Matematicka konstrukcija

Islamskim ucenjacima je znacenje ajeta “Nad njim je devetnest” dugo
vremena bio nepoznat.
Sve dok dr. Rešad Halifa 1974. pomocu kompjutera nije otkrio sledece
cinjenice:

-Prva sura koja je objavljena po hronološkom redosledu je sura Al Alaq
koja je smeštena na 96. mjestu ili devetnestom mjestu odpozadi.
– Prvo je objavljeno 5 ajeta ove sure.
citaj , citaj u ime Gospodara tvoga koji stvara
stvara covjeka od ugruška
citaj plemenit je Gospodar tvoj koji poucava peru,
koji uci covjeka onome sto ne zna. (96:19)

-Ovih pet ajeta se sastoje od devetnest rijeci
-U ovih 19 rijeci su sadržana 76 harfa (slova) A broj 76 je djeljiv sa 19,
19×4=76
-Kasnije se objavljuje jos 14 ajeta, koji kada se saberu sa onih 5 daju 19
-Broj harfova ove sure je 285, opet broj koji je deljiv sa 19 (19×15=285)

-Allahov pecat u Kur’anu “Bismilahi Rahman i Rahim” sto znaci
“U ime Allaha Milostivog Samilosnog ” se sastoji od 19 harfova.
-Rijec ISM (ime) se u Kur’anu pominje 19 puta
-Rijec ALLAH se u Kur’anu pominje 2698 puta ,
a broj 2698 je opet deljiv sa 19. 142×19=2698.
-Rijec ER RAHMAN ( Milostivi ) se u Kur’anu pominje 57 puta
19×3=57
-Rijec ER RAHIM ( Samilosni ) je u Kur’anu pomenuta 114 puta
19×6=114

-U Kur’anu se nalaze tacno 114 pecata
-Sura u casnom Kur’anu ima 114. 19×6=114
-Brojevi u Kur’anu se spominju na 285 mjesta sto je opet
djeljivo sa devetnest 19×15=285
-Ako saberemo ove brojeve po njihovoj brojcanoj vrijednosti
dobicemo broj 174 591 koji je djeljiv sa 19 (19×9189)
-Ako izbacimo brojeve koji se ponavljaju dobijamo 162 146
(19×8534)

-Ta i Ha su harfovi koji se u suri TAHA nalaze na 342 mjesta
19×18=342
-Ja i Sin u suri JASIN ima tacno 285. 19×15
-Ta i Sin u surama koje imaju ove inicijale ima na 494 mjesta
( 19×26=494 )
-Harfovi Elif,Lam,Mim i Ra su pocetni inicijali sure Ar-r’ad u kojoj su ovi
harfovi nalaze 1501 (19×79=1501)
-Lamova u 13 sura koje imaju ovaj inicijal ima 11 780
( 19×620=11 780 )
-Elifa u svih 13 sura koje imaju ovaj inicijal ima 17 499
( 9×921=17 499 )
-Mimova kojih u 17 sura koje imaju ovaj inicijal ima 8 683
( 19×457=8 683 )
-Sura An-Nasr koja je poslednja u cjelosti objavljena sastoji
iz 19 rijeci.

To su bile neke od cinjenica do koje je došao dr.Rešad Halifa
vezanih za broj 19.

A sada cu navesti jos neke cinjenice koje su vezane za numerologiju.

Rijec Ovozemaljski život (Dunjaluk) je pomenuta 115 puta u Kur’anu, Buduci
svijet (Ahiret) se nalazi takodjer na 115 mjesta u Kur’anu.
Rijec Andjeli (Meleki) se kao i rijec djavoli (Šejtani) pominju 88 puta u Kur’anu.
Rijec Zivot (Hayat) se u Kur’anu pominje na 145 mjesta , koliko i rijec smrt
(Mawt).
Rijec Iblis (Satana-Šejtan) je U Kur’anu pomenut na 11 mjesta isto koliko i
rijec zaštita od Šejtana.
Rijec Muslimani su pomenuti 41 puta u Kur’anu koliko i rijec dzihad (Borba na
Allahovom putu).
Rijec Zlato se pominje na 8 mjesta koliko i rijec Luksuzni život.
Rijec Razum se u Kur’anu pominje 49 puta koliko i rijec svjetlost.
Rijec cvrst je u Kur’anu pomenuta 114 puta koliko i rijec Strpljenje.
Rijec Muškarac se nalazi na 24 mjesta koliko i rijec Žena.
Rijec Molitva (Salat) je pomenuta 5puta.
Rijec Mjesec (Shahr) se pominje 12puta u Kur’anu.
A rijec Dan (Yawm) je U Kur’anu pomenuta 365 puta.

Rijec Voda (Baher) je u Kur’anu pomenuta 32 puta, a rijec Zemlja (Barr) 13
puta .Ako ih saberemo dobicemo broj 45.
Sada nalazimo procentualnu zastupljenost rijec Voda u ukupnom broju rijeci
(Voda i Zemlja). Ona iznosi 32/45 x 100%=71.11111%
Procentualna zastupljenost rijeci Zemlja u ukupnom broju rijeci voda i Zemlja
iznosi 28.8888888%
Odnos zemlje i vode na zemlji iznosi baš ovoliko.

Da li je moguce da je Muhamed, a.s., bio upoznat sa ovom cinjenicom prije 1400 godina.

Ti (O Muhamede) nijednu knjigu nisi citao prije ove a nisi je
ni desnom rukom svojom pisao inace posumnjali bi oni sto laži govore. (29:48)

Rijeci – Kada bi se svi ljudi i dzini udružili da sacine jedan ovakav Kur’an
oni kao što je on nebi sacinili

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam