‘NUMEROLOGIJA’

 • Spisak tekstova unutar ove kategorije
    (Bez podkategorija)
 • Podkategorije
  • No categories
 • Skrivena znanja Islama

  Sunday, November 20th, 2011

  Zlatna sredina zemlje

  Tuesday, November 15th, 2011

  931

  Wednesday, April 20th, 2011

  Ovo je jedan od najjacih dokaza da je kuran od Allaha, pogledaj te kako je kuran konstruisan i programiran, da ajeti matematicki suradjuju jedni sa drugima gdje se vidi kroz geomtriju savrsenstvo stvaranja i sklad u kuranu. Arapska slova imaju svoju brojcanu vrijednost, rijec Allah ima brojcanu vrijednost “931”.

  Ponavljanje rijeci

  Sunday, August 22nd, 2010
  Pored do sada iznesenih ?udotvornih karakteristika, Kur’an posjeduje i “matemati?ku mudžizu”. Jedan primjer ove mudžize je zajedni?ki broj ponavljanja odre?enih rije?i. Odre?ene rije?i koje su u izvjesnom me?usobnom odnosu na krajnje zbunjuju?i na?in se u Kur’anu ponavljaju u istom broju. Dolje su navedene rije?i ove vrste i broj njihovog ponavljanja: Izraz “sedam nebesa” se u Kur’anu spominje sedam puta. “Stvaranje nebesa (halku semavat)” tako?er se sedam puta ponavlja:

  Matematicka konstrukcija

  Saturday, August 21st, 2010

  Islamskim ucenjacima je znacenje ajeta “Nad njim je devetnest” dugo
  vremena bio nepoznat.
  Sve dok dr. Rešad Halifa 1974. pomocu kompjutera nije otkrio sledece
  cinjenice:
  Continue reading “Matematicka konstrukcija” »

  Devetnaest (19)

  Friday, August 20th, 2010

  Još prije rata u našim islamskim glasilima se pojavio jedan ?lanak koji je izazvao divljenje i ?u?enje svih onih koji su ga pro?itali, me?utim ta pri?a ima i svoju drugu stranu.
  Pri?a zapo?inje jednim senzacionalnim otkri?em kojeg je objavio dr. Rešad Halifa ispred jednog mesdžida u gradu Tuscon u Americi koji obavlja posao tehni?ara za industrijski razvoj pri Ujedinjenim nacijama pod naslovom: “Mudžiza Kur’ana” ?ije štampanje su preuzele mnoge organizacije zbog njegovog senzacionalnog sadržaja vezanog za broj 19. Continue reading “Devetnaest (19)” »