Komunikacija zivotinja

I kad stigoše do mravlje doline, mravica reče: “O mravi, ulazite u stanove svoje…” (27- An-Naml, 18)

Govoreći o počastima kojima je obdaren Sulejman, a. s., iz 16. ajeta sure ”An-Naml” saznajemo da je bio podučen i jeziku ptica. Iz nastavka iste sure razumije se da je Sulejman, a. s., znao i jezik mrava, a u 18. ajetu se daje primjer međusobnog komuniciranja mrava. Istraživanja života mrava pokazuju da oni posjeduju kompleksan i veoma dobro organiziran socijalni život i da, u skladu sa tom organizacijom, međusobno komuniciraju.

U glavi minijaturnog mrava smješteno je oko 500.000 nervnih ćelija. Osim toga, veoma osjetljive antene i konstrukcija tijela koje luči mnoge hemijske materije, sredstva su koja mravi koriste prilikom komunikacije. Međusobnu komunikaciju mravi ostvaruju različitim metodama. Jedno od sredstava te komunikacije je i feromon, koji luče endoktrine žlijezde. Ovaj sekret na savršen način nadomješta riječi ili govor tijela koji koristi čovjek. Tako, uz pomoć ove supstance, mravi ponekad i organiziranije od čovjeka, vrše komunikaciju s pomoću koje se okupljaju, vrše pregrupisavanje, organiziraju odbranu i hrane se.

Različite vrste mrava koriste različite žlijezde i one kod svake vrste mrava imaju različite funkcije. Ilustracije radi, ”dufour” žlijezde koriste se prilikom komandi za uzbunu i napad. Lučevine u ”sternal” žlijezdama koriste se prilikom seobe kolonije i pri gonjenju plijena. Svaki mrav ove lučevine koriste za određeni cilj, poput riječi koje koristi čovjek.

Mimo izlučevina žlijezda, mravi uspostavljaju komunikaciju i putem zvuka. Ilustracije radi, zvučni signal, koji se proizvodi udaranjem tijela o tle, koristi se u kolonijama koje imaju drvena gnijezda. Mravi stolari se sporazumijevaju udarcima nalik sviranju bubnjeva. Članovi kolonije odgovaraju na pozive ne izazivajući pri tom nikakav nered i usmjeravaju se potrebnom cilju.
U komunikaciji mrava naročito se ističu sljedeće tačke: oglašavanje alarma, obavještavanje o mjestu hrane, čišćenje, okupljanje, izmjena tečne hrane, upoznavanje…

Kur’an je spomenuo oglašavanje uzbune među mravima, a to je jedna od najvažnijih sadržaja komunikacije ustanovljene prilikom istraživanja života mrava.

ŽENKA MRAVA

U citiranom ajetu spomenuta je ženka mrava i to je, kao što je to slučaj u primjerima komarca, pčele i pauka, jedan od fenomena Kur’ana. Mravlja kolonija pokazuje sličnosti sa zajednicom pčela. Jedini zadatak mrava mužjaka jeste oplodnja mlade kraljice, nakon čega ubrzo umire. Sve ostale poslove obavljaju mravi-radnici, odnosno ženke bez spolnih funkcija. Kolonije su, dakle, poput pčelinjih košnica, svijet u kome dominira majka i njene kćerke.

Ako zamislimo da je o dolasku Sulejmanove, a. s., vojske izvijestio sakupljač hrane ili dežurni mrav, onda bi to trebala biti ženka, mrav-radnik. Ako, pak, zamislimo da je izvijestio najprivilegovaniji, najodabraniji član kolonijine kaste, to bi onda bila kraljica, a i ona je ženka.

Smatra se da po glavi čovjeka ima preko 10 miliona mravi. To je dokaz kako je Allahu, dž. š., lahko stvarati; broj, veličina ne predstavljaju nikakav problem. Među svakom vrstom mrava prisutna je izuzetna organizacija. Posjeduju savršene i raznovrsne odlike, od mrava koji, poput krojača, sijeku listove, do pustinjskih mrava, mrava žetalica, koji se bave poljoprivredom. Zajednička strana mrava i svih ostalih živih bića jeste njihovo svjedočenje veličine Allahovog stvaranja i umjetnosti.

To je Allahovo djelo; a pokažite Mi šta su drugi, mimo Njega, stvorili? Ništa! Mnogobošci su u pravoj zabludi. (31- Lukman, 11)

KOMUNIKACIJA DELFINA I DRUGIH ŽIVOTINJA

U Kur’anu je posebno skrenuta pozornost na komunikaciju mravi i ptica. Ova kur’anska upozorenja upućuju nas na istraživanje komunikacija svih životinja. Ilustracije radi, istraživanja sprovedena na slonovima iznose niz podataka o tome da slonovi uspostavljaju međusobnu komunikaciju čak i na veoma velikim udaljenostima.

Na čelu liste životinjskih vrsta koja skreću najveću pozornost istraživača iz područja komunikacija dolaze delfini. Oni međusobno komuniciraju korišteći glasove poput zvižduka i kreštanja. Sonarnim sistemom, koji koriste, delfini odašilju zvukove određene frekvencije. Njihov sonarni sistem im omogućava prepoznavanje objekata u mračnim vodama, a služi i za očitavanje udaljenosti. Delfini koriste glas na frekvenciji od 0.25 kHz do 200 kHz. Dio visoke frekvencije u ovom razmaku koriste za određivanje mjesta, a niske frekvencije u komunikaciji i u orjentaciji. Mikrofonima postavljenim ispod mora, vještačkim barijerama koje su ljudi postavili ispred delfina, načinjeni su eksperimenti za ustanovljavanje komunikacije među delfinima. Rezultati ovih eksperimenata pokazali su da delfini međusobno komuniciraju, ali nije bilo moguće ustanoviti šta tačno znače zvukovi koje oni proizvode. (Možemo spomenuti eksperimente Dr. Drehera, Dr. Evansa i Dr. John C.Lillya.)
Analizira li se bilo koji primjer iz živog svijeta, neizostavno se pojavljuje savršenstvo Allahovog kreiranja. To vide i prihvataju oči koje znaju vidjeti i srca koja znaju shvatati.

Zašto oni po svijetu ne putuju pa da srca njihova shvate ono što trebaju shvatiti i da uši njihove čuju ono što trebaju čuti, ali, oči nisu slijepe, već srca u grudima.

I Sulejman naslijedi Davuda i reče: “O ljudi, dato nam je da razumijemo ptičije glasove… (27- An-Naml, 16)

Navodeći izuzetne odlike kojima je Uzvišeni Allah obdario Sulemana, a. s., u citiranom ajetu ističe se da ga je On podučio i govoru ptica. Na taj način nam Kur’an skreće pozornost na činjenicu da ptice međusobno komuniciraju, da njihovi glasovi i mimika nisu slučajni. Stoga, nećemo pogriješiti ukoliko kažemo da, svojim pokretima, i životinje uspostavljaju komunikaciju kao i ljudi. Ta komunikacija, nesumnjivo, nije razvijena kao komunikacija među ljudima, ali je velika zabluda tvrditi da među životinjama ne postoji komunikacija.
Istraživanja života ptica, mrava, delfina i mnogih drugih životinja, dokazala su postojanje međusobne komunikacije.

ZNAČENJA U ZVUKOVIMA KOJE PROIZVODE PTICE

S obzirom da kroz primjer ptica, Kur’an govori o postojanju komunikacije među životinjama, mi ćemo se osvrnuti na istraživanja vezana upravo za ptice. Brazilski i američki naučnici su istraživali život kolibrija (jedna od najmanjih vrsta ptica na svijetu) i svoj tekst o tome objavili su u engleskom časopisu Nature (Priroda). Autor teksta, Maria Luisa Da Silva, ističe da svoj fond riječi kolibri naknadno formiraju. Dakle, prema ovoj tvrdnji, kolibri, poput ljudi, pričaju naučenim jezikom.

Istraživanja vrana pokazala su da one proizvode posebne zvukove za uzbunu, posebne za okupljanje, a posebne kada su uznemirene. Naučnici, koji glasove vrana pretvaraju u grafičke sonograme, nastoje detaljnije odgonetnuti njihov govor.

Bernd Heinrich, koji izradom sonograma istražuje govor životinja, iznosi poteškoće sa kojima se u ovom poslu susreće: ”Naša istraživanja su poput istraživanja svemiraca, koji dolaze sa drugog planeta i koji, putem sonograma, žele odgonetnuti govor čovjeka, koji riječi u vezi sa njegovim aktivnostima poput objedovanja, igre, ljubavi, ribolova, pretvaraju u sonogram. Mi kao da se nastojimo staviti u položaj bića koja dolaze sa drugih planeta i uspostaviti komunikaciju sa ostalim razumnim bićima.” Tako Bernd Heinrich, koji istražuje gavranove, iznosi zanimljivosti i poteškoće u odgonetanju govora životinja.

Kako je različita komunikacija među različitim vrstama ptica, potrebno je odvojeno razmatrati zvukove koje proizvodi svaka ptica, a to je doista složen i obiman posao. Čovjek posjeduje govor tijela, u kome kimanje glave znači ”da”, pokreti ruku znače ”dođi ovamo” i sl. Uporedo sa činjenicom da je različita glasovna komunikacija među različitim ptičijim vrstama, sve ptičije vrste posjeduju zajednički govor tijela. Nasuprot poteškoći dešifriranja glasova koje proizvode ptice, govor tijela, koji je zajednički za mnoge ptičije vrste, lakši je za odgonetanje. Ilustracije radi, ptica koja lupka jezikom tako da on dođe u položaj naspram kljuna govori ”ja sam prijatelj, ne nanosim štetu”. Međutim, ptica koja kucka kljunom daje poruku da ona čuva neko mjesto i da se osjeća ugroženom. Theresa Jordan, koja saopćava otkrića opsežnog istraživanja o ovoj temi, pored navedenih primjera, daje i jednu dugu listu i iznosi kako čak samo jezik tijela ptica predstavlja pravi mali rječnik.

Fiziologija ptica zanimljiva je koliko i njihova komunikacija, a njihovo umijeće da, ne zalutavši, pronađu cilj udaljen hiljadama kilometara, predstavlja sposobnost kojoj se divimo. Istraživaći života ptica u ovom biću će otkriti savršenstvo Allahovog stvaranja.

Sve životinje koje po Zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete svjetovi su poput vas – u Knjizi Mi nismo ništa izostavili – i sakupit će se poslije pred Gospodarom svojim. (6- Al-An’am, 38)

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam