Čistoća je pola imana

Islam je pored mnogih drugih značenja koja ima i vjera onih koji se temeljito čiste. Onaj koji sve zna naređuje čistoću i čuvanje zdravlja. Zato je osnovni preduslov za obavljanje namaza, upravo čistoća tijela, odijela i mjesta za klanjanje.

Naš Poslanik neka je na njega mir i spas je rekao: „Čistoća je pola imana (vjere).“

Musliman se puno trudi u svim pitanjima svoga života, on vodi računa o čistoći ulica, ne baca otpad i smeće bilo gdje, niti uznemirava ljude na bilo koji način, naprotiv, on uklanja neprijatnosti ako naiđe na njih povodeći se riječima Poslanika, sallahu alejhi ve sellem: “I otklanjanje neprijatnosti sa puta je sadaka.”

Otklanjanje neprijatnosti sa puta je isto tako dio imana, kao što kaže Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg prenosi Muslim u svom Sahihu: “Iman ima sedamdeset i nekoliko dijelova, ili šezdeset i nekoliko dijelova, najvredniji dio su riječi: la ilahe illellah, a najniži dio je otklanjanje neprijatnosti sa puta. I stid je dio imana.”

Veoma je čudno da čak i među nama ima onih koji dok su ovdje u Njemačkoj paze da ni papirić ne bace na ulicu a kada dođemo u svoju domovinu uopšte na to ne pazimo. Naprotiv, musliman mora izgraditi svijest da je bacanje otpadaka i smeća na bilo kojem dijelu Zemlje znak nemarnosti, nečistoće i stvaranje nereda, a musliman ne smije biti takav.

Ovdje bih htio da spomenem veoma bitnu stvar kod održavanja čistoće a vežu se za adabe prilikom obavljanja velike i male nužde kojima se ne posvećuje dovoljno pažnje.

Prije samog obavljanja nužde bilo velike ili male treba se skloniti od očiju ljudi, jer se prenosi da je Vjerovjesnik, sallahu alejhi ve sellem: “Kada bi htio obaviti veliku nuždu, otišao daleko da ga niko ne vidi.”

Ukoliko ne postoji nužnik, treba izabrati odgovarajuće mjesto i ne obavaljati ni veliku ni malu nuždu u hladu, gdje obično ljudi sjede i na mjestu kuda se prolazi, jer je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čuvajte se dva prokletstva”, rekoše ashabi: “Šta su dva prokletstva, Allahov Poslaniče?” Kaže: “Koji obavlja nuždu na mjestu kuda ljudi prolaze i u hladu gdje sjede.” U značenju obavljanja nužde na putu i u hladu su obale rijeka i voćke koje rađaju, a o tome jasno govore hadisi od kojih je onaj u kojem Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, kaže: “Pazite da za obavljanje velike nužde za nužnik ne uzimate tri mjesta: prilaze vodi, put kojim ljudi prolaze i hlad.”

Musliman ne treba da nosi sa sobom u nužnik ništa na čemu je napisano ime Uzvišenog Allaha, kao što je Mushaf i tome slično. Iz ovog se izuzimaju uređaji kao što su mobiteli itsl. na kojima je instaliran Kur’an, jer je njegov sadržaj sakriven i nevidljiv dok je mobitel ugašen.

Pri ulasku u wc, mustehab je, zakoračiti lijevom nogom i proučiti:

(بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)
BISMILLAHI, ALLAHUMME INNI EUZU BIKE MINE-L-HUBSI VE-L-HABAISI!
(U ime Allaha, Allahu moj utječem ti se od muških i ženskih džinna).

Pri obavljanju velike ili male nužde treba izbjegavati okretanje prednjom ili zadnjom stranom prema Kibli, jer je Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Prilikom obavljanju nužde, ne okrećite se prednjom ili zadnjom stranom prema Kibli, okrenite se prema istoku ili zapadu.” Ovo je propis za obavljanje nužde na otvorenom prostoru, dok u zatvorenim prostorijama treba nastojati da se ne okreće prednjom i zadnjom stranom prema Kibli, a ako uradi nije grijeh.

Čak i kada se obavlja mala nužda sunnet je da se čučne ili sjedne, jer na taj način mokraća lakše izlazi i ne ostaje u mokraćnom kanalu.

Veoma je bitno čuvati se od mokraće, jer ona spada u teške nečistoće koje moraju biti uklonjene da bi se moglo klanjati.

Pokuđeno je da se za vrijeme obavljanja nužde priča, jer je došlo u vjerodostojnom hadisu, kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu u rivajetu od Ibn Omera radijallahu anhuma, da je neki čovjek prolazio i poselamio Allahovog Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, kada je on obavljao malu nuždu, pa mu nije uzvratio selam.

Nakon obavljanja velike ili male nužde potrebno je se oprati. Naime primjetno je da veliki broj ljudi ne peru svoj polni organ nakon obavljanja male mužde, a čak se može primjetiti da ima i onih koji čak ni ruke ne operu nakon obavljanja nužde.

Prilikom potiranja ili pranja (poslije obavljene nužde) ne treba se desnom rukom potirati ili prati, niti da se njome dodiruje polni organ, jer je Allahov Posalnik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada neko od vas mokri, neka ne dodiruje svoj polni organ desnom rukom, i neka ne diše (puše) u posudu.”

U slučaju da čovjek nema vode može se nečim potrati ali ne treba se potirati kostima i balegom, jer se prenosi od Selmana, radijallahu anhu, da je rekao: “Zabranio nam je Allahov Poslanik sallahu alejhi ve sellem da se za vrijeme obavljanja velike ili male nužde okrećemo prema Kibli, da se potiremo desnom rukom, da se potiremo sa manje od tri kamenčića i da se potiremo balegom (od mazgi, magaraca i sl.) i kostima.”

Bolje je oprati se vodom (nakon obavljene nužde), ukoliko je moguće, jer se od Aiše, radijallahu anha, prenosi da je rekla: “Recite svojim muževima neka se (poslije obavljene nužde) operu vodom, jer ja se stidim (tj. stidi se da im ovo kaže), uistinu, to je radio Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem.”

Nakon obavljene nužde iz nužnika treba izaći desnom nogom i proučiti: (غفرانك) GUFRANEKE!

Ima mnogo hadisa u kojima Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorava na kaznu koja je predviđena za one koji se ne budu čuvali mokraće.

Ebu Hurejre, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Posalnik ,sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Većina patnje u kaburu biće zbog nečuvanja od mokraće.” (Ahmed, Ibn Madže i Hakim)

Ebu Umame, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Čuvajte se mokraće jer je to prvo zašto će čovjek biti pitan u kaburu.” (Taberani)

Šekij ibn Mati’ Asbehi, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Posalnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Četvorica će dodatno uznemiravati stanovnike Džehennama, trčeći između Hamima i Džehima i govoreći: teško nama, propali smo. Džehennemlije će se međusobno raspitivati: – Ko su ova četvorica, dodatno su nas uznemirili a i tako nam je teško. To su: čovjek koji je u užarenom kovčegu, čovjek koji za sobom vuče svoja crijeva, čovjek iz čijih usta curi krv i gnjoj i čovjek koji sam jede svoje meso. Upitaće za onoga koji je u užarenom kovčegu, pa će im se reći da je to čovjek koji je umro a ostao je dužan ljudiam, pa te dugove nema ko da vrati i izmiri. Zatim će se reći za onoga koji vuče svoja crijeva da nije vodio računa gdje mu pada mokraća i nije to prao. Za onoga iz čijih usta curi krv i gnjoj će se reći da je koristio svaku ružnu i bezobraznu riječ i nju je sa zadovoljstvo koristio. I za onoga koji jede sam svoje meso će se reći da je ogovarao ljude.” (Ibn Ebi Dunja, Taberani i Ebu Nuajm, Pogledaj El-Kebair str. 141 i Ez-Zevadžir 1/208).

Da li se brisati ili vodom prati?

Mnogo je rasprava o tome da li musliman treba ostaviti svoju viševjekovnu tradiciju pranja vodom poslije male i velike nužde, ili prihvatiti moderno brisanje wc papirom. Mada je današnji toalet kod većine muslimana opremeljen i u trendu, što bi se reklo po ‘evropski’, bez mjesta za posudu s vodom, musliman koji drži do sebe mora dobro razmisliti kako se očistiti poslije obavljanja obiju nuždi, male i velike potrebe.

Mada se potiranje papirom naročito poslije velike nužde može tolerisati ako je čovjek obavlja van stana i kuće, ipak treba dobro o tome razmisliti svaki namaščija. Složićete se da brisanje papirom, pa makar i najmekšim i najskupljim, čak i sa onim od četiri sloja ne čisti temeljito kao što pere voda. Moderni i napredni Evropljani po ugledu na muslimane već su masovno počeli opremati WC-e keramičnim posudama opremljenih česmom (Bide). Papir je papir a voda je voda, naročito ako se čovjek redovno abdesti i klanja namaz. Normalno je da poslije pranja nakon male i velike nužde, ruke temeljito operu vrućom vodom uz upotrebu tekućeg ili klasičnog sapuna.

Rekao je Poslanik s.a.v.s.:
Prilikom potiranja ili pranja (poslije obavljene nužde) ne treba se desnom rukom potirati ili prati, niti da se njome dodiruje polni organ, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada neko od vas mokri, neka ne dodiruje svoj polni organ desnom rukom, i neka ne diše (puše) u posudu.” (Buharija, Knjiga o abdestu.)

Ako se nalazimo u prirodi i nemamo ništa drugo dovoljna su tri kamenčića prilikom potiranja, ako nečistoća nije prekomjerna, i ne treba se potirati kostima i balegom, jer se prenosi od Selmana, radijallahu anhu, da je rekao:
” Zabranio nam je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da se za vrijeme obavljanja velike ili male nužde okrećemo prema Kibli, da se potiremo desnom rukom, da se potiremo sa manje od tri kamenčića i da se potiremo balegom (od mazgi, magaraca i sl.) i kostima.” (Muslim, Knjiga o čistoći.)

Bolje je oprati se vodom (nakon obavljene male i velike nužde), ukoliko je moguće, jer se od Aiše, radijallahu anha, prenosi da je rekla: ” Recite svojim muževima neka se (poslije obavljene nužde) operu vodom, jer ja se stidim (tj. stidi se da im ovo kaže), uistinu, to je radio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.” (Tirmizi, Knjiga o čistoći.)

Ako se i pored svih predostrožnosti koje čini vjernik boji za za ispravnost dolazećeg namaza, bolje je zamijeniti svoj donji veš, pošto svaki musliman ima više rezervnog veša.

Prilikom čišćenja tijela, odjeće ili mjesta na kojem se nalazi neka nečistoća, dovoljno je otkloniti samu fizičku tvar i njenu suštinu (dijelovi i tragovi koji su uklonjivi), koristeći bilo koje sredstvo predviđeno Šerijatom za uklanjanje nečisti, bila to voda ili nešto drugo, jer je Šerijat naredio samo uklanjanje nečisti ne uvjetujući brojnost ili način čišćenja, osim pri odstranjivanju nečisti psa (slina, mokraća, izmet) gdje se nalaže pranje sedam puta vodom s tim da jedno pranje bude i prašinom. Međutim, druge nečistoće, dovoljno je da se ukloni fizička supstanca nečisti i njena suština, makar se zadržali tragovi boje i mirisa, jer to ne osporava ostvarenje čistoće kako je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, kazao jednoj ashabijki koja je pitala o čišćenju tragova mjesečnice sa odjeće: “Dovoljno je da opereš krv, a trag koji ostane nema posljedice.” (Ebu Davud, 365).

Moderni izumi

Pod sloganom “Osetite zdravlje i vitalnost već danas” proizvođač iz hrvatskog gradića Virovitice ponudio je revolucionaran “izum” – čučavac za WC šolju!

I ne samo to.. ovaj drveni predmet koji će, sigurni smo, pomoći mnogim Srpkinjama da ne lome vratove dok stoje na klozetskoj dasci u nekom kafiću (jer ih mama učila da nije higijenski da je dodiruju)…. Osim toga, smanjuje rizik od pojave hemoroida, raka debelog creva, sindroma lenjih creva, polipa, zatvora i mnogo toga još…

 

Prema rezultatima znanstvenih istraživanja, koja govore u prilog čučećem položaju kao idealnom i najzdravijem načinu pražnjenja crijeva, inovatori su osmislili višestruko koristan proizvod – stolicu Čučavac.

 

Više od toga, korištenje modernih WC-a povezuju i s neredovitim menstruacijama i mnogim ženskim bolestima!

U potrazi za komfornim životom zaboravili smo da je pravilan položaj pražnjenja crijeva čučanje pod oštrim kutom, kada su koljena iznad bedara.

Čučanje opušta mišić zvani Puborectalis i omogućuje nesmetano izbacivanje otpada iz crijeva, uz minimalni pritisak na vene u druge unutarnje organe.

Bedra blago pritišću trbuh, što dodatno olakšava eliminaciju sadržaja iz crijeva.

Čučanje doprinosi potpunom pražnjenju crijeva i omogućuje da ništa od otpada ne ostane unutra.

To smanjuje rizik od zatvora, upala crijeva i nastanka karcinoma debelog crijeva, te pridonosi vitalnosti i zdravlju kompletnog organizma.

Nakon dugogodišnjih istraživanja znanstvenici su potvrdili da korištenje stolice Čučavac pozitivno djeluje na prevenciju, ublažavanje i suzbijanje mnogobrojnih crijevnih bolesti:

 • raka debelog crijeva
 • hemoroida
 • zatvora
 • nadutosti
 • upale slijepog crijeva
 • polipa
 • ulceroznog kolitisa
 • sindroma iritabilnog crijeva
 • neredovitih menstruacija i mnogih drugih ženskih bolesti

 

cucanje2

 

Pospješuje temeljito pražnjenje crijeva

Tijekom pražnjenja crijeva u sjedećem položaju sadržaj iz crijeva se nikada ne može temeljito isprazniti. Zaostali sadržaj jedan je od vodećih uzroka raka debelog crijeva.

Pridonosi laganom i brzom pražnjenju crijeva

Postavljenje nogu na stolicu dovodi tijelo u položaj u kojem je debelo crijevo poravnato i opušteno, što pogoduje prirodnom, brzom i zdravom pražnjenju.

Eliminira napinjanje

Napinjanje je jedan od glavnih uzročnika hemoroida. U klasičnom sjedećem položaju napinjanje prilikom pražnjenja crijeva je posebno izraženo. Korištenje čučko stolice olakšava pražnjenje crijeva i smanjuje napinjanje i pritisak na vene.

Rješava problem učestalih posjeta WC-u

Mnogi ljudi ne idu na WC samo jedanput dnevno. Mnogima je potrebno i više posjeta kupaonici, a svemu tome je razlog sjedeći položaj, koji sprječava potpuno pražnjenje crijeva.
Ova stolica će vam omogućiti da temeljito i brzo ispraznite crijeva, što će eliminirati potrebu za višekratnim posjetima WC-u.

 

Čučavac stolica također:

 • štiti od oštećenja živce koji kontroliraju prostatu, mjehur  i maternicu
 • smanjuje pritisak na mišiće zdjelice
 • ublažava simptome Kronove bolesti
 • sprječava pritisak na maternicu za vrijeme vršenja nužde tijekom trudnoće

 

Izvori:

 • Ebu Davud, Kjniga o čistoći, Poglavlje o osamljivanju pri obavljanju nužde, broj 2.
 • Muslim, Knjiga o čistoći, poglavlje: Zabrana obavljanja nužde na putevima i u hladovima, broj 269.
 • Ebu Davud, Knjiga o čistoći, poglavlje: Mjesta na kojima je Poslanik sallahu alejhi ve sellem zabranio da se vrši mala nužda, broj 26, i Ibn Madže, Knjiga o čistoći, poglavlje: Zabrana vršenja nužde na putu kojim ljudi prolaze, broj 328, i kaže Ibn Hadžer u knjizi Bulugul meram da je hadis slab zbog nespojenosti seneda, s tim da ga je šejh Albani u knjizi El-Irva’ (1/100) ocijenio kao hasen zbog mnogo rivajeta u kojim je prenešen.
 • Buharija, Knjiga o abdestu, poglavlje: Šta se kaže pri ulasku u nužnik, broj 142, i Muslim, Knjiga o hajzu, poglavlje: Šta se kaže pri ulasku u nužnik, broj 375.
 • Buharija, Knjiga o namazu, poglavlje. Namaz u šamijskom ogrtaču, broj 363.
 • Buharija, Knjiga o abdestu, poglavlje: Ne okreće se prema Kibli prilikom obavljanja nužde, broj 144.
 • Muslim, Knjiga o hajzu, Poglavlje o tejemmumu, broj 370.
 • Buharija, Knjiga o abdestu, poglavlje: Pri mokrenju ne dodirivati polni organ desnom rukom, broj 154.
 • Muslim, Knjiga o čistoći, Poglavlje o potiranju poslije nužde, broj 262.
 • Tirmizi, Knjiga o čistoći, poglavlje: Ono što je prenešeno o pranju vodom poslije nužde, broj 19, i Nesai, Knjiga o čistoći, poglavlje: Pranje vodom poslije nužde, broj 46, i kaže Tirmizi:”Hadis je hasen sahih”, tako je spomenuo šejh Albani u knjizi El-Irva’ (1/83), i rekao je:”Hadis je sahih”.  
 • Bilježi ga Buharija u knjizi El-Edebu-l-mufred, broj 693, i Ebu Davud, Knjiga o čistoći, poglavlje: Šta se kaže pri izlasku iz nužnika, broj 30, i Tirmizi, Knjiga o čistoći, poglavlje: Šta se kaže pri izlasku iz nužnika, broj 7, i Ibn Madže, Knjiga o čistoći, poglavlje: Šta se kaže pri izlasku iz nužnika, broj 300, a hadis je šejh Albani ocijenio kao vjerodostojan u knjizi El-Irva’.

 

 

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam