‘PRAVO’

Zahvaljujuci sveobuhvatnom karakteru Kur’ana, pravna nauka se brzo razvila kod muslimana. Pisani ustav potice od muslimana. Prvi takav ustav je sastavio sam Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je osnovao prvu islamsku državu u Medini, koji je i do danas sacuvan.

 • Spisak tekstova unutar ove kategorije
    (Bez podkategorija)
 • Podkategorije
  • No categories
 • Uticaj islama na drustvo

  Sunday, August 22nd, 2010
  S ovakvom mudroš?u i oštroumnoš?u Resulullah, a.s., u?vrstio je temelje novog društva. Me?utim, ne smijemo zaboraviti da je ovaj uspjeh bio rezultat Resulullahovih, a.s., misli kojima su se služili i njegovi ashabi, piju?i svi zajedno s istog izvora. Resulullah, a.s., podu?avao ih je, odgajao, duševno napajao i bio im lijep primjer u ponašanju.
  Odgojio ih je na temeljima ljubavi, bratstva, ?asti, vjere i bogobojaznosti. (more…)

  Predislamske prilike

  Sunday, August 22nd, 2010
  DRUŠTVENE PRILIKE
  Arapi su imali nekoliko društvenih slojeva s izraženim me?usobnim razlikama. Odnos me?u ljudima plemstva bio je na visokoj ljestvici uspona i napretka. Ljudi su imali slobodu volje i govora, ma koji položaj imali u tom staležu. Kad bi ?ovjek želio pohvaliti arapske vrline, ?ast, hrabrost, plemstvo itd., u ve?ini slu?ajeva bi se u svojoj poeziji obra?ao ženi.
  Žena je bila u stanju, samo ako je htjela, dovesti ?itava plemena do mira ili ih zavaditi do te mjere, da me?u njima do?e do prolijevanja krvi, sukoba i ratova. Me?utim, i pored toga, muškarac je bio glava porodice i nosilac glavne rije?i u ku?i. Muž i žena bili su vezani brakom, s dozvolom njenih roditelja ili staratelja, a ona nije imala pravo da im se suprotstavi. U drugim slojevima postojao je obi?aj miješanja muškaraca i žena. To ne možemo objasniti druga?ije, osim da je vladao nemoral, bestidnost, razvrat i prostitucija. Ebu – Davud prenosi od Aiše, r.a., da je vjen?anje u predislamsko doba bilo na ?etiri na?ina: (more…)

  VLAST I UPRAVA

  Sunday, August 22nd, 2010
  Kad je trebaloda govorimo o stanju Arapa prije islama, odlu?ili smo da damo kratak pregled historijata Arapa, njihove države, naroda i vjere, kako bi se mogli lakše razumijeti neobi?ni doga?aji i zbivanja u vrijeme pojave islama.
  U vrijeme pojave islama, Arabijskim poluotokom valdala su dva staleža: a) krunisani kraljevi, koji nisu bili samostalni; b) plemenski poglavari i vo?e, koji su imali povlastice kao i kraljevi, bilo u vlasti ili
  ?asti, s razlikom što ve?ina njih nije bila samostalna. Samo rijetki plemenski poglavari bili su podre?eni krunisanom kralju. Krunisani kraljevi bili su vladari Jemena, te Ali Gassana i El – Hire. Ostali vladari Poluotoka nisu imali krunu. (more…)

  Porodica

  Saturday, August 21st, 2010

  I pored toga što je stav islama po pitanju ženine uloge u društvu jednostavan i koncizan – u njemu nema ništa neobjašnjivo – ipak se temelji na vrlo razraðenim propisima koji su temeljiti i neosporivi.
  Prvo: Islam ženu tretira kao partnericu muškarca koja podjednako u?estvuje u obavezama namjesništva i oni su poput dva krila, i ako nedostaje jedno od njih, zada?a ne?e mo?i adekvatno biti izvršena.
  Drugo: Žena ima dužnost da odgovorno i podjednako sa muškarcem upravlja zemaljskim dobrima. Prije svega, bez nje je nemogu?e zamisliti produžetak ljudske vrste. I jedno i drugo podjednako su zna?ajni u kreiranju zdrave i jake porodice. (more…)

  Propisi o roditeljima

  Saturday, August 21st, 2010

  Pokornost roditeljima spada u najve?a dobra djela poslije vjerovanja (tevhida). Kaže Allah: ”Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobro?instvo ?inite…” (El-Isra’, 23.). Ovdje spominjemo nekoliko vrlo bitnih propisa koji se odnose na pokornost djece svojim roditeljima a koji su aktuelni i oko kojih postoje mnoge nedoumice. (more…)

  Komsijsko pravo

  Saturday, August 21st, 2010

  Islam je svojim jedinstvenim i harmoni?nim zakonitostima obuhvatio i skladno uredio sve pore ?ovjekovog života unutar njegove društvene zajednice, te je i na taj na?in potvrdio da je vjera koja je, kao cjelokupni sistem života, darovana ljudima od Gospodara ljudi! U tom smislu, Uzvišeni Allah je uredio, izme?u ostalih, i prava naših komšija! (more…)