Macka u kuci

Poslanik Muhammed, s.a.v.s., u nekoliko poslaničkih hadisa (izreka) jamči da su mačke čiste i da ne prenose zarazu, te ih naziva kućnim tumaralom. Vodu iz koje je mačka pila koristio je za abdest, smatrajući da je čista.
Zapitajmo se: da li je nepismeni Poslanik, s.a.v.s, bio laborant pa da iznese tvrdnju da je mačka čista i da ne prenosi zarazu? Poslanik, s.a.v.s., je rekao da je pas nečist, i to je poznato skoro svima te znanstveno dokazano. A kako je znao da u mački nema bakterija? Hajde da kritički razmotrimo ovo istraživanje i laboratorijske činjenice navedene u njemu. Proveli smo određene eksperimente i imamo znanstvene nalaze koji su kompatibilni sa onim što je Poslanik, s.a.v.s., rekao prije četrnaest stoljeća.

Neke od potvrđenih znanstvenih i eksperimentalnih činjenica o mačkama

Od poznatih mačijih navika je i ta da se ona čisti. Iako je Moncrif napisao 1727. da “zbog svoje metikulozne čistoće, mačke bi nas mogle podučiti lekciju ili dvije” i premda prema Pasteuru “mačke su jedine čiste životinje” među svim stvorenjima, mačke, ipak, svakodnevno zahtijevaju određenu njegu.

Ako pažljivo pogledamo u prednje dijelove šapa ove male mačke, uočavamo da su čisti zato što ih mačka neprestano liže zajedno sa drugim tjelesnim organima. Majka, također, liže svoje mačiće za vrijeme dojenja i tokom perioda ranog razvoja kako bi im prenijela osjećaj brige za čistoće.
S obzirom na izloženost kože vanjskom okruženju, ne čudi da koža sadrži ćelije koje imaju zaštitnu ulogu, nešto kao bijela krvna zrnca. Također, prisutne su i brojne ćelije koje moduliraju senzorne funkcije dermisa.

Presjek mačije kože pokazuje koliko je osjetljiva mačija koža, pošto se u mačijoj koži nalaze “anti-bakterijske” ćelije.
Spoljašnjost jezika je prekrivena oštrim izbočinama u obliku pile. Ova velika povijena konusna istaknuća formiraju pravi strugač ili vrlo upotrebljivu četku za timarenje.

Na površini mačijeg jezika primjećujemo da se nalaze izbočine, nazvane bradavica, koje pomažu pri čišćenju hyraxa.
Mačke su opremljene alatom za temeljito dotjerivanje, njihovim jezikom. Hrapava površina uklanja odumrlu i bezvrijednu dlaku, a u stanju je i očetkati prostirke i klupka, te dlačice s kaputa.

Jezik mačke je učinkovito sredstvo za čišćenje krzna i da može očistiti svoje tijelo bolje nego bilo koje ljudsko biće.
Ne iznenađuje da mačke vole mlijeko, ali način na koji koriste svoj jezik za srkanje mlijeka je teži nego što možete i zamisliti. Svako ko je ikada osjetio mačiji jezik zna da je prekriven oštrim bodljama. Bodlje su korisne za dotjerivanje – djeluju poput zubaca na češlju. Dugo vremena ljudi su mislili da mačke koriste ove bodlje kao malehne kofe koje donose tekućinu do usta radi gutanja. Slow-motion filmovi pružaju dokaz da to nije način na koji mačiji jezik funkcionira. Umjesto da mačke piju na takav način, kako su neki zamišljali, mačka prinosi unutrašnju stranu jezika na tekućinu ili mlijeko da bi tu tečnost ponijela, tako da se ništa ne vrati u zdjelu.

Mačke kada piju vodu savijaju svoj jezik kao kutljaču da bi donijela vodu do usta.
Kada to mačka želi izlučiti ili urinirati, ona traži najsuhlje mjesto s pijeskom da iskopa malu rupu kako bi to obavila i kada završi uredno zatrpa rupu. Uočili smo da se u to želi uvjeriti svojim osjetljivim nosom.
U nastavku iznosimo rezultate laboratorijske analize bakterija i mikroba sa mačke, ako ih uopće i ima.

Laboratorijska analiza

Nakon testiranja različitih skupina uzoraka za različite dobi mačaka i sa različitih mjesta na životinjskom tijelu (leđa, prednji dio šape i stopalo, oko usta i rep), pošto smo uzeli uzorke za proučavanje koje smo postavili na implantacijsku podlogu bakterije (gram negativna – gram pozitivna – EMB – Miler-Hinton – krvni agar ) i nakon što smo uzeli specijalne uzorke sa unutrašnjeg zida usta i s površine jezika došli smo do sljedećih rezultata:
1 – Svi nalazi uzoraka uzetih sa vanjske površine bili su negativni, čak i nakon nekoliko ponovljenih implantacija.
2 – Postotak implantiranih uzoraka koji su dali negativne nalaze je 80% za uzorke uzete sa zida usta
3 – Uzorci su bili uzeti sa površine jezika i dali su negativne nalaze.
4 – Vrsta bakterija koje su se pojavile u toku istraživanja općenito bile su bakterijalne skupine za koje se drži da pripadaju prirodnim grupama koje koegzistiraju u ljudima u određenim postocima (Enterobakterije , Streptokoke i Stafilokoke ) i bilo ih je manje od 50.000 kolonija.
5 – Pri implantaciji nismo pronašli nijednu kompliciranu bakterijsku grupu.

Kao što vidite laboratorijska analiza, čija autentičnost je dokazana od strane nekoliko izvora, potvrđuje da mačka nema bakterija ili mikroorganizama na sebi i da je njena slina čista i dezinficirana.

Izjave liječnika specijaliziranih za mikrobiologiju

Liječnik Georges Maksoud (rukovodilac laboratorijskog odjela u veterinarskoj bolnici) je rekao: “Rijetko možete naći bakterije na vanjskoj površini mačke, a ako ih pronađete, to znači da je mačka bolesna.” Dr. Jean Jostavinsin kaže: “Nakon analize pojedinih uzoraka za usporedbu sline čovjeka sa slinom psa i mačke, utvrdili smo da su bakterije psa zastupljene na najvišem nivou, slijede ljudske za četvrtinu psećih, a onda mačije za polovicu u odnosu na ljudske.” Postupak veterinara u veterinarskoj bolnici u Damasku; dr. Saeed Rafah je rekao: “Mačke posjeduju čisteću tvar po imenu lizozim .”
Slika (12):Pokazuje kako mačka liže prednji svoje šape, a zatim njime čisti sve što stigne.
Dok smo posmatrali mačke, primijetili smo da mrze vodu i koračaju daleko od nje, a ustanovili smo da je voda idealno mjesto za bakterije, naročito ako je stajaća. Mačke održavaju fiksnu temperaturu, stoga, drže se podalje od sunca. Međutim, ne dolaze blizu vode kako se ne bi našle u okruženju pogodnom za bakterije, u kojem će prebivati, i to objašnjava zašto nema bakterija na mačijem krznu, kojeg uvijek drži suhim.
Neke činjenice iz časne tradicije

Mačija slina je čista, jer ne spada u nečist. Kebša, kći Ka’b ibn Malika, prenosi: “Ebu Katade me posjetio i ja sam mu poljevala vodu da abdesti. U to dođe mačka i poče da pije. On joj primače posudu i ona se napi. Vidjevši me da ga posmatram”, veli Kebša, “on reče: ‘’Čudiš se kćerko moga brata (po vjeri)?’’- ‘’Da’’, rekoh. A on reče: ‘’Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kazao: ‘Mačka nije nečista. Ona je zaista od onih koji obilaze oko vas.’’’”
Ali ibn el-Husein prenosi od Enes ibn Malika da je rekao: “Poslanik, s.a.v.s, je otišao u dio Medine poznat kao Bat’han, pa je rekao: ‘’Enese, nalij mi vode za abdesta.’’ Učinio sam to, a kad je Poslanik, s.a.v.s, završio sa defekacijom (čišćenjem) posude, do koje je došo u međuvremenu, mačka je prišla i liznula iz te posude. Zatim je Poslanik, s.a.v.s, stajao sve dok je mačka pila, a onda se abdestio. Kad sam spomenuo Poslaniku, s.a.v.s, mačku, on je rekao: ‘’Enese, mačka je kao kućni inventar (dio pokućstva), ona neće zaraziti ništa niti će ga onečistiti.’’”
Davud ibn Salih Et-Temmar citira svoju majku koja je kazala da je njena sluškinja dala na poklon tanjir kuhanog mesa i pšenice Aiši, r.a. Zatekla ju je da klanja. Aišu, r.a., joj je naišaretila da spusti tanjir. Uradila je tako, a neke žene su bile u Aišinoj, r.a., kući. Onda je došla mačka i pojela nešto od toga. Kad je mačka završila, Aiša, r.a., je ponudila žene da jedu, a one su izbjegavale mjesto gdje je mačka jela. Onda je Aiša, r.a., okrenula tanjir pa su jele sa istog mjesta odakle je i mačka jela. Kazala je: “Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ‘’Mačka nije nečista; ona je od onih koji obilaze oko vas.’’ Vidjela sam Poslanika, s.a.v.s, kako se abdesti ostatkom vode koju je mačka pila.”

