(700 – 1400 C.E.)

Name Years (C.E.) Description
Jabir Ibn Haiyan (Geber) Died 803 Chemistry (Father of Chemistry)
Musa al-Khawarizmi (Algorizm) 770 – 840 Mathematics, Astronomy, Geography (Algorithm, Algebra, Calculus)
Yaqub Ibn Ishaq al-Kindi (Alkindus) 800 – 873 Philosophy, Physics, Optics, Medicine, Mathematics, Metallurgy
Thabit Ibn Qurra (Thebit) 836 -901 Astronomy, Mechanics, Geometry, Anatomy
Ali Ibn Rabban al-Tabari 838 – 870 Medicine, Mathematics, Calligraphy, Literature
Al-Farghani (Al-Fraganus) 860 Astronomy, Civil Engineering
Zakariya al-Razi (Rhazes) 864 – 930 Medicine, Ophthalmology, Smallpox, Chemistry, Astronomy
Abu Abdullah al-Battani (Albategnius) 868 – 929 Astronomy, Mathematics, Trigonometry
Abu al-Nasr al-Farabi (Al-Pharabius) 870 – 950 Sociology, Logic, Philosophy, Political Science, Music
Abul Hasan Ali al-Masu’di Died 957 Geography, History
Abu al-Qasim al-Zahrawi (Albucasis) 936 – 1013 Surgery, Medicine (Father of Modern Surgery)
Muhammad al-Buzjani 940 – 997 Mathematics, Astronomy, Geometry, Trigonometry
Hasan Ibn al-Haitham (Alhazen) 965 – 1040 Physics, Optics, Mathematics
Abu al-Hasan al-Mawardi (Alboacen) 972 – 1058 Political Science, Sociology, Jurisprudence, Ethics
Abu Raihan al-Biruni 973 – 1048 Astronomy, Mathematics (Determined Earth’s Circumference)
Ibn Sina (Avicenna) 980 – 1037 Medicine, Philosophy, Mathematics, Astronomy
Omar al-Khayyam 1044 – 1123 Mathematics, Poetry
Abu Hamid al-Ghazali (Algazel) 1058 – 1128 Sociology, Theology, Philosophy
Al-Idrisi (Dreses) 1099 – 1166 Geography (World Map, First Globe)
Ibn Rushd (Averroes) 1128 – 1198 Philosophy, Law, Medicine, Astronomy, Theology
Ibn al-Baitar Died 1248 Pharmacy, Botany
Jalal al-Din Rumi 1207 – 1273 Sociology
Ibn al-Nafis 1213 – 1288 Anatomy
Ibn Khaldun 1332 – 1395 Sociology, Philosophy of History, Political Science
Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam