Poligamija

1. Definicija Poligamije
Poligamija predstavlja bračnu zajednicu gdje jedan supružnik ima više od jedne supružnice. Postoje dvije vrste poligamije. Jedna je poligamija – gdje muškarac oženi više od jedne žene, i druga je poliandrija – gdje se žena uda za više od jednog muškarca. U Islamu je poligamija dozvoljena; dok je poliandrija u potpunosti zabranjena.
2. Kur´an je jedina religiozna knjiga na svijetu koja kaže,”oženi samo jednu”.
Kur´an je jedina religiozna knjiga, na ovoj zemlji, koja sadrži frazu ´oženi samo jednu´. Nema druge religiozne knjige koja naređuje/upućuje čovjeka da ima samo jednu ženu. U svim drugim religijskim skriptama, bilo to u Vedi, Ramayani, Mahabharati, Geeti, Tori ili Bibliji se ne može naći restrikcija u ženidbi više žena. Prema ovim knjigama jedan čovjek može oženit koliko želi žena. Tek je kasnije, uspostavljeno od strane Hindu svećenika i Kršćanske crkve da svedu broj žena na jednu. Mnoge Hindu religijske persone iz njihovih skripti su imali više od jedne žene. Kralj Dašrat, otac Rama, imao je više od jedne žene. Krišna je imao nekoliko žena.
U ranijim vremenima, kršćanima je bilo dozvoljeno da imaju koliko god žele žena, zbog toga što Biblija nije stavljala zabrane u pogledu broja žena. Tek prije nekoliko stoljeća Crkva je svela broj žena na jednu.
Poligamija je dozvoljena i u Judaizmu. Prema Talmudskom pravilniku, Abraham je imao tri žene, Solomon je imao stotine žena. Praktikovanje poligamije je nastavljeno sve do Rabina Geršom ben Yehudah-a (960 ““ 1030.) koji je proglasio ukaz protiv poligamije. Jevrejski Sefardski odred koji je živeći u Muslimanskim zemljama nastavio je da praktikuje do kasnih 1950, do odluke Glavnog saveza rabina u Israelu da se proširi zabrana u ženjenju više od jedne žene.
Zanimljiva činjenica: Do 1975 Indijski Hindusi su veći poligamisti od Muslimana. Izvještaj ´Komiteta o statusu žena u Islamu´, izdat 1975 napomenuo je na stranicama 66 i 67 da je postotak poligamijskih brakova između 1951 i 1961 bio 5.06% među Hindusima i samo 4.31% među muslimanima. Prema Indijskom zakonu jedino je Muslimanima dozvoljeno da imaju više od jedne žene. Bilo je nelegalno za bilo kojeg nemuslimana u Indiji da ima više od jedne žene. Iako je bilo ilegalno, Hindusi su imali višestruke više žene u odnosu na Muslimane. Ranije, nije bilo nikakvih zabrana čak ni Hindusima da imaju koliko žele žena. Tek je u 1954, kad je usvojena Hindu bračna odluka, zabranjeno i postalo ilegalno Hindusima da imaju više od jedne žene. Trenutno je indijski zakon taj koji brani Hindusima da imaju više od jedne žene a ne Hindu religiozne skripte i knjige.)
Da sad analiziramo zašto Islam dozvoljava čovjeku da ima više od jedne žene.
3.Kur´an dozvoljava poligamiju ali u granicama
Kao što sam ranije spomenuo, Kur´an je jedina vjerska knjiga na licu zemlje koja kaže ´oženite samo jednu´. Kontekst ove fraze je uzet iz sljedećeg ajeta sure An-Nisa, Veličanstvenog Kur´ana: ´Onda se oženite sa onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom. (Al-Kur´an 4:3)´
Prije nego je Kur´an objavljen, nije bilo nikakve granice u poligamiji i mnogi muškarci su imali mnogo žena, neki čak i po stotinu. Islam je postavio granicu do 4 žene. Islam nudi muškarcu dozvolu da oženi dvije, tri ili četiri žene, al samo pod uslovima da se spram svih njih odnosi pravedno. Ali u istom poglavlju, Sure An-Nisa aje 129, Kur´an kaže: ´Vi nemožete potpuno jednako postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli.. (Al Kur´an 4:129)´
Upravo radi toga poligamija nije pravilo (misli se na zakon) nego iznimka iz pravila. Mnogi ljudi su u zabludi da je muslimanu obaveza da ima više od jedne žene.
Islam ima 5 kategorija stvari koje treba uradit i koje netreba:
(i) Farz – obaveza ili dužnost.
(ii) Mustehab – preporučeno ili podstiče se na to dijelo/pohvalno.
(iii) Mubah – dopušteno ili dozvoljeno.
(iv) Mekruh – nije preporučeno ili ne podstiče se se na to dijelo.
(v) Haram ““ zabranjeno.
Poligamija spada u srednju kategoriju dopuštenih stvari. Ne može se reći da musliman koji ima dvije, tri, četiri žene je bolji musliman u poređenju sa muslimanom koji ima samo jednu ženu!
4. Prosječni životni vijek žene je veći u odnosu na muškarca
Prirodno se muškarci i žene rađaju u otprilike istom broju. Žensko dijete ima mnogo više imuniteta u odnosu na muško. Žensko dijete se može boriti sa mikrobima i bolestima mnogo bolje od muškog dijeteta. Iz ovog razloga, tokom pedijatrijskog perioda mnogo je više smrtnih slučajeva među muškom djecom nego li među ženskom. Tokom ratova ginu u prosjeku više muškarcu u odnosu na žene. Mnogo više muškaraca umire u nesrećama i bolestima u odnosu na žene. Prosječan životni vijek žene je duži od vijeka muškarca, i u svakom vremenskom periodu ljudi mogu naći više udovica nego udovaca.
5. Indija je zemlja koja ima više muške populacije nego ženske ali zbog abortusa i ubistava ženske djece.
Indija je jedna od rijetkih zemalja, zajedno sa ostalim komšijskim zemljama, u kojima populacija žena je manja u odnosu na mušku populaciju. Razlog leži u visokom procentu ubistava djece u Indiji, i u činjenici da više od jednog miliona ženskih fetusa se abortira
svake godine u ovoj zemlji, nakon što se identifikuju kao žene. Ako bi se ova zla praksa zaustavila, onda bi i Indija imala više žena u poređenju sa muškarcima.
6. Svjetska populacija broji više žena nego muškaraca.
U SAD-u, žene brojčano prelaze muškarce za 7.8 miliona. Samo u New York-u ima jedan milion žena više u poređenju sa muškarcima, a od muške populacije New York-a 1/3 su homoseksualci (sodomi). Ovo znači da ovi ljudi nemaju želju da se ožene sa ženom. Velika Britanija ima 4 miliona žena više u poređenju sa muškarcima. Njemačka ima 5 miliona žena više u poređenju sa muškarcima. Rusija ima 9 miliona žena u poređenju sa muškarcima. Samo Allah zna koliko još miliona žena ima na svijetu više u poređenju sa muškarcima.
7.Zabranjivanje svakom čovjeku da ima više od jedne žene nije ni praktično ni logično.
Pa i kad bi se svaki čovjek oženio za jednu ženu, postojalo bi više od 30 miliona žena u SAD-u koje ne bi mogle imati muža (ako se uzme u obzir da Amerika ima 25 miliona homoseksualaca). Bilo bi više od 4 miliona žena u Britaniji, 5 miliona žena u Njemačkoj i 9 miliona žena u Rusiji samo koje ne bi mogle naći muža. Predpostavimo da moja sestra je jedna od neudatih žena koje žive u SAD-u, ili predpostavimo da je vaša sestra jedna od neudatih žena u SAD-u. Jedine dvije opcije preostale za nju su da se uda za muškarca koji već ima ženu, ili da postane ´javno vlasništvo´. Nema druge opcije. Svi koji su umjereni, skromni će izabrati prvu opciju. Mnoge žene ne bi željele da dijele svog muža sa drugim ženama. Ali u Islamu, kada situacija to iziskuje tj. ako je neophodno žena Muslimanka je dužna da podnese manje privatne gubitke u prevenciji velikog gubitka, prepuštanja druge sestre Muslimanke da postane ´javno vlasništvo´.
8. Bolje se udat za oženjenog nego postati ´javno vlasništvo´
U zapadnoj kulturi, je uobičajeno za muškarca da ima ljubavnicu i/ili dodatne vanbračne odnose, u svakom slučaju, žena vodi sramotan, nezaštičen način života. Isto društvo, ipak nedopušta da čovjek ima više od jedne žene, u odnosu u kojem će žena sačuvati svoju čast, dostojanstvenu poziciju u društvu i odnosu u kojem če žena biti zaštićena.
Prema tome, jedine dvije opcije za ženu koja ne može da nađe muža je da se uda za oženjenog čovjeka ili da postane ´javno vlasništvo´. Islam preferira da žena ima dostojanstvenu poziciju tako što joj dopušta prvu opciju i nedozvoljava drugu. Postoje mnogi drugi razlozi, zašto Islam je dozvolio poligeniju u granicama, ali glavni je da bi se zaštitila skromnost žene.
2. POLIANDRIJA/VIŠEMUŽSTVO.
Pitanje:  Ako je čovjeku dozvoljeno da ima više od jedne žene, zašto onda Islam zabranjuje ženi da ima više od jednog muškarca?
Odgovor: Mnogo ljudi, uključujući i neke muslimane, pitaju za logiku dozvoljavana muslimanu da ima više žena, a u isto vrijeme zabranjivanje tog ´prava´ ženama.
Želio bi da se izrazim kao prvo nedvosmisleno, da je temelj Islamskog društva pravda i jednakost. Allah je stvorio muškarca i ženu ravnopravno, ali sa različitim sposobnostima i različitim odgovornostima. Muškarci i žene su različiti i psihološki i fizički. Njihove uloge i odgovornosti su različite samim time. Muškarci i žene su ravnopravni u Islamu, al’ nisu identični. Sura An-Nisa poglavlje 4, aje 22 do 24, daje listu žena sa kojima se musliman muškarac ne smije oženiti. Dalje u istoj Suri An-Nisa poglavlje 4 aje 24 piše: ´(zabranjene su) i udate žene´!