Ebu Kutade, r.a., je rekao: “Poslanik, s.a.v.s., je rekao da mačka nije nečista, da je ona od onih koji obilaze oko vas.”, što prenose Malik i Ahmed i četiri Sunena. Dakle, mačka posjeduje čisto tijelo, čistu slinu tako da voda ili hrana, koja preostane nakon nje, je čista.

Imajte na umu da se jedan od Poslanikovih, s.a.v.s., drugova zvao Ebu Hurejre (Otac mačeta), a neki se zbog toga razilaze u vezi njegovog pravog imena. Prema Neveviju pravo ime Ebu Hurejre je Abdurrahman ibn Sahr. Učenjaci se razilaze u vezi njegovog pravog imena. Rečeno je da mu je ime bilo Abduššems u predislamskom periodu, a kad je prihvatio islam, Poslanik, s.a.v.s., ga je nazvao Abdurrahman i dao mu nadimak Ebu Hurejre. Hurejre je deminutiv od imenice mačka. Kaže se da je u predislamskom vremenu, dok je gonio ovce na ispašu, našao divlje mače pa ga je ponio. Imao je običaj da ga smjesti na granu nekog stabla da prespava, ali ujutro bi ga uzeo sa sobom, bojeći se da ga zvijeri ne povrijede, pa su ga zato nazvali Ebu Hurejre. Također, rekli su da mu je to ime dao Poslanik, s.a.v.s., kada ga je vidio kako nosi mačića u rukavu. Rekao je: “Šta je to, Abdurrahmane?!” Odgovorio je mačić i onda ga je Muhammed, s.a.v.s., nazvao Ebu Hurejre. Kažu da se u islamu brinuo o mačiću iz milosrđa, dok je to isto u predislamlju radio iz razonode. Njegova samilost prema mačetu bila je posljedica osjećaja zakonske obaveze koja nas primorava da se pobrinemo za životinje .
Aspekt nadnaravnosti

Prema ovim medicinskim nalazima i eksperimentima koje smo obavili u laboratorijama specijaliziranim za bakterije, postalo nam je jasno da mačka ima u potpunosti čisto tijelo i da je čišća od čovjeka, te da je Uzvišeni Allah dao mački žlijezde koje štite njenu kožu od bakterija, bodljikav jezik pomoću kojeg mačka čisti svoje tijelo i koji dopire do gotovo svih područja – posredno i do glave, koju čisti svojim dlanom – i da njena slina sadrži upola manje bakterija nego čovjek, da posjeduje čisteću tvar, te da, kada mačka pije iz čovjekove posude, ništa ne kapne iz njenih usta u tu posudu.
Iz Poslanikovih, s.a.v.s., izreka, koje smo spomenuli, vidljivo je da je Poslanik, s.a.v.s., smatrao da je mačija slina čista i da se abdestio vodom u kojoj se nalazila slina mačke. Prema tome, Poslanik, s.a.v.s., nam daje važno medicinsko izvješće o čistoći mačke, inače, ne bi se abdestio ostatkom vode i nazvao jednog od svojih drugova tim imenom. Kako je Poslanik, s.a.v.s., znao da mačka ne prenosi zarazu? On je to znao jer je bio poslanik od Allaha, koji ne govori proizvoljno. Uzvišeni Allah kaže: “On ne govori po hiru svome – to je samo Objava koja mu se obznanjuje.” (An-Nagm, 3-4)

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam