Kako Kur’an lijeci?

Kada posmatramo svemir oko nas, uocavamo da svaki atom vibrira na odredjenoj frekvenciji, bilo da je taj atom dio metala, vode, celije ili neceg drugog. Dakle, svaka stvar u ovom svemiru vibrira, to je dokazana naucna cinjenica. Osnova u strukturi svemira je atom, a temeljna gradivna jedinica našeg tijela je celija. Svaka celija se sastoji od milijardi atoma, a svaki atom se sastoji od pozitivne jezgre i negativnih elektrona koji kruže oko nje. Usljed tog kruženja, generira se elektromagnetno polje slicno polju koje proizvodi rad nekog motora.

Atom je, dakle, osnovna jedinica gradje svemira i našeg tijela. On neprestano titra, što znaci da svaka stvar vibrira u skladu s precizno uredjenim sistemom. celije titraju u preciznom ustrojstvu, a svaka vibracija oko nas djeluje na naše celije.

Tajna koja cini da naš mozak razmišlja nalazi se u preciznom programu unutar moždanih celija. Ovaj program nalazi se u svakoj celiji, brižljivo i tacno izvršava svoj zadatak. Najmanji nedostatak u njegovom radu izazvao bi neravnotežu i poremecaj nekih dijelova tijela. Najbolji lijek za ovaj debalans je vratiti ravnotežu u tijelu. Znanstvenici su otkrili da se tjelesne celije nalaze pod utjecajem razlicitih vibracija, kao što su svjetlosni talasi, radio talasi, zvucni talasi i sl. Ali, šta je, zapravo, zvuk?

Svaka celija u našem tijelu vibrira u precizno uredjenom sistemu, a najmanja promjena u toj vibraciji bi znacila oboljenje nekog dijela tijela. To je razlog zašto ove oštecene celije trebaju biti podvrgnute odredjenom vibriranju kako bi im se vratila ravnoteža.

Mi znamo da je zvuk sacinjen od talasa ili vibracija koji se krecu u zraku oko 340m/sec. Svaki zvuk ima svoju frekvenciju, a covjek može cuti frekvencije od 20 do 20.000 titraja u sekundi.3 Ti talasi se rasprostiru zrakom, pa ih uho prima, a potom pretvara u elektricne signale koji se krecu duž slušnog nerva prema auditivnom korteksu.4 celije prihvataju talase i šalju ih u razlicite dijelove mozga, narocito ka frontalnom dijelu. Svi ovi dijelovi rade zajedno, prihvataju te signale i prevode ih na jezik koji covjek razumije. Prema tome, mozak analizira signale i daje naloge raznim dijelovima tijela da prihvate te signale.

Zvuk se sastoji od mehanickih vibracija koje dopiru do uha, a zatim do moždanih celija koje prihvataju te vibracije i mijenjaju frekvenciju vlastitih vibracija. To je razlog zašto se smatra da zvuk posjeduje djelotvornu ljekovitu moc, ovisno o prirodi samog zvuka i njegovoj frekvenciji. U Kur’anu nalazimo iscjeliteljski potencijal, zato što je to knjiga od Uzvišenog Allaha. Iz ovoga je nastala zvukoterapija: zvuk je vibracija, a celije u tijelu vibriraju, onda zvuk djeluje na te celije. To je ono što su znanstvenici nedavno otkrili. Na Univerzitetu ”Washington” krajem 20. stoljeca, znanstvenici su otkrili da rad moždanih celija ne podrazumijeva iskljucivo prijenos podataka. Svaka celija je mali racunar koji radi na prikupljanju informacija, njihovoj obradi, te davanju naloga u kontinuitetu puni radni vijek. Ellen Covey, istraživac na Univerzitetu ”Washington”, kaže da smo po prvi put uvidjeli da mozak ne funkcionira kao veliki racunar, vec da sadrži ogroman broj racunara koji rade kooperativno. U svakoj celiji postoji mali racunar, a ti racunari su pod utjecajem vibracija iz okruženja, posebno zvuka.

Eksperimenti pokazuju da se unutar svake celije u mozgu nalazi mini-kompjuter u koji je Allah, dž.š., pohranio precizan program koji upravlja celijama i kontrolira njihov rad. Eksperimenti, takodjer, pokazuju da zvuk utjece na celije. Ovo je prikaz celije pod dejstvom zvuka i elektromagnetnog polja koje se formira oko nje.

Dakle, možemo reci da celije u svakom dijelu tijela vibriraju na odredjenoj frekvenciji, te formiraju kompliciran i koordiniran sistem koji je pod utjecajem bilo kojeg zvuka oko njega. Stoga, svaka bolest, koja pogodi bilo koji dio tijela, uzrokovat ce promjenu u vibraciji celija tog dijela te na taj nacin izazvati odstupanje od opceg tjelesnog sistema pogadjajuci tako cijelo tijelo. Zbog toga, kada je tijelo izloženo odredjenom zvuku, taj zvuk djeluje na vibracijski sistem tijela, a narocito na njegov ošteceni dio. Ovaj dio ce reagirati na specificne zvukove da bi povratio svoj izvorni vibracijski sistem ili, drugim rijecima, kako bi rehabilitirao svoje zdravstveno stanje. Znanstvenici su nedavno došli do ovih rezultata. Kakva je povijest ove znanosti (zvukoterapije)?

Povijest zvukoterapije

Alfred Tomatis, francuski ljekar, eksperimentirao je pedeset godina na ljudskim osjetilima i izašao sa nalazom da je culo sluha najvažnije osjetilo! Pronašao je da uho kontrolira cijelo tijelo, regulira njegove vitalne operacije i ravnotežu te koordinaciju njegovih pokreta. On je, takodjer, ustanovio da uho kontrolira nervni sistem! Tokom svojih eksperimenata, otkrio je da su slušni nervi povezani sa svim tjelesnim mišicima i u tome leži razlog zašto je ravnoteža i fleksibilnost tijela te culo vida pod utjecajem zvukova. Unutarnje uho je povezano sa svim dijelovima tijela, kao što su srce, pluca, jetra, želudac i crijeva. To objašnjava zašto zvucne frekvencije utjecu na cijelo tijelo.6

1960. godine švicarski znanstvenik Hans Jenny otkrio je da zvuk utjece na razne materijale i da preoblikuje njihove cestice te da svaka celija u tijelu ima svoj vlastiti zvuk i da pod utjecajem zvukova preuredjuje svoju unutrašnju gradju. 1974. godine istraživaci Fabien Maman i Sternheimer izdejstvovali su zadivljujuci pronalazak. Otkrili su da svaki dio tijela ima svoj vlastiti vibracijski sistem, podložan zakonima fizike. Nekoliko godina kasnije, Fabien i Grimal, jedan drugi istraživac, otkrili su da zvuk ima posebno dejstvo na celije raka, te da odredjeni zvukovi imaju jaci ucinak. Najcudnija stvar, koju su dva istraživaca otkrili, bila je ta da zvuk koji ima najjace dejstvo na celije tijela jeste valstiti glas neke osobe!

Zvuk se krece od uha prema mozgu i djeluje na moždane celije. Znanstvenici su nedavno otkrili da zvuk ima neobicno iscjeljujucu snagu i zapanjujuci ucinak na moždane celije koje rade na obnovi ravnoteže cijelog tijela! Ucenje Kur’ana ima nevjerojatan ucinak na te celije i u stanju je povratiti njihovu ravnotežu. Mozak je organ koji kontrolira tijelo i od njega pristižu naredbe ostalim organima tijela, narocito imunološkom sistemu.

Fabian, znanstvenik i kompozitor, uzeo je krvne celije iz zdravog tijela i izložio ih razlicitim zvukovima. Otkrio je da svaka nota muzicke skale djeluje na elektromagnetno polje celije. Prilikom fotografiranja ovih celija fotoaparatom Kirlian, saznao je da se oblik i velicina elektromagnetnog polja celija mijenjaju u skladu sa frekvencijom i vrstom zvuka koju citatelj proizvodi. Zatim je obavio još jedan eksperiment uzevši kap krvi od jednog bolesnika. Kirlian je proveo monitoring te kapi fotoaparatom i zatražio od pacijenta da proizvodi zvukove razlicitih tonova. Našao je, nakon obrade slika, da pri odredjenim tonovima kap krvi mijenja svoje elektromagnetno polje i uskladjenije vibrira reagirajuci na svog vlasnika. On je, stoga, zakljucio da postoje specificni tonovi koji djeluju na celije u tijelu i cine ih vitalnijim i aktivnijim, cak ih i regeneriraju. Izašao je sa znacajnim nalazom: ljudski glas ima snažno i jedinstveno dejstvo na tjelesne celije. Takav utjecaj nije ustanovljen kod bilo kojeg instrumenta. Ovaj istraživac je doslovno rekao: “Zvuk ljudskog govora ima poseban duhovni prsten što ga cini najmocnijim ljekovitim uredjajem10. Fabien je pronašao da neki zvukovi bez poteškoca razaraju kancerogene celije, te, istovremeno, aktiviraju zdrave celije. Zvuk djeluje na covjekove krvne celije koje prenose frekvencije tog zvuka na cijelo tijelo putem cirkulacije krvi”.

Neke frekvencije možemo vidjeti (svjetlosne valove), cuti (zvucne valove) ili osjetiti.

Postoje i druge frekvencije, na primjer, gama zrake, infracrvene frekvencije i radiovalovi, koje ne možemo vidjeti ili osjetiti.

Sve te frekvencije utjecu na nas na razne nacine.

Naprimjer, odredjena glazba može nam donijeti mir i olakšanje , dok ce druga izazvati ljutnju i agresiju.

S nekim frekvencijama susrecemo se svaki dan – to su buka u tvornici ili uredu, šum transporta u centru grada, zujanje hladnjaka i racunala u kuci.

Prošecite kroz tvornicu. Buka – ili razina frekvencija – u tvornici vjerojatno vam se ne cini privlacnom. Najme, može biti cak i opasna za vaše zdravlje – možda je potrebno, da zaštitite vaše uši.

Zbog prebivanja na mjestima, koja su puna buke, ili nižih vibracija, tokom vremena možete postati uznemireni. Takvi zvukovi ce povuci vašu svjesnost dolje – razmišljat ce te na vrlo ogranicen nacin. Mogu degradirajuce utjecati na vaš um, tako da ce te htjeti samo zapaliti cigaretu ili otici u bar nakon posla.

Drugacije receno, izloženost nižim vibracijama obicno uzrokuje degradiranje naše svjesnosti.

Znanost o vibracijama i frekvencijama i njihovom ucinku na covjeka postoji vec tisucama godina. Potvrde toga pronalazimo u drevnim Vedskim tekstovima.

Drevni vedski tekstovi na sanskritu objašnjavaju, da sve, što postoji u ovom univerzumu jest manifestacija odredjenih vibracija, uz pomoc kojih se duhovna energija transformira u materijalnu. Vede ne samo da objašnjavaju, kako razlicite frekvencije utjecu na nas, nego i sadrže upute o tome, kako ih treba koristiti.

U drevnoj Indiji mudraci su koristili mantre – posebne zvucne vibracije – da bih postigli zadivljujuce rezultate. Uz pomoc pravilno izgovorenih mantri mogli su utjecati na vrijeme, lijeciti, oživljavati mrtve, cak i stvarati nova živa bica i predmete.

Kšatrije (vladari i ratnici) koristili su mantre da bi stvorili razlicite vrste oružja. Na primjer, poznavali su oružje brahmashtru, koje je jednako suvremenoj nuklearnoj bombi. Strijele, kojima bi ratnici pridružili posebne mantre, izazivale bi mocne eksplozije poražavajuci cilj.

Drugi su koristili nauku o vibracijama da bih uzdigli svoju svjesnost na višu razinu, ili da bih ušli u duhovnu stvarnost.

I suvremeni znanstvenici znaju, da frekvencije utjecu na živa bica. Bili su napravljeni razliciti eksperimenti.

Na primjer, znanstvenici su proucavali djelovanje glazbe na biljke. Pod utjecajem klasicne glazbe biljke bi lijepo rasle i cvale, a pod utjecajem roka su venule i sušili se.

Nikola Tesla, hrvatski izumitelj, radio je eksperimente, koji su potvrdili da je zrak u svom uobicajenom stanju sposoban provoditi velike kolicine struje na velike udaljenosti bežicno. To je znacilo, da bi elektricna energija mogla biti dostupna ljudima u svim dijelovima svijeta.

Sposobnost elektriciteta da putuje kroz zrak pokazuje, da se frekvencije i drugi valovi energija mogu prenositi sa mjesta gdje se generiraju na druge tocke planeta bežicno.

Mnogi misle, da zakone, koje je otkrio Tesla, takodjer objašnjavaju fenomen telepatije i potvrdjuju ogromne mogucnosti ljudskog uma.

Možemo produžiti ovu temu i predložiti, da to znaci da je citav univerzum jedan ogroman vibracijski generator, koji ne samo da stvara, šalje i prima energiju na razlicitim tockama planeta, nego i održava ravnotežu energije.

Tesla je dokazao svoju teoriju o bežicnom prenošenju struje u veljaci 1900. godine. Stvarajuci vodljivi put izmedju ionosfere i zemlje, Tesla je slao signale vrlo niskih frekvencija. Nikola Tesla je otkrio, da površina zemlje može služiti kao ogromni strujni krug za vrlo niske frekvencije. Na takav nacin, elektricna energija bi se mogla prenositi po cijelom svijetu preko površine zemlje, koristeci ionosferu kao povratni put.

Ionosfera je sferni omotac, koji može provoditi elektricitet.

Ionosfera se sastoji od iona i slobodnih elektrona, koji okružuju Zemlju u gornjem dijelu atmosfere. Ona igra važnu ulogu u prenošenju radiovalova, služeci kao reflektor.

Eksperiment Tesle je potvrdio, da elektricitet i druge vrste frekvencija mogu biti prenesene do prijemnika ili korisnika na bilo koju tocku planeta bez pomoci žica.

Eksperimenti sa slanjem frekvencija nisu uvijek bili dobrotvorni. Na primjer, sigurnosna služba SAD-a izvijestila je, da je bivši SSSR pokušavao na veliko emitirati frekvencije, koje bi mogle promijeniti ponašanje ljudi diljem cijelog svijeta.

Kanadski Odjel Komunikacija je takodjer prijavio snažne frekvencije ekstremno niskog dijapazona – ELF, koje je emitirao SSSR. Neovisni istražitelji su potvrdili, da su se takve frekvencije emitirale sa razlicitih lokacija Sovjetskog Saveza.

Potvrdjeno je, da su ljudi i životinje vrlo senzitivne prema elektromagnetskim poljima sa ekstremno niskim frekvencijama (ELF). U 1970. godini u Origonu je pocela masovno ugibati stoka. Nakon istraživanja, znanstvenici su potvrdili da su smrt životinja uzrokovali niski radiovalovi, koje su emitirali Rusi.

Izgleda, da je covjek bio-kozmicki elektricni pretvornik, odašiljac i prijamnik, i da su frekvencije našeg mozga prilagodjene elektromagnetskom polju Zemlje. Istraživanja su pokazala, da promjene u elektromagnetskom polju mogu negativno utjecati na mozak životinja i covjeka.

Sve frekvencije iznad 11 herca stvaraju osjecaj uznemirenosti i nezadovoljstva. Postoji zabrinutost za ljude, koji žive blizu elektricnih vodova visokog napona. Mnogi misle, da takvi vodovi, kao i elektricne deke, mogu uzrokovati rak zbog izloženosti neprirodnom magnetskom polju.

Istražitelji se slažu, da su ljudi elektricna bica. Na primjer, naše srce može stati ili se pokrenuti zbog elektricnih impulsa. Pacemakere su primjer, kako elektricitet može pomoci radu srca. Ali elektromagnetsko zracenje može biti i najopasniji cimbenik za društvo. Postoje ozbiljni dokazi toga, da rak i druge bolesti mogu biti uzrokovane elektromagnetskim valovima.

Mnogi misle, da su frekvencije, koje su emitirali Rusi, izazivale depresiju kod ljudi. Kada su Rusi poceli sa emitiranjem frekvencija 1976. godine, puštali su frekvenciju od 11 Hz. Ta frekvencija bila je toliko mocna, da je narušavala rad radio komunikacija u cijelom svijetu i mnoge države su se pocele buniti.

Nakon toga, ratna avijacija SAD-a opazila je još pet frekvencija, koje su emitirali Rusi u svom divljem koktelu ekstremno niskih frekvencija (ELF). Nikad nisu emitirali frekvencije ispod 11 Hz – ništa, što bih moglo imati pozitivni utjecaj.

Izgleda, da su na umu imali više opakih stvari. ELF prodire kroz sve, ništa ga ne može zaustaviti ili smanjiti. Uz pomoc pravilno odabranih frekvencija i njihovog odredjenog trajanja, mogle bi se kontrolirati ili cak ubijati cijele države.

Jedanput kad bi se ove frekvencije usavršile, nuklearno oružje bi postalo nepotrebno. ELF-om bi se moglo ubijati odmah uz pomoc mocnih štetnih frekvencija. Cijeli narodi bi mogli biti uništeni uz pomoc radio frekvencija, koje bi se emitirale sa drugog kraja zemlje, bez štetnih posljedica za okoliš i ostale nacije.

Na našu srecu, izgleda, da ovo oružje još uvijek nije usavršeno, ili da se takva istraživanja provode u potpunoj tajnosti. Prikladno, Tesla je rekao, da mir može biti postignut samo kao prirodni rezultat opceg duhovnog napretka.

S druge strane, bilo je izumljeno nekoliko uredjaja, koji su koristili frekvencije u dobre svrhe. Bio je izumljen zapper dr. Clark, generator Rife-a, pulser doktora Beck i mnogi drugi uredjaji, koji su koristili “dobre” frekvencije za lijecenje ljudi.

Takvi uredjaji nevjerojatno su uspješni u lijecenju više od 600 bolesti. Ovaj smjer medicine se zove biorezonantna, vibraciona, frekvencijska ili elektromagnetna medicina.

Istraživanja su pokazala, da frekvencije ispod 7 Hz stvaraju osjecaj opuštenosti i dobrobiti, koje je poznato kao alfa-stanje. Kažu, da je najpovoljnija frekvencija na Zemlji 6.8 Hz. Zanimljivo je, da piramida Giza ima u sebi konstantnu frekvenciju od 6.8 Hz i znanstvenici ne mogu otkriti, otkuda ona dolazi.

Ovo govori o tome, da su drevne civilizacije znale o važnosti frekvencija. Koristili su ih da bih stvorili prikladnu atmosferu, koja bi umirila um, pomogla osobi preci na višu razinu svjesnosti i postici duhovnu stvarnost.

Kancerogene celije uništene iskljucivo pomocu frekvencija zvuka! Zato ucenje Kur’ana ima ogroman uticaj pri lijecenju najopasnijih vrsta raka i neizljecivih bolesti!

No, je li taj utjecaj ogranicen samo na celije? Postalo je evidentno da zvuk utjece na sve oko nas. To je ono što je Masaru Emoto, japanski znanstvenik, dokazao u svojim eksperimentima na vodi. On je utvrdio da je elektromagnetno polje molekula vode pod jakim utjecajem zvuka, te da postoje odredjeni tonovi koji utjecu na te molekule formirajuci pravilnije oblike istih. Ako se prisjetimo da je ljudsko tijelo 70% voda, onda zvuk koji covjek sluša utjece na ispravnost molekula vode u tjelesnim celijama, a nacin na koji ove molekule vibriraju, prema tome, djeluje na njegovo lijecenje11. Razliciti znanstvenici potvrdjuju da ljudski glas može izlijeciti mnoge bolesti, ukljucujuci i rak12. Saund-terapeuti13 su, takodjer, saglasni da postoje odredjeni zvukovi koji su efektivniji i pokazuju iscjeliteljsku moc posebno pri poboljšanju ucinkovitosti imunološkog sistema.

Oblik molekula vode se mijenja kada su izložene nekom zvuku. Tako, zvuk uveliko djeluje na vodu koju pijemo. Ako proucite Kur’an na vodu, njene karakteristike ce se promijeniti i ona ce prenijeti kur’anski efekat na svaku celiju u tijelu uzrokujuci tako njihovo ozdravljenje. Na slici vidimo zamrznutu molekulu vode! Elektromagnetno polje oko ove molekule kontinuirano se mijenja usljed zvucnog efekta.

Kako Kur’an lijeci?

Postavimo sad najvažnije pitanje: šta se dešava unutar tjelesnih celija i kako zvuk lijeci? Kako taj zvuk djeluje na oštecene celije i vraca ih u ravnotežu? Drugim rijecima, koji je mehanizam ozdravljenja? Lijecnici su stalno u potrazi za sredstvima koja uništavaju pojedine viruse. Razmislimo o mehanizmu tog virusa, šta ga to pokrece i cini sposobnim da prepozna svoj put do celije? Ko je podario virusu informacije pohranjene u njemu, koje mu omogucuju da napadne te celije i da se razmnoži unutar njih? Šta pokrece celije protiv ovog virusa, u namjeri da ga unište, dok iste stoje bespomocne pred drugim virusom?

Virusi i bakterije, takodjer, vibriraju i pod snažnim su utjecajem zvucnih vibracija, posebno kur’anskog zvuka. On ih zaustavlja, a istodobno povecava aktivnost zdravih celija i ponovo uspostavlja prekinute programe rada u njima tako da postanu spremne za borbu protiv virusa i bakterija.

Kur’ansko ucenje se sastoji od grupe frekvencija koje dospijevaju do uha, a zatim se krecu ka celijama mozga i djeluju na njih putem elektronskih polja tih frekvencija koja se generiraju u tim celijama. celije ce reagirati na ta polja te izmijeniti svoje vibracije. Ova promjena u vibraciji je to što osjecamo i uvidjamo nakon prodjenog iskustva i ponavljanja. To je prirodni sistem koji je Allah, dž.š., podario celijama mozga, sistem prirodne ravnoteže. To je ono što nam Allah Uzvišeni kazuje u casnom Kur’anu:

“Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude nacinio, – ne treba da se mijenja Allahova vjera, ali vecina ljudi to ne zna.” (Ar-Rum, 30).

Stvarna slika krvne celije koja je bila izložena zvuku i zapocete promjene elektromagnetnog polja oko nje. Zvuk Kur’ana mijenja informacije koje ova celija nosi i cini je sposobnijom za borbu protiv virusa i oštecenja nastalih od malignih oboljenja.

Koji se ajeti mogu upotrijebiti za lijecenje?

Poštovani citatelju, svaki ajet Kur’ana posjeduje nevjerovatnu iscjeliteljsku moc za odredjenu bolest. Potvrdjeno je da se Poslanik, neka je Allahov mir i blagoslov na njega, fokusirao na pojedina poglavlja i ajete, kao što su ucenje Fatihe sedam puta, ajetu-l-kursij (255. ajet sure Al-Baqara), zadnja dva ajeta sure Al-Baqara i tri posljednje sure Kur’ana. Medjutim, cijeli Kur’an je lijek, ti možeš, dragi brate, uciti ajete za koje se nadaš da ce izlijeciti tvoju bolest. Na primjer, ako osjecaš nemir i uzrujanost, usredsredi se na ucenje sure Al-Inširah (“Zar grudi tvoje nismo prostranim ucinili”); ako imaš nesnošljivu glavobolju, uci: “Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili.” (Al-Hašr, 21);. ako boluješ od akni, bradavica ili imaš problema sa kožom onda uci: “(…) a da onda naidje vatrena oluja preko nje i ona izgori. (…)” (Al-Baqara, 266). Ako si prestrašen, prihvati se ponavljanja sure Qurayš, posebno ajeta: “Koji ih gladne hrani i od straha brani.” (Qurayš, 4). Uspješan lijek protiv depresije jeste ponavljanje ovih ajeta iz casnog Kur’ana: “O, ljudi, vec vam je stigla poruka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima. Reci: ‘Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju, to je bolje od onoga što gomilaju.’” (Yunus, 57-58). Najveci od svih poslanika, s.a.v.s., izgovarao je na stotine dova svaki dan, mislite li da je to radio uzalud? Molio je Allaha da ga zaštiti od zla, ukljucujuci i razne bolesti. Svakodnevno možete uciti dovu za zaštitu od bolesti: “Utjecem se Allahovim savršenim rijecima, kojima se pokoravaju i pobožnjaci i griješnici, od svega što je On stvorio, nacinio na Zemlji i proizveo od nje, od svega što je došlo sa neba i što se ka njemu uzdiže, od dnevnih i nocnih prevara i zavodjenja, od nocnih i dnevnih posjetilaca, osim onih koji donose dobro, o, Najmilostiviji.” Zar se ne slažete sa mnom da je ova velicanstvena Poslanikova, s.a.v.s., dova najbolja zaštita od bilo koje bolesti? Stoga, draga braco i sestre, u Kur’anu i sunnetu možete naci lijek za svaku bolest, bilo psihicku ili fizicku. Poželjno je da ajete ucite naglas (time cinite da vaše tjelesne celije budu pod utjecajem kur’anskog zvuka), da se usredotocite na bolesni dio i zamislite da ga Svemilosni Allah lijeci. Ponavljajte ove ajete i svaki put pocnite sa Fatihom, a završite sa Al-Falaq i An-Nas. Takodjer, možete potražiti ajete koji su relevantni za vaše oboljenje. O, Allahu, ucini Kur’an našim lijekom za svaku bolest.

Reference:

 • (1) Kara Gavin, University of Michigan researchers publish new findings on the brain’s response to costly mistakes, University of Michigan, April 12, 2006.
 • (2) Brain Scans as Lie Detectors: Ready for Court Use?, Malcolm Ritter, www.livescience.com, 29 January 2006.
 • (3) Carl T. Hall, Chronicle Science Writer, Fib detector Study shows brain scan detects patterns of neural activity when someone lies, www.sfgate.com, November 26, 2001.
 •  1 Prijevod clanka objavljenog pod nazivom ”The healing Power of Koran: Between Science and Faith”. Preuzeto sa www.quran-m.com (op. prev.)
 •  2 ”Zvuk je ljudska percepcija nestalnih podražaja nastalih kao posljedica promjene razine tlaka koja se širi elasticnim medijem u kojeg je uronjen opažac (slušatelj). Te promjene tlaka nastaju zbog titranja molekula medija (zrak, voda…) koje su zbog vanjskog utjecaja (sile) izbacene iz ravnotežnog položaja. Zvuk se širi zbog elasticne veze medju molekulama medija.” Izvor:http://hr.wikipedia.org/wiki/Zvuk (op. prev.)
 •  3 Zvucne frekvencije se mjere u hercima, što je mjera koja podrazumijeva jedan titraj svake sekunde. Te zvucne frekvencije razlikuju se od jednog do drugog covjeka, u zavisnosti od toga šta doticni izgovara.
 •  4 Slušna kora mozga. (op. prev.)
 •  5 Joel Schwarz, How little gray cells process sound: they’re really a series of computers, University of Washington, Nov. 21, 1997.
 •  6 Tomatis Alfred, The Conscious Ear, Station Hill Press, New York, 1991.
 •  7 Jenny Hans, Cymatics, Basilius Presse AG, Basel, 1974.
 •  8 Odnosno, kada je covjek izložen vlastitom zvuku, slušanju samog sebe. (op. prev.)
 •  9 http://www.dubravkaimage.hr/pip-kamera.aspx (op. prev.)
 • 10  Maman Fabien, The Role of Music in the Twenty-First Century, Tama-Do Press, California, 1997.
 • 11  Emoto Masaru. The Message from Water,HADO Kyoikusha. Tokyo, 1999.
 • 12  Keys Laurel Elizabeth, Toning the Creative Power of the Voice, DeVorss and Co. California, 1973.
 • 13  Saund-terapeuti su strucnjaci koji koriste zvukoterapiju kao postupak kojim se ublažavaju ili otklanjaju poremecaji i uspostavlja, prethodno narušeno, normalno stanje zdravlja. (op. prev.)
 • 14  Simon Heather, The Healing Power of Sound, www.positivehealth.com.
 • 15  Ovdje nam se cini bitnim, radi boljeg razumijevanja prirodnog sistema, predstaviti još jednu mogucu varijantu za prijevod navedenog ajeta. Tretirani ajet Mustafa Mlivo je preveo na sljedeci nacin: ”Zato stani licem svojim vjeri pravoj, fitretu Allahovom, onom po kojem je  stvorio ljude. Nema promjene stvaranja Allahovog. To je vjera prava, ali vecina ljudi ne zna.” Termin fitret odnosi se na iskonsku ljudsku neiskvarenu prirodu, kako fizicku tako i duhovnu. (op. prev.)
Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam