Dokazi

Nauka može da da mnogo objašnjenja ovoga svijeta, ali ipak – ne daje odgovor na pitanje “Zašto postojimo, zašto je univerzum stvoren”, u najboljem slučaju, od “nauke” dobićemo samo odgovor – kako je nešto stvoreno, kako funkcioniše, koji je naspram pitanja zašto, manje-više nebitan.

U Islamu imamo oboje, i vjerovanje i dokaze, i što više ulazimo u jedno od ovo dvoje, sve više shvatamo ono drugo.

 


Najnovije na sajtu:

Težnja ovog sajta je da ljudima približi Božiju knjigu – Kur’an i njegove mudžize – čuda, ono sto nauka tek sada u modernim vremenima dokazuje. Samim tim, želimo da vam približimo Vjeru Islam, jer samo ona nudi spasenje iz današnje opste nezadovoljnosti samim sobom i okolinom. Trudićemo se da naučnim dokazima objasnimo Kur’an-ske ajete, a vi sa tim činite što vam je drago. Ono što vas molimo je da ne krećete u čitanje ovih tekstova sa nepovjerenjem, ni sa prevelikim vjerovanjem, već uzmite ono sto vam vaše srce kaže da je ispravno. Rasmislite o svemu, Bog vam je dao pamet pa njome sledeće redove čitajte…

“IKRE BISMI RABBIKELLEZI HALEK. HALEKAL-INSANE MIN ‘ALEK…”
“Uči u ime Gospodara tvoga koji sve stvara. Koji stvara čovjeka od kapi tekućine. Čitaj, Gospodar tvoj je Plemenit, koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna.”
( Alek 1-5 )

Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim,
dok im ne bude sasvim jasno da je Kur’an istina.

A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten?
(Prevod značenja Kur’ana 41:53)

Zapadna misao je danas u sred ljute bitke između vjere i nauke.  Skoro je nemoguće za savremenog zapadnog mislioca prihvatiti činjenicu da postoji mogućnost da religija i nauka imaju nešto zajedničko.  Biblija, u koju vjeruju kršćani, kaže da je drvo čiji su plodovi bili zabranjeni vjerovjesniku Ademu (as) bilo drvo znanja, te je on, nakon što je pojeo nešto s tog drveta, dobio određeno znanje koje ranije nije posjedovao.

Iz ovog razloga je Evropa provela dva stoljeća raspravljajući na temu da li ili ne prihvatiti naučna saznanja koja su dolazila od muslimana.

Crkva je donije stav da je težnja ka takvom naučnon znanju uzrok originalnog grijeha (kršćansto propovijeda da se čovjek rađa sa urođenim ‘originalnim grijehom’ op.p).  Biskupi su potporu svom stavu našli u Starom Zavjetu gdje se spominje da Allah (swt) nije bio zadovoljan Ademom (as) kada je ovaj pojeo plod s drveta i ovladao određenim znanjem, te mu je zbog toga bila uskracena Allahova milost.  Naučno znanje je stoga bilo potpuno odbačeno od strane crkve kao nešto o čemu je zabranjeno diskutovati.
Kada su slobodni mislioci i naučnici konačno bili u stanju nadvladati moć ckrve, krenuli su u osvetu time što su zauzeli kontra stav i gušili svaki utjecaj religije.  Ponijeli su se veoma ekstremno, a sve u cilju savladavanja moći crkve i svođenja njenog utjecaja na usko i ograničeno područje.
Dakle, ako sa zapadnjakom uđete u diskusiju oko religije i nauke, on se odmah nađe potpuno zaprepašten.  Međutim, oni ne poznaju Islam.  Oni ne znaju da Islam daje vrlo visok status znanju i znanstvenicima, te ih, pored meleka, smatra svjedocima da nema drugog boga osim Allaha, kao što nam je i sam Allah (swt) rekao u Kur’anu:

Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega – a i meleki i učeni…
(Prevod značenja Kur’ana 3:18)

Allah, slavljen i hvaljen neka je On, nam je također rekao:
Znaj da nema boga osim Allaha…
(Prevod značenja Kur’ana 47:19)

Iz Kur’ana nam je poznato da je Ademu (as) data prednost nad melekima zbog posjedovanja znanja koje mu je Allah (swt) podario.  Kur’anska priča je u kontradikciji sa biblijskom za koju muslimani smatraju da je izvitoperena.  Prema Kur’anu, činjenica da je Adamu (as) podareno znanje je znak počasti a ne uzrok izgona iz Dženneta.  Dakle, kada čovjek uđe u razgovor o Islamu i nauci s misliocima sa zapada, oni očekuju argumente slične onima na koje nailze u svojoj religiji i kulturi.  Iz tog razloga reaguju s iznenađenjem kada im se predstave kristalno jasne činjenice iz Kur’ana i Sunneta.

Kur’an koji je objavljen prije 14 stoljeća spominje činjenice koje su tek nedavno otkrivene od strane dokazanih naučnika.  Ovo bez sumnje potvđuje da Kur’an mora biti doslovna riječ Allaha, objavljena od Njega Muhammedu (saws), te dokazuje da je Muhammed (saws) zaista poslanik i vjerovjesnik poslan od Allaha.  Nemoguće je zamisliti da je bilo ko prije 1400 godina mogao imati znanje o činjenicama otkrivenim ili dokazanim tek nedavno i to uz pomoć savremene opreme i složenih naučnih metoda.

IMA LJUDI KOJI TVRDE DA JE ISLAM NAZADAN I DA SE NE MOŽE UKLOPITI U SAVREMENI SVIJET, TAKVI SU NARAVNO U VELIKOJ ZABLUDI, JER NE ZNAJU ILI SE PRAVE DA NE ZNAJU, KOLIKI JE DOPRINOS ISLAMA U RAZVOJU NAUKE

Kada cemo shvatiti da odaljavanje od vjere vodi u propast, da jedino pravo znanje je u vjeri koju treba proučavati i primenjivati da bi se osjetila njena blagodat i pospešio nas život. Sva tehnologija: komunikacije, brzi prevoz, služe samo da nas udalje jedne od drugih i zaglupe. Nova istraživanja kažu da ljudski rod generalno zaostaje jer se sve vise oslanja na “pametne” uredjaje i internet. Komuniciramo samo sa elektronskim uredjajima a komšije nam umiru od teških bolesti a da mi toga nismo bili ni svjesni, jednostavno nas naši bližnji vise ne interesuju. Bitnije je sta radi nekolicina mediokriteta na televiziji negoli vas rodjak kome je možda potrebna vasa pomoc, lijepa riječ, makar da vam cuje glas…a Allahova nagrada za djelo koje vam je inače obaveza je bolja od svih ovodunjalučkih.