Britanski naučnici: Alkohol opasniji od heroina i kokaina

Alkohol je opasniji po zdravlje ljudi od heroina ili kokaina, pokazala je najnovija studija britanskih naučnika rađena za Britanski centar za kriminal i pravnu nauku.

Naučnici su izabrali štetne supstance poput alkohola, kokaina, heroina, ekstazija i marihuane i rangirali ih na osnovu toga koliko destruktivno deluju na pojedince i na društvo.

Analizirano je kako zavisnost od droge utiče na ljudsko telo, a u obzir je uzet i faktor uništavanja prirode, razdvajanje porodica, ekonomski troškovi poput zdravstvenog osiguranja, mogućnost odlaska u zatvor i slično.

Iako su heroin, kokain i metamfetamin zdravstveno najopasniji za pojedince koji ih konzumiraju, društvene posledice uzimanja alkohola
su najveće, pokazala je studija koja je danas objavljena u britanskom medicinskom časopisu Lanset (Lancet).

219. Pitaju te o vinu i kocki. Reci: “Oni donose veliku štetu, a i neku korist ljudima, samo je šteta od njih veća od koristi.” I pitaju te koliko da udjeljuju. Reci: “Višak!” Eto, tako vam Allah objašnjava propise da biste razmislili

U suri El-Maide je smješten posljednji ajet objavljen u vezi opojnih sredstava:

0 vjernici, vino i kocka i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. (Al-Maida, 90)

Kur’an je objavljivan u periodu od dvadeset tri godine. Mnoge društvene reforme su uvodene postepeno. Svrha toga je što lakše prilagođavanje novim zakonima. Naglo i osorno uvođenje novihzakona uvijek vodi pobuni i anarhiji.

Zabrana alkohola je došla u tri koraka. U prvom ajetu se navodi da je u alkoholu velika šteta i nešto malo koristi, ali je šteta veća od koristi. Sljedeći ajet zabranjuje obavljanje namaza u pijanomstanju, što je značilo da u toku dana niko nije mogao piti alkohol, zbog pet dnevnih namaza. Neki su zbog toga u potpunosti ostavili alkohol, a neki su, pak, nastavili piti. Oni koji su ga pili činili su to noću. Kur’an ne komentira više ništa. Da je ovaj ajet naglasio da je ljudima dozvoljeno piti alkohol izmedu namaza, to bi bila kontradikcija. Međutim, Uzvišeni Allah je pažljivo izabrao potrebne riječi. Konačno, alkohol je u potpunosti zabranjen za sva vremena, u 90. ajetu sure El-Maida.

Iz ovoga je očito da ajeti ne protivrječe jedan drugom. Da su u kontradiktornosti, mi ih danas ne bismo mogli sva tri prihvatiti. Pošto musliman mora prihvatiti i slijediti cijeli Kur’an, ako slijedi samo 90. ajet sure El-Maida, on istovremeno prihvaća i slijedi i prethodna dva ajeta.

To je isto kao kad bih rekao da ne živim u Los Anđelesu. Kasnije kažem da ne živim u Kaliforniji.( Los Andeles se nalazi u u saveznoj drzavi Kaliforniji) Međutim, nešto kasnije kažem da ne živim u Americi. Ove tri izjave nisu kontradiktorne jedna drugoj. Treća izjava sadrži prethodne. Potpuno je očigledno da, ukoliko kažem da ne živim u Americi, to znači da ne živim ni u Kaliforniji ni u Los Anđelesu. Po istoj logici, ako je alkohol u potpunosti zabranjen, očigledno je da ni obavljanje namaza u pijanom stanju nije dozvoljeno. Istina je i da je u alkoholu veliki grijeh, ali i materijalna korist za neke ljude, s tim što je grijeh mnogo veći od koristi.

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam