda. Svakako je zanimljiv momenat da se ova činjenica nalazi u Kur´anu, što je, opet, još jedan veoma efektan odgovor onima koji tvrde da je Kur´an napisan od strane čovjeka, Muhammeda, a.s. Kur´an se pojavio u periodu kada čovjek nije imao pojma niti o fizici, ni o površinskom naponu, a niti o okeanografiji.

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam