Cudotvornost Zem-Zem vode

Godine 1971. jedan od nau?nika rekao je kako zemzem-voda nije ?ista za pi?e zbog tvrdnje da su Kaba i izvor Zemzem smješteni ispod razine mora i ispod razine ostalih stambenih jedinica, tako da se otpadne vode iz zgrada slijevaju u dolinu Kabe te zagaðuju izvor Zemzema na taj na?in….
Tim povodom u javnosti je izdato objašnjenje nakon ?ega je za ovaj problem saznao kralj Fejsal, Allah mu se smilovao. On je naredio da se uzorci vode pošalju na ispitivanje ispravnosti vode za pi?e u najpoznatije laboratorije u Evropi. Inžinjer hemije Muinuddin Ahmed, koji je bio zaposlen u ministarstvu poljoprivrede i voda KSA u tom vremenu, bio je odabran da prou?ava i sakupi ove laboratorijske nalaze.

Tom prilikom prvi put je svojim o?ima vidio izvor Zemzema i nije mogao povjerovati da je vrelo odakle izvire Zemzem veoma malehno. Dužina njegovog otvora bila je otprilike 18 stopa, a širina 14 stopa. Ali i pored toga milioni galona vode podmiruju svake godine hadžije još od vremena Ibrahima, a.s.
Muinuddin je otpo?eo mjerenje vrela, a nakon toga zatražio je da provjeri dubinu izvora. Oprao se i spustio, ali voda je dopirala do njegovog ramena. Pomjerao se od ?oška do ?oška vrela kako bi uvidio da li postoji ulaz bilo kakvih stranih voda, ali nije uspio na?i bilo kakav drugi otvor.

Muinuddinu je ubrzo palo na pamet da upotrijebi veliku pumpu kako bi izbacio vodu, i koja se koristila za ispumpavanje vode u velika spremišta. Na taj na?in opao bi nivo vode, a on bi mogao provjeriti izvor u tan?ine. Meðutim, nije mu pošlo za rukom da primijeti bilo šta strano u izvoru. Od pomo?nika je zatražio se ponovo spusti u vodu nakon ?ega je osjetio da se pod njegovim stopama pomjera pijesak na sve strane.

Voda koju su ispumpavali nadomještena je ovom nadolaze?om u istoj mjeri.
Muinuddinu je ponovo palo na pamet da bi mogao do?i do uzoraka vode kada je voda na ovom nivou. Iskoristio je ovu priliku i prikupio uzorke koje je poslao u evropske laboratorije. Prije nego je napustio Mekku zatražio je informacije od vlasti o okolnim izvorima u gradu Mekki i oko Mekke.
Obavijestili su ga kako su svi izvori presušili. Nakon toga stigle su analize iz evropskih laboratorija, koje su potvrdile sli?nost izmeðu njihovih prou?avanja i analiza koje je ve? uradilo ministarstvo. Jedina razlika zemzem-vode i ostalih voda bila je u tome što je procenat soli kalcija i magnezija bio ve?i. Možda je to jedini razlog što ova voda osvježava umorne hadžije. Ali ono što je najbitnije jeste da zemzem-voda sadrži sastojke koji istovremeno uništavaju bilo koju vrstu bakterija.
Dakle, laboratorijska prou?avanja iz Evrope potvrdila su da je zemzem-voda ?ista za pi?e.
Ono što želim ovdje spomenuti jeste da izvor Zemzema nije nikada presušio iako postoji nekoliko hiljada godina. Takoðer koli?ina vode koja izvire bila je za sve ove vijekove dovoljna da se podmire potrebe svih hadžija.

Te da je ?isto?a zemzem-vode potvrðena time što je koriste i sa sobom nose hadžije iz svih krajeva svijeta i tokom stotina godina. Ova voda je u potpunosti ?ista i prirodna. Nije potrebno dodavati hlor jer se u zemzem-vodi ne pojavljuju mahovina i gljivice, kao što je to slu?aj sa ostalim vodama. Neka je hvaljen i slavljen Allah, Gospodar svjetova !

Japanski nau?nik potvrdio je da se zemzem-voda odlikuje posebnim svojstvima i karakteristikama kojih nema kod drugih obi?nih voda. Ovu tvrdnju dokazao je svojim istraživanjima koja je sproveo na zemzem-vodi tzv. nano-tehnologijom, što nije moglo promijeniti niti jednu specifi?nost, osobinu ili svojstvo zemzem-vode, te je dodao da se miješanjem jedne kapi zemzem-vode sa 1000 kapi obi?ne vode dobija mješavina koja poprima sve osobine i karakteristike zemzem-vode.
Japanski istraživa? i nau?nik dr. Mesaru Imuti, direktor i predsjednik Instituta za nau?na istraživanja ‘’Hadu’’ u Tokiju, koji je posjetio Saudijsku Arabiju i održao predavanje na fakultetu ‘’Darul-hikme’’ za djevojke u Džidi, na skupu gdje je bilo prisutno više od 500 nau?nika i istraživa?a, takoðer je potvrdio kako je izveo nekoliko eksperimenata na zemzem-vodi (koju je dobio od nekog Arapa), te je rekao:
”Zemzem je doista jedinstvena i posebna voda, razlikuje se od ostalih voda po svom sastavu i kristalnim sastojcima (kristalima) koje sadrži, i svi pokusi koji su izvedeni na zemzem-vodi nisu izmijenili njene osobine i svojstva, što ukazuje da zemzem-voda nije obi?na voda kao ostale”.
Ovaj istaknuti japanski nau?nik, osniva? teorije ”kristalizacije atoma vode”, teorije koja je donijela i otvorila nova vrata istraživanjima u naukama o vodi, potvrdio je da izgovaranje ‘bismille’ ima ?udan utjecaj na zemzem-vodu i daje joj posebno savršeno lijepe kristalne oblike.
Takoðer, dr. Mesaru Imuti istakao je da je prilikom izvoðenja eksperimenta na zemzem-vodi puštao kasetu s u?enjem Kur’ana u blizini zemzem-vode što je utjecalo na zemzem-vodu te je dolazilo do stvaranja posebnih kristalnih oblika u zemzem-vodi, koji su bili izuzetno ?isti i blistavi, i dodao je da mu je to bila jedna od naj?udnijih stvari koje su se pojavile prilikom ovog eksperimenta.
Takoðer je rekao da zemzem-voda ima mogu?nost ‘’pam?enja’’, odnosno pohranjivanja podataka u sebi, tako recimo ako bi se u?ila neka sura kod zemzem-vode, kasnije bi se tehnologijom moglo otkriti o kojoj se suri radi, stoga što se stvaraju posebni talasi u zemzem-vodi prilikom u?enja Kur’ana, dakako nevidljivi golim okom.

Tags:

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